Współczynnik Giniego - strona 2

Analiza struktury-zadania

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Katarzyna Kocot-Górecka
 • Statystyka

Dr Maria Wieczorek Analiza struktury rozkladu jednowymiarowego - zadania 1.Rozkład wielkości kredytu odnawialnego (x - tys. zł) zaproponowanego przez bank 100 osobom kształtował się następująco: Wielkość kredytu Poniżej 6 6 - 12 12 - 18 18 - 24 24 - 30 Liczba osób 5 15 40 30 10 schara...

20.05.2013
0
71
Pobierz

Cele i Instrumenty

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Grażyna Holik
 • Polityka gospodarcza

CELE POLITYKI GOSPODARCZEJ    Cele:     Ustrojowo-systemowe i polityczne:    Umacnianie istniejącego ustroju społeczno-gospodarczego, zapewnianie jego ewolucji    Ekonomiczne:    Pomnażanie bogactwa kraju   Powiększanie dobrobytu   Efektywne wykorzystanie zasobów   Wzrost gospodar...

23.03.2013
17
182
Pobierz

Proces produkcji według Marksa- opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • mgr Marcin Nowak
 • Historia Gospodarcza

Proces produkcji według Marksa Wartość siły roboczej nie jest przenoszona gdyż robotnicy wydają pieniądze na inne towary, więc powstaje wartość nowowytworzona, która jest większa od wartości siły roboczej. Siła robocza wytwarza więcej wartości niż sama była warta, co powoduje powstawanie nadwyżki, ...

11.09.2013
0
25
Pobierz

METODY ANALIZY ROZKŁADU DOCHODÓW

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr inż. Marek Tomasz Panek
 • Statystyka społeczna

METODY ANALIZY ROZKŁADU DOCHODÓW Metody opisu rozkładu empirycznego Syntetyczne wskaźniki charakteryzujące cechy rozkładu Funkcje teoretyczne opisujące rozkład METODY OPISU ROZKŁADU EMPIRYCZNEGO histogram rozkłady kwantylowe Tabl. 47. Udziały w rozporządzalnych dochodach ekwiwalentnych ogółem ...

06.05.2013
1
81
Pobierz

AGREGATOWE INDEKSY UBÓSTWA

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr inż. Marek Tomasz Panek
 • Statystyka

AGREGATOWE INDEKSY UBÓSTWA Własności agregatowych indeksów ubóstwa Miary zasięgu ubóstwa Miary głębokości ubóstwa Miary dotkliwości ubóstwa WŁASNOŚCI AGREGATOWYCH INDEKSÓW UBÓSTWA Aksjomat o monotoniczności ( Monotonicity axiom - MA ): zmniejszenie dochodu gospodarstwa domowego ubogiego, zwięk...

06.05.2013
1
89
Pobierz

Zagadnienia egzaminacyjne - Ekonomia

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Łukasiewicz
 • Ekonomia

Zagadnienia egzaminacyjne z Ekonomii (wykłady - 2 semestry) I Pojęcia podstawowe: ekonomia, sądy pozytywne i sądy normatywne, mikroekonomia i makroekonomia, dobra, dobra wolne i dobra rzadkie, czynniki produkcji: praca, ziemia, kapitał, procesy gospodarcze, podmioty gospodarcze, własność i ...

09.09.2013
1
92
Pobierz

Finanse publiczne - definicje

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Finanse publiczne

Finanse - są to zjawiska i procesy pienieżne, ogół zjawisk ekonomicznych związanych z gromadzeniem i podziałem zasobów pieniężnych, jest to zasób pieniądza służący prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie środkami pieniężnymi w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej lub inną d...

11.04.2013
5
110
Pobierz

Istota analizy rynku, główne decyzje dotyczące rynków zagranicznych...

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Analiza rynków zagranicznych

ANALIZA RYNKÓW ZAGRANICZNYCH Istota analizy rynku Badania rynku a analiza rynku Analizy rynkowe a analizy marketingowe Badania rynku krajowego a badania rynku zagranicznego Główne decyzje dot. rynków zagranicznych Dotyczące rozpoczęcia i wyboru kierunków ekspansji zagranicznej; Dotyczące wybo...

29.03.2013
2
117
Pobierz

Podstawy makroekonomii - wykłady

 • Wyższa Szkoła Bankowa w Chorzowie
 • dr Katarzyna Nagel
 • Makroekonomia

  Makroekonomia dr Katarzyna Nagel    W jakim celu mierzymy całkowitą wielkośd produkcji w gospodarce?    Aby ocenid wzrost gospodarczy   Ocenid poziom życia ludzi w różnych krajach   Określid skutki oddziaływania polityki makroekonomicznej rządu   Opracowad zasady polityki gospodarczej w prz...

19.01.2012
75
1259
Pobierz

METODY ANALIZY ZMIAN UBÓSTWA W CZASIE

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr inż. Marek Tomasz Panek
 • Statystyka

METODY ANALIZY ZMIAN UBÓSTWA W CZASIE Charakter ubóstwa 1.1. Okres przebywania w sferze ubóstwa 1.2. Agregatowe indeksy charakteru ubóstwa Mobilność gospodarstw domowych ze względu na przynależność do sfery ubóstwa Dekompozycja zmian agregatowych indeksów ubóstwa CHARAKTER UBÓSTWA PODEJŚCI A ...

06.05.2013
0
59
Pobierz
Pobierasz notatkę i nie musisz za nią płacić.
Zarejestruj się a zadbamy o to, by zawsze tak było.

Przepisz kod z obrazka, aby kontynuować pobieranie