Tramwaj - strona 2

Oddziaływanie dróg i ruchu drogowego na otoczenie w zakresie hałasu dr...

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Jacek Kukulski
 • Infrastruktura transportu

Oddziaływanie dróg i ruchu drogowego na otoczenie w zakresie hałasu drogowego Hałas drogowy jest niepożądanym zjawiskiem wywołanym przez ruch drogowy, powodującym niekorzystne oddziaływania na ludzi i środowisko. Za hałas uważa się drgania rozprzestrzeniające się w powietrzu w postaci fal akustycz...

26.08.2013
0
24
Pobierz

Jakie decyzje podejmowane są w warstwie wewnętrznej

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Józef Suda
 • Sterowanie i zarządzanie ruchem

Jakie decyzje podejmowane są w warstwie wewnętrznej a jakie w warstwie zewnętrznej Systemu Zarządzania Transportem Publicznym Wewnętrzna warstwa: Działania dyspozytorskie takie jak: przetrzymywanie pojazdów na przystankach wprowadzenie pojazdów rezerwowych do ruchu omijanie przystanków zawraca...

26.08.2013
0
16
Pobierz

Hałas drogowy- opracowanie

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Józef Suda
 • Pomiary w ruchu drogowym

Hałas drogowy Podstawowymi źródłami hałasu drogowego są: pojazdy samochodowe tramwaje i trolejbusy inne pojazdy poruszające się po drogach za pomocą napędu. Słyszalny hałas, emitowany przez będący w ruchu pojazd, pochodzi od: pracy silnika i zespołów napędowych toczenia się kół po nawierzchni dr...

04.09.2013
0
64
Pobierz

Podział przestępstw: ciężar gatunkowy

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Ryszard Mochocki
 • Podstawy prawa karnego i prawa wykroczeń

PODZIAŁY PRZESTĘPSTW ZE WZGLĘDU NA CIĘŻAR GATUNKOWY 1) ze względu na ciężar gatunkowy ( Art. 7 ). a) ZBRODNIE ( §2 )- czyn zabroniony zagrożony karą pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3 albo karą surowszą. Np. zabójstwo z Art. 148 §1 b) WYSTĘPKI ( §3 )- czyn zabroniony zagrożony grz...

24.05.2013
1
109
Pobierz

Formy organizacji ruchu - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Józef Suda
 • Drogi i ulice

Formy organizacji ruchu na poprawę kom zbiorowej - ograniczenie manewrów na skrzyżowaniu - wydzielenie części jezdni dla pojazdów komunikacji zbiorowej( odcinki międzywęzłowe: współbieżne, przeciwbieżne, zmiennokierunkowe|na wlotach skrzyżowań (poszerzenie wlotu, pas cofnięty, pas dochodzący do li...

12.08.2013
1
81
Pobierz

Infrastruktura transportu - test - Głębokość nawigacyjna

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Kazimierz Towpik
 • Infrastruktura transportu

Głębokość nawigacyjną na Wiśle można ocenić jako: a) bardzo dużą b) dość dużą +c) średnią d) niedużą e) bardzo małą Skrajnia drogowa jest to: a) urządzenie zabezpieczające pojazdy przed zjechaniem z wysokiego nasypu b) urządzenie do sprawdzania rzeczywistych wymiarów pojazdów +c) obrys na po...

01.08.2013
0
42
Pobierz

Obowiązywanie normy - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Anetta Breczko
 • Logika prawnicza

OBOWIĄZYWANIE NORMY Skuteczność (koncepcja behawioralna) oaz uzasadnianie danej normy możliwe jest poprzez: Skuteczność, uzasadnienie tetyczne -wynika tylko z faktu, że dana norma została ustanowiona. Wówczas przestrzegamy jej, czyli jest skuteczna i uzasadniamy przestrzeganie jej istnieniem normo...

26.08.2013
0
24
Pobierz

Podstawowe typy i ogólny układ konstrukcyjny pojazdów miejskiego trans...

 • Akademia Morska w Gdyni
 • dr Adam Przybyłowski
 • Transport morski i regionalny

Podstawowe typy i ogólny układ konstrukcyjny pojazdów miejskiego transportu publicznego.    Podział:  1) Autobusy:    * ze względu na przeznaczenie:  - autobusy komunikacji publicznej,  - autobusy turystyczne,  - autobusy szkolne,  - autobusy lotniskowe,  - autobusy specjalne,    * ze względu na ro...

19.05.2013
0
131
Pobierz

Pojazdy miejskiego transportu publicznego

 • Akademia Morska w Gdyni
 • dr Adam Przybyłowski
 • Transport morski i regionalny

Podstawowe typy i ogólny układ konstrukcyjny pojazdów miejskiego transportu publicznego.    Podział:  1) Autobusy:    * ze względu na przeznaczenie:  - autobusy komunikacji publicznej,  - autobusy turystyczne,  - autobusy szkolne,  - autobusy lotniskowe,  - autobusy specjalne,    * ze względu na ro...

20.05.2013
0
103
Pobierz

Zbiorowy transport publiczny Trójmiasta i Krakowa

 • Akademia Morska w Gdyni
 • Transport miejski i regionalny

Porównanie systemu  zbiorowego transportu  publicznego Trójmiasta i  Krakowa        Trójmiasto -  policentryczny ośrodek metropolitalny,  obejmujący trzy połączone miasta: Gdynia, Sopot,  Gdańsk. Położony w północnej Polsce, nad Zatoką  Gdańską Głównym ośrodkiem miejskim tej jednostki  przestrzenne...

24.05.2013
2
102
Pobierz
Pobierasz notatkę i nie musisz za nią płacić.
Zarejestruj się a zadbamy o to, by zawsze tak było.

Przepisz kod z obrazka, aby kontynuować pobieranie