Kompetencje-definicja

Notatkę dodano: 04.06.2013,
Pobrań: 2,
Wyświetleń: 97
Podgląd dokumentu

KOMPETENCJE - przez kompetencje rozumie się zazwyczaj:  bądź całokształt uprawnień dotyczących określonego zakresu spraw, w których to zakresie organ państwa jest uprawniony do działania  bądź też całokształt uprawnień i obowiązków dotyczących dziedziny, w obrębie której organ państwa jest uprawniony, a zarazem zobowiązany do działania. Operując pojęciem kompetencji organów prawa, wyróżnia się zazwyczaj: * rzeczowy zakres kompetencji: inna jest rzeczowo wyznaczana dziedzina spraw należących do zakresu działania ministra łączność, inna należąca do ministra sprawiedliwości * zakres osobowy : inny jest osobowy zakres działania sądów wojskowych, sprawujących wymiar sprawiedliwości w stosunku do żołnierzy inny zaś - sądów powszechnych * zakres terytorialny: inny jest zakres terytorialny działania prezydenta miasta, inny wojewody.