Klasyfikacja systemów logistycznych

Notatkę dodano: 23.05.2013,
Pobrań: 79,
Wyświetleń: 1213
Podgląd dokumentu

Klasyfikacja systemów logistycznych :

Kryteria klasyfikacji Systemy, podsystemy logistyczne - Kryterium instytucjonalne - liczba i rodzaj instytucji składających się na strukturę systemu

- System mikrologistyczny

- System metalogistyczny (łańcuch logistyczny)

- System mezologistyczny

- System makrologistcyzny

- Zewnętrzny system logistyczny (międzysystem)

- System logistyki międzynarodowej)

- Kryterium funkcjonalne - sfera działania w przedsiębiorstwie i w skali łańcuchów logistycznych (fazy przepływów)

- Podsystemy logistyki w sferze zaopatrzenia

- Podsystemy logistyki w sferze produkcji

- Podsystemy logistyki w sferze dystrybucji

- Podsystemy logistyki w sferze zwrotów towarów opakowań i odpadów

- Zintegrowany podsystem logistyki materiałowej,

- Zintegrowany podsystem logistyki marketingowej,

- Zintegrowany podsystem logistyki dostawców,

- Zintegrowany podsystem logistyki odbiorców

- Zintegrowany podsystem logistyki w sferze handlu

- Kryterium funkcjonalne - treść zadań logistyki

- Podsystem transportu

- Podsystem kształtowania zapasów

- Podsystem gospodarki magazynowej

- Podsystem opakowań

- Podsystem realizacji zamówień

- Podsystem obsługi nabywców

- Kryterium strukturalno-decyzyjno-funkcjonalne - struktura funkcji zarządzania oraz szczebel podejmowania decyzji

- Podsystem planowania logistycznego

- Podsystem sterowania logistycznego

- Podsystem organizacji logistyki

- Podsystem kontroli logistycznej

- Podsystem zarządzania normatywnego

- Podsystem zarządzania strategicznego

- Podsystem zarządzania operacyjnego

- System zintegrowanego zarządzania logistycznego

- Kryterium przedmiotowo-strukturalne - rodzaj procesów (przepływów) i struktur

- Podsystem zintegrowanych przepływów towarów (struktury fizycznej)

- Podsystem zintegrowanych przepływów informacyjno-decyzyjnych (struktury informatyczne)

- Podsystem regulacji i zabezpieczenia w sensie organizacyjnym i instytucjonalnym rozwiązań i procesów logistycznych

- Kryterium efektywnościowe - komponenty efektywności

- Podsystemy kosztów logistyki (nakładów)

- Podsystem usług i obsługi logistycznej (efektów)