Ważne! Ta strona wykorzystuje pliki cookie.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies m.in. do celów reklamowych i statystycznych. Mogą stosować je też współpracujące z nami firmy - m.in. reklamodawcy. W przeglądarce internetowej, w której otwierasz nasz serwis możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystając z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies wyrażasz zgodę na ich używanie i zapisywanie w pamięci urządzenia. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności i Regulaminie.

Pobierz ten dokument

przeglądaj dokument na swoim komputerze

lub wydrukuj i korzystaj w dowolnym miejscu

Podgląd dokumentu

Fragment notatki:

Kompetencje prezydenta
1.Sposób kreacji
Naród wybiera w wyborach powszechnych bezpośrednich, równych, w głosowaniu tajnym.
Procedura selekcyjna: dopuszczona może być osoba, której kandydatura jest poświadczona 100 tys. podpisów.
Prezydent musi uzyskać ponad 50% ważnie oddanych głosów. Jeśli żaden nie uzyska, po 2 tygodniach jest 2 tura w której udział biorą 2 kandydaci.
Bierne prawo wyborcze - 35 lat i bierne prawo wyborcze do sejmu.
Wybory zarządza marszałek sejmu.
Kadencja trwa 5 lat z możliwością jednej reelekcji.
Jeśli suweren wybiera, to definiuje zakres kompetencji. Jeśli wybory są w trybie pośrednim, kompetencje są nieznaczące. Sprowadzają się do rodzajów:
-wynikające z tego że prezydent jest głową państwa
-kompetencje w stosunku do parlamentu
-wobec rządu
-w dziedzinie stosunków zagranicznych
-w dziedzinie zewnętrznego i wewnętrznego bezpieczeństwa państwa
Kompetencje Wynikające z tego, że prezydent jest głową państwa.
Występuje on do sejmu z wnioskiem o odwołanie i powołanie prezesa NBP i Inszego prezesa sądu najwyższego. Ma także kompetencje w nominacji prezesa sądu najwyższego, sądu administracyjnego. Nadaje I-szy stopień oficerski, mianuje na stopnie generałów i marszałka polski, nadaje tytuł naukowy profesora, powołuje 1/3 składu KRRiT, nadaje obywatelstwo polskie, odznaczenia, korzysta z prawa łaski.
Są to kompetencje kreacyjne dotyczące równych aspektów funkcjonowania państwa.
Kompetencje w stosunku do parlamentu
Zarządza, zwołuje I-sze posiedzenie po wyborach; jeśli ustawa budżetowa nie zostanie uchwalona w ciągu 4 msc od złożenia jej przez rząd, poddaje budżet pod głosowanie; nie powołanie rządu po 3 nie udanych próbach; podpisywanie ustaw, prawo ustawowego veta; zwraca się do trybunału konstytucyjnego z prośbą o rozstrzygnięcie zgodności przedstawionej mu ustawy zgodne z konstytucją, prawo wygłaszać w parlamencie, prawo inicjatywy ustawodawczej.
Kompetencje Prezydenta wobec rządu:
- udział prezydenta w formowaniu rządu,
- desygnowanie osoby premiera (powierzenie misji sformowania rządu osobie z partii, która odniosła spektakularne zwycięstwo); w przypadku tworzenia rządu koalicyjnego
- zwoływanie rady gabinetowej; w sprawach szczególnej wagi prezydent decyduje o zwołaniu rządu i przewodniczy mu, podczas tego posiedzenia dyskutowane są kwestie szczególnej wagi,
- na wniosek premiera powołuje cały gabinet,
- nie ma kompetencji obsady ministrów resortowych; te decyzje podejmuje premier
Prezydent nie ponosi odpowiedzialności politycznej, może wydawać opinie nt. polityki politycznej, rząd musi być w tej materii ostrożny ponieważ może tę odpowiedzialność ponieść.


(…)


-przyjmowanie listów uwierzytelniających od akredytowanych w Polsce przedstawicieli państw obcych.
Sfera bezpieczeństwa zew. i wew. państwa:
Prezydent może wprowadzić stan wojenny i stan wyjątkowy.
S. Wojenny - prezydent może wprowadzić jeżeli konstatuje zewnętrzne zagrożenie państwa. Na części lub całym terytorium państwa. Powszechna lub częściowa mobilizacja.Prezydent jest najwyższym zwierzchnikiem sił…

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz

x