Woda opadowa - strona 31

Geologiczna działalność wiatru - Prędkość wiatru

 • Politechnika Gdańska
Notatkę dodano: 06.05.2013
Pobrań: 0
Wyświetleń: 89

wskutek przemycia przez wody opadowe. Wymyty węglan wapnia koncentruje się na większej głębokości w postacitzw kukiełek lessowych. Największe obszary pokrywa less w Chinach (miąższość pokrywy lessowej przekracza miejscami100 m). Less ten powstał w wyniku osadzania pyłów wywiewanych z pustyni Gobi. Chińska...

Skład gleby

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr Anna Wencel
 • Gleboznawstwo
Notatkę dodano: 01.05.2013
Pobrań: 0
Wyświetleń: 225

lub szaroniebieskawe. Intensywność zabarwienia zależy od wartości pH środowiska. Obserwowane w glebie oglejenie może pochodzić od stagnujących wód opadowych oglejenie odgórne, lub od wysokiego poziomu wód gruntowych - oglejenie oddolne. Procesy zasolenia gleb Są charakterystyczne dla krajów o klimacie suchym...

Łożyska - uregulowanie prawne.

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Infrastruktura techniczna miasta
Notatkę dodano: 22.05.2013
Pobrań: 1
Wyświetleń: 152

) być zabezpieczone przed: a) korozją - w szczególności poprzez zapewnienie odpływu wód opadowych z ław podłożyskowych i umieszczenie powyżej najwyższych poziomów wód w przypadku mostów, b) zmianą położenia elementu lub poszczególnych jego części składowych, c) zanieczyszczeniem powierzchni ślizgowych i tocznych, 4...

Konstrukcje betonowe, żelbetowe i z betonu sprężonego

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Infrastruktura techniczna miasta
Notatkę dodano: 22.05.2013
Pobrań: 2
Wyświetleń: 82

i sprężającej, z uwzględnieniem właściwego oszacowania strat, gwarantujący przenoszenie obciążeń podstawowych jak i dodatkowych oraz spełnienie wymogu minimalnego procentu zbrojenia przewidzianego w Polskiej Normie, 6) zastosowanie rozwiązań zamykających dostęp wód opadowych do wnętrza elementów konstrukcji...

Prawo rzeczowe - Prawo własności

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Dorota Ruszkiewicz
 • Prawo cywilne
Notatkę dodano: 06.05.2013
Pobrań: 2
Wyświetleń: 160

sąsiada. Przepisy tzw. prawa sąsiedzkiego nakładają na sąsiadów pewne obowiązki i ograniczenia. Immisje - to działanie na gruncie własnym, którego skutki odczuwa grunt sąsiada. (skierowanie wody opadowej, hałas, pyły, spaliny, pszczoły) NABYCIE I UTRATA PRAWA WŁASNOŚCI Przeniesienie własności (art.155-158...

Bariery rozwoju cywilizacji - wykład.

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Inżynieria materiałowa i konstrukcja urządzeń
Notatkę dodano: 28.05.2013
Pobrań: 1
Wyświetleń: 199

. Do wód powierzchniowych spływają z wodami opadowymi bezpośrednio nawozy sztuczne oraz środki ochrony roślin. Nawozy mineralne po dostaniu się do wód działają na niektóre rośliny wodne podobnie jak na rośliny lądowe i przyśpieszają ich wzrost. W rezultacie dochodzi do nadmiernej produkcji roślin...

Procesy membranowe w uzdatnianiu wody

 • Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu
 • Biotechnologia Środowiska
Notatkę dodano: 21.05.2012
Pobrań: 2
Wyświetleń: 270

wodami opadowymi lub powierzchniowymi (np. wodami rzecznymi), które spływają w głąb skał przez system szczelin i spękań. Posiadają specyficzny skład chemiczny, ponieważ występują w próżniach skał szczególnie podatnych na rozpuszczanie. Do tych skał zalicza się: sól kamienną, gipsy, anhydryty, wapienie...

Hydrografia i Oceanografia vol 1

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Notatkę dodano: 24.06.2010
Pobrań: 1
Wyświetleń: 183

kanaliki, tym woda podnosi się wyżej); powstaje gdy wody opadowe przenikają do kapilar lub w wyniku szybkiego opadania zwierciadła wód podziemnych i oderwania się od strefy wzniosu kapilarnego; występuje w stanie płynnym, ma dużą ruchliwość, przemieszcza się od wilgotności większej do mniejszej, aktywnie...

Hydrologia i Oceanografia vol 2

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Hydrologia i oceanografia
Notatkę dodano: 24.06.2010
Pobrań: 11
Wyświetleń: 268

kanaliki, tym woda podnosi się wyżej); powstaje gdy wody opadowe przenikają do kapilar lub w wyniku szybkiego opadania zwierciadła wód podziemnych i oderwania się od strefy wzniosu kapilarnego; występuje w stanie płynnym, ma dużą ruchliwość, przemieszcza się od wilgotności większej do mniejszej, aktywnie...

Ochrona antykorozyjna przystanku autobusowego

 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • dr hab. inż. prof. PŚK Dariusz Ozimina
 • Podstawy inżynierii materiałów
Notatkę dodano: 02.02.2012
Pobrań: 8
Wyświetleń: 388

przypadku istotnym składnikiem tych ogniw jest roztwór elektrolitu. W przypadku korozji atmosferycznej elektrolitem jest skondensowana wilgoć i woda opadowa zawierająca zawsze pewną ilość rozpuszczonych substancji takich jak tlen, dwutlenek węgla, dwutlenek siarki, tlenki azotu i inne. Właściwym procesem...