Woda opadowa - strona 31

Prawo rzeczowe - Prawo własności

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Dorota Ruszkiewicz
 • Prawo cywilne
Pobrań: 322
Wyświetleń: 1323

sąsiada. Przepisy tzw. prawa sąsiedzkiego nakładają na sąsiadów pewne obowiązki i ograniczenia. Immisje - to działanie na gruncie własnym, którego skutki odczuwa grunt sąsiada. (skierowanie wody opadowej, hałas, pyły, spaliny, pszczoły) NABYCIE I UTRATA PRAWA WŁASNOŚCI Przeniesienie własności (art.155-158...

Łożyska - uregulowanie prawne.

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Infrastruktura techniczna miasta
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1190

) być zabezpieczone przed: a) korozją - w szczególności poprzez zapewnienie odpływu wód opadowych z ław podłożyskowych i umieszczenie powyżej najwyższych poziomów wód w przypadku mostów, b) zmianą położenia elementu lub poszczególnych jego części składowych, c) zanieczyszczeniem powierzchni ślizgowych i tocznych, 4...

Konstrukcje betonowe, żelbetowe i z betonu sprężonego

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Infrastruktura techniczna miasta
Pobrań: 70
Wyświetleń: 665

i sprężającej, z uwzględnieniem właściwego oszacowania strat, gwarantujący przenoszenie obciążeń podstawowych jak i dodatkowych oraz spełnienie wymogu minimalnego procentu zbrojenia przewidzianego w Polskiej Normie, 6) zastosowanie rozwiązań zamykających dostęp wód opadowych do wnętrza elementów konstrukcji...

Skład gleby

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr hab. Lucjan Wyka
 • Gleboznawstwo
Pobrań: 56
Wyświetleń: 2037

lub szaroniebieskawe. Intensywność zabarwienia zależy od wartości pH środowiska. Obserwowane w glebie oglejenie może pochodzić od stagnujących wód opadowych oglejenie odgórne, lub od wysokiego poziomu wód gruntowych - oglejenie oddolne. Procesy zasolenia gleb Są charakterystyczne dla krajów o klimacie suchym...

Procesy membranowe w uzdatnianiu wody

 • Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu
 • Biotechnologia Środowiska
Pobrań: 105
Wyświetleń: 2107

wodami opadowymi lub powierzchniowymi (np. wodami rzecznymi), które spływają w głąb skał przez system szczelin i spękań. Posiadają specyficzny skład chemiczny, ponieważ występują w próżniach skał szczególnie podatnych na rozpuszczanie. Do tych skał zalicza się: sól kamienną, gipsy, anhydryty, wapienie...

Bariery rozwoju cywilizacji - wykład.

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Inżynieria materiałowa i konstrukcja urządzeń
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1589

. Do wód powierzchniowych spływają z wodami opadowymi bezpośrednio nawozy sztuczne oraz środki ochrony roślin. Nawozy mineralne po dostaniu się do wód działają na niektóre rośliny wodne podobnie jak na rośliny lądowe i przyśpieszają ich wzrost. W rezultacie dochodzi do nadmiernej produkcji roślin...

Hydrografia i Oceanografia vol 1

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1379

kanaliki, tym woda podnosi się wyżej); powstaje gdy wody opadowe przenikają do kapilar lub w wyniku szybkiego opadania zwierciadła wód podziemnych i oderwania się od strefy wzniosu kapilarnego; występuje w stanie płynnym, ma dużą ruchliwość, przemieszcza się od wilgotności większej do mniejszej, aktywnie...

Hydrologia i Oceanografia vol 2

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Hydrologia i oceanografia
Pobrań: 84
Wyświetleń: 2079

kanaliki, tym woda podnosi się wyżej); powstaje gdy wody opadowe przenikają do kapilar lub w wyniku szybkiego opadania zwierciadła wód podziemnych i oderwania się od strefy wzniosu kapilarnego; występuje w stanie płynnym, ma dużą ruchliwość, przemieszcza się od wilgotności większej do mniejszej, aktywnie...

Wody i ścieki2

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • prof Buda
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1729

. *zapotrzebowanie na wodę z uwzględnieniem ilości oraz wymagań ilościowych. *możliwość zaopatrzenia w wode z uwzględnieniem zasobów i wymagań co do uzdatniania. *ilość i charakter wód opadowych lub ścieków z produkcji. *możliwość odprowadzenia ścieków do odbiornika. *wielkość nakładów inwestycyjnych i kosztów...

Górnictwo ogólne - zagadnienia

 • Politechnika Śląska
 • prof. dr hab. inż. Piotr Strzałkowski
Pobrań: 231
Wyświetleń: 3157

udostępniających Właściwe odprowadzanie wód opadowych Odwadnianie nadkładni - zwłaszcza w przypadku eksploatacji kopalni odkrywkowej Środki zapobiegawcze pod ziemią: Prowadzenie robót badawczych w postaci przedwiertów (otworów wykonywanych po każdym odstrzale w przodku), otworów badawczych ( o głębokości 15-25m...