Wyniki wyszukiwania dla frazy: Współczynnik zmienności - strona 4

Model kolektywny ryzyka - rozkład łącznych szkód

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Metody aktuarialne

Model kolektywny ryzyka - rozkład łącznych szkód (część zadań jest to kontynuacja z 2 zestawu) Zad. 1. Wyznaczyć funkcję tworzącą momenty i funkcję charakterystyczną dla rozkładu łącznych szkód w kolektywnym modelu ryzyka. Zad. 2. Wyprowadzić wzory na wartość oczekiwaną i wariancję rozkładu łącznyc...

10.05.2013
1
92
Pobierz

Ubezpieczenia na życie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Metody aktuarialne

Ubezpieczenia na życie I. Rozkład dalszego trwania życia i tablice liczb komutacyjnych Zad. 1. Na podstawie Tablic Trwania Życia dla Polski z 2011 r. (TTŻ2011) wyznaczyć rozkład dalszego trwania życia dla kobiety i mężczyzny w wieku 20, 25 i 30 lat. Dal wyznaczonych rozkładów obliczyć wartość oczek...

10.05.2013
1
70
Pobierz

Wykłady, ćwiczenia, testy

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • dr Tomasz Gosztyła
 • Statystyka opisowa

Porusza ona zagadnienia takie jak: asymetria, średnia, dominanty, wartość najczęstsza, metoda najmniejszych kwadratów, zależność korelacji, odchylenie standardowe, odchylenie ćwiartkowe, skala nominalna, szeregi statystyczne, rozkład, symetryczny, współczynnik korelacji rang, zależność liniowa, zmi...

23.05.2012
15
392
Pobierz

Statystyka - Kolokwium zaliczeniowe

 • Politechnika Warszawska
 • dr Jędrzej Stanisławek
 • Statystyka

Kolokwium zaliczeniowe (2 zadania rachunkowe: 2 x 1,5pkt, 3 zadania teoretyczne: 3 x 0,5 pkt, czytelność i estetyka: 0,5 pkt, łącznie: 5,0 pkt.) UMIEJĘTNOŚCI SZEREG punktowy: utworzenie szeregu empirycznego oraz szeregu punktowego, prezentacja tabelaryczna szeregu (także: ∑ni, ωi, ∑ωi), prez...

31.07.2013
1
91
Pobierz

Wzory pierwsze kolokwium

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Statystyka

Średnia arytmetyczna: Mediana - wartość środkowa : Rozstęp: Odchylenie przeciętne: Wariancja - różnica między wartościami a średnią (przeciętnie): Odchylenie standardowe: Współczynnik zmienności - ile % średniej stanowi odchylenie standardowe lub : Wskaźnik asymetrii: Współczynnik asymetrii: Medi...

30.01.2013
3
125
Pobierz

Statystyka interpretacja wzorów

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Statystyka

Mediana- wartosc srodkowa dziliszereg tak ze 50% jednostek ma wartości zmiennej nie wieksze od miediany a 50% nie mniejsze Wariancja(S 2 )- duza,zbiorowosc bardzo zroznicowana Odchylenie standardowe(S)- o ile srednio jednostki zbiorowości roznia się od sredniej arytmetycznej badanej zmiennej.imk ...

21.03.2013
2
53
Pobierz

Wydobycie węgla

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Anna Wencel
 • Ekonometria

WSTĘP Przez model ekonometryczny badanych zjawisk i procesów ekonomiczno- społecznych rozumiemy zapisaną w języku matematycznym formalną konstrukcję przedstawiającą powiązania i zależności występujące między zjawiskami i procesami modelowanego systemu mierzalnej rzeczywistości z precyzją (dokład...

01.05.2013
0
46
Pobierz

Karta wzorów - opracowanie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr inż. Anna Sroczyńska-Baron
 • Ekonometria

„Karta wzorów” - współczynnik korelacji liniowej Pearsona - średnia arytmetyczna - odchylenie standardowe - indywidualny wskaźnik pewności - integralny wskaźnik pewności - liczba kombinacji - odchylenie standardowe reszt - standardowy błąd szacunku - współczynnik zmienności losowej - współ...

15.05.2013
12
156
Pobierz

Różnica między celami inwestycji rzeczowych a celami inwestycji finans...

 • Politechnika Gdańska
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem

Jaka jest podstawowa różnica między celami inwestycji rzeczowych a celami inwestycji finansowych? Celem inwestycji rzeczowych jest budowa nowych lub modernizacja istniejących składników majątku trwałego. Zaś celem inwestycji finansowych jest osiągnięcie różnego rodzaju dochodów w postaci: odsetek ...

28.05.2013
0
34
Pobierz

Statystyka - pytanie 18

 • Politechnika Warszawska
 • dr Jędrzej Stanisławek
 • Statystyka

18. Co się „mierzy” w statystyce? W jaki sposób? Odpowiedź zilustruj przykładem. Do opisu służą miary rozkładu (liczbowa charakterystyka rozkładu cechy, dostarczająca informacji na temat właściwości tego rozkładu) - różnego rodzaju wielkości obliczane na podstawie uzyskanych danych. Interpretacja w...

31.07.2013
1
76
Pobierz
Pobierasz notatkę i nie musisz za nią płacić.
Zarejestruj się a zadbamy o to, by zawsze tak było.

Przepisz kod z obrazka, aby kontynuować pobieranie