Współczynnik Giniego - strona 2

Analiza struktury

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Maria Wieczorek
 • Statystyka
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1141

, że współczynnik Giniego 10 lat wcześniej wynosił 0,477 ocenić zmiany jakie nastąpiły w tym okresie w zakresie koncentracji powierzchni. 25*. W pewnym kraju publikuje się co roku rozkład odsetka łącznych dochodów gospodarstw domowych uzyskany dla każdej jednej piątej części wszystkich gospodarstw domowych...

Cele i Instrumenty

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Grażyna Holik
 • Polityka gospodarcza
Pobrań: 539
Wyświetleń: 1638

płatniczego magiczny kwadrat □ + stałośd wzrostu gospodarczego magiczny pięciokąt ⌂ + społeczna sprawiedliwośd w podziale majątku i dochodu rozwój powinien byd jak najbardziej równomierny współczynnik Giniego – świadczy o braku sprawiedliwego podziału dochodu do jego wzrostu w Polsce przyczyniło...

Proces produkcji według Marksa- opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • mgr Marcin Nowak
 • Historia Gospodarcza
Pobrań: 21
Wyświetleń: 462

rośnie podział dochodu narodowego (jest to tzw. współczynnik Giniego pokazujący w jaki sposób rozkłada się dochód pomiędzy poszczególne grupy społeczne). Prawo akumulacji: Akumulacja według Marksa kojarzy się z pojawieniem się bezrobocia. Kapitalizm działa w taki sposób, aby bezrobocie zawsze istniało...

METODY ANALIZY ROZKŁADU DOCHODÓW

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr inż. Marek Tomasz Panek
 • Statystyka społeczna
Pobrań: 119
Wyświetleń: 917

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 SYNTETYCZNE WSKAŹNIKI CHARAKTERYZUJĄCE CECHY ROZKŁADU Miary przeciętne dochodów Miary nierównomierności rozkładu dochodów 2.1. Współczynnik Giniego 2.2. Współczynnik Theila 2.3. Wskaźnik maksymalnego wyrównania 2.4. Wskaźnik...

AGREGATOWE INDEKSY UBÓSTWA

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr inż. Marek Tomasz Panek
 • Statystyka
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1260

tych gospodarstw niemalejąco. Indeks jest dekomponowalny ze względu na wszystkie charakterystyki ubóstwa, a mianowicie jego zasięg i głębokość oraz nierówności dochodowe, co możemy zapisać następująco: , gdzie: - współczynnik Giniego dla rozkładu wskaźników luk dochodowych wszystkich badanych gospodarstw domowych...

Zagadnienia egzaminacyjne - Ekonomia

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Łukasiewicz
 • Ekonomia
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1127

, syndykat, trust, koncern, konglomerat, holding, praktyki monopolistyczne, ustawodawstwo antymonopolowe, podmiotowy podział dochodu, funkcjonalny podział dochodu, krzywa Lorenza, linia absolutnej równości, współczynnik Giniego, ruch okrężny dochodów i wydatków, popyt pochodny, wartość przeniesiona, wartość...

Istota analizy rynku, główne decyzje dotyczące rynków zagranicznych...

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Analiza rynków zagranicznych
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1232

Wskaźnik ryzyka politycznego - Political Risk Index Wskaźnik ryzyka wypłacalności - Remittance & Repatriation Factor R-factor Wskaźniki rozwoju społeczno-ekonomicznego PKB per capita Stopa ubóstwa Współczynnik Giniego Oczekiwana długość życia Wskaźnik edukacji Wskaźnik rozwoju społecznego HDI (Human...

Finanse publiczne - definicje

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Finanse publiczne
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1162

redystrybucji - Krzywa Lorenza - na osi X odkłada się skumulowany odsetek ludności, uporządkowanej wg rosnącego dochodu na jedną osobę w gospodarce domowym, na osi Y -skumulowany odsetek dochodów osiąganych przez tę ludność. Współczynnik Giniego - im mniejszy tym mniejsze dysproporcje skale podatkowe: - skale...

Podstawy makroekonomii - wykłady

 • Wyższa Szkoła Bankowa w Chorzowie
 • dr Katarzyna Nagel
 • Makroekonomia
Pobrań: 1988
Wyświetleń: 10815

 Poprawa stanu środowiska naturalnego Krzywa koncentracji dochodów Lorenza – wskazuje dysproporcje w dystrybucji dochodu pomiędzy mieszkańców danego kraju Współczynnik GINIEGO Oblicza się go jako stosunek pola zakreskowanego do pola trójkąta wyznaczonego przez oś odciętych i linię rozkładu dochodów...

METODY ANALIZY ZMIAN UBÓSTWA W CZASIE

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr inż. Marek Tomasz Panek
 • Statystyka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 728

, głębokości ubóstwa oraz nierówności mierzonych współczynnikiem Giniego dla luk dochodowych wszystkich badanych gospodarstw domowych. ...