Integracja międzynarodowa

Notatkę dodano: 22.04.2013,
Pobrań: 1,
Wyświetleń: 148
Podgląd dokumentu

opracowanie W. Budner 2006

Integracja międzynarodowa proces łączenia się państw lub zespalania gospodarek narodowych, w rezultacie którego tworzą się nowe organizmy polityczne i gospodarcze. Dążenia integracyjne zachodzą w sferze gospodarczej, polit ycznej i militarnej (również w wybranych dziedzinach np. ochronie środowiska, energetyce, komunikacji itp.). Głównym celem międzynarodowej integracji gospodarczej jest przyspieszenie rozwoju społeczno-gospodarczego (poprawa efektywności gospodarowania). Warunkiem realizacji tego celu są tożsame dążenia polityczne i ekonomiczne uczestników procesu integracji. Stabilność dążeń jest tym większa im bardziej podobne są gospodarki krajów i poziom ich rozwoju. Biorąc pod uwagę stopień zaawansowania integracji, można mówić o: strefie wolnego handlu, unii celnej, wspólnym rynku, unii walutowej, unii ekonomicznej i politycznej. Ze względu na zasięg działania organizacje międzynarodowe dzieli się na regionalne i globalne (światowe). MIĘDZYNARODOWA INT EGRACJA GOSPODARCZA oznacza (z pktu widz. analizy strukturalnej) tworzenie z różnych elementów jednej komplementarnej całości, która umożliwia otrzymywanie nowych efektów, jakościowo wyższych, niż suma rezultatów poszczególnych elementów. Rozumiana jako: s tan i proces. CZYNNIKI PROWADZĄCE DO INTEGRACJI EKONOM.: Mechanizm rynkowy ( ex post ); 2. Organy centralne, narodowe lub międzynarodowe ( ex ante ); (1) i (2) uzupełniają się i warunkują. Wyróżnia się integrację negatywną i pozytywną I. negatywna - znoszenie barier ograniczających swobodny przepływ dóbr, kapitału i siły roboczej. I. pozytywna - tworzenie wspólnych praw i realizacja wspólnej polityki. I. negatywna łatwiejsza w realizacji niż pozytywna (np. strefa wolnego handlu i unia celna)Wybrane organi zacje globalne (ponadregionalne): ONZ (UN - United Nations) 1945,s . Nowy Jork -192 KRAJÓW, (w tym PL) org. polit.-społ.-gospod. Nie należą m.in.: Monaco, Vanuatu, Nauru, Sahara Zach., Tajwan, Gujana Fr.

Główne organy: Zgromadz. Ogólne, Rada Bezpiecz., R. Gospod-Społ., Rada Powiernicza, Międz. Tryb. Sprawiedliwości

Obecnie mamy 192 państw należących do ONZ

1946 r. - 51 państw

1986 r. - państw

2001 r. - państw

Główne agendy: MFW (IMF - International Monetary Fund), (1947) największa na świecie instytucja finan sowa, s. Waszyngton, 189 krajów (w tym PL); MBOR (IBRD - International Bank for Reconstruction and Development)-Bank Światowy