Wzorzec miary

Podstawy metrologii - wykład 9

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr inż. Stanisław Fita
 • Podstawy metrologii
Pobrań: 14
Wyświetleń: 434

Notatka zawiera między innymi takie zgadanienia jak : wzorcowaanie, kalibracja, przerząd pomiarowy, wzorzec miary, miara materialna...

Klasyfikacja przyrządów pomiarowych

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Podstawy metrologii
Pobrań: 35
Wyświetleń: 399

KLASYFIKACJA PRZYRZADÓW POMIAROWYCH I WZORCÓW MIAR DO POMIARU DŁUGOŚCI WŁAŚCIWOŚCI I CHARAKTERYSTYKI METROLOGICZNE PRZYRZADÓW POMIAROWYCH ...

Wzorce - wykład

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Jan Polak
 • Miernictwo
Pobrań: 7
Wyświetleń: 819

Wzorce Wzorzec miary - jest narzędziem pomiarowym służącym do odtworzenia lub odtwarzającym za znaną dokładnością miarę wielkości danej warto Miara wzorcowa musi zapewnić łatwość porównywania z innymi miarami wzorcowymi. Wzorce w zależności od roli jaką pełnią w procesach pomiarowych tworzą...

Przyrządy pomiarowe - wykład - Miary

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Bogdan Kurant
 • Metrologia wielkości geometrycznych
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1218

się wzajemnie. 1. element 2. składnik, podzespół, komponent 3. część 4. przetwornik pomiarowy 5. urządzenie pomiarowe 6. materiał odniesienia 7. wzorzec miary, miara materialna 8. przyrząd pomiarowy 9. aparatura pomiarowa 10. sprzęt pomiarowy 11. łańcuch pomiarowy 12. układ pomiarowy 13. stanowisko pomiarowe...

Etalony, wzorce jednostki miar - wykład

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Bogdan Kurant
 • Metrologia wielkości geometrycznych
Pobrań: 14
Wyświetleń: 2114

(po angielsku "measurement standard", po francusku "etaIon"). Tylko to drugie znaczenie dotyczy niniejszego słownika, a określenie angielskie "measurement" jest dla uproszczenia przeważnie opuszczane. 6.1 WZORZEC JEDNOSTKI MIARY, ETALON *) Wzorzec miary, przyrząd pomiarowy, materiał odniesienia lub układ...

Publiczne prawo rzymskie- miary i wagi

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Elżbieta Loska
 • Publiczne prawo rzymskie
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1001

za świadome uczestnictwo w fałszowaniu miar i wag, np. za urzędowe potwierdzenie sporządzonych miar ze świadomością co do ich fałszywości (w antycznym Rzymie istaniły urzędowe wzorce miar, przechowywane w światyniach i nadzorowanie przez magistratus) → Czy każdy magistratus mógł nałożyć na winnego...

Sprawdzenie i wzorcowanie aparatury pomiarowej-ćwiczenia

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Anna Andruszkiewicz
 • Odstawy metrologii
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1092

lub układ pomiarowy albo wartościami reprezentowanymi przez wzorzec miary lub przez materiał odniesienia a odpowiednimi wartościami wielkości realizowanymi przez wzorce „jednostki miary” . Zgodnie z tą definicją wynik wzorcowania pozwala na przypisanie wskazaniom odpowiednich wartości wielkości mierzonej...

Charakterystyka przyrządów pomiarowych - wykład

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Bogdan Kurant
 • Metrologia wielkości geometrycznych
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1197

5. CHARAKTERYSTYKI PRZYRZĄDÓW POMIAROWYCH*' Niektóre terminy zdefiniowane w tym rozdziale można stosować zarówno do przyrządu pomiarowego, urządzenia pomiarowego, przetwornika pomiarowego jak i do układu pomiarowego oraz przez analogię do wzorca miary lub do materiału odniesienia. Z tego powodu...

Wyniki pomiarów - wykład

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Bogdan Kurant
 • Metrologia wielkości geometrycznych
Pobrań: 14
Wyświetleń: 749

wskazującym może być nazywana wskazaniem bezpośrednim, należy ją pomnożyć przez stałą przyrządu w celu uzyskania wskazania. 2. Wielkością może być wartość mierzona, sygnał pomiarowy lub inna wielkość zastosowana do określenia wartości wielkości mierzonej. 3. Wskazanie wzorca miary stanowi przypisana...

Sprawdzenie i wzorcowanie aparatury pomiarowej-ćwiczenia nr 4

 • Politechnika Wrocławska
 • Metrologia
Pobrań: 35
Wyświetleń: 427

lub układ pomiarowy albo wartościami reprezentowanymi przez wzorzec miary lub przez materiał odniesienia a odpowiednimi wartościami wielkości realizowanymi przez wzorce „jednostki miary” . Zgodnie z tą definicją wynik wzorcowania pozwala na przypisanie wskazaniom odpowiednich wartości wielkości mierzonej...