Szczególna teoria względności

Szczególna teoria względności - wykład

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Jan Pawlikowski
 • Fizyka
Pobrań: 56
Wyświetleń: 483

Szczególna teoria względności 1. Podstawy szczególnej teorii względności - postulaty Einsteina. Omówid charakterystyczne zjawiska. I. Wszystkie prawa fizyki są takie same we wszystkich inercjalnych układach odniesienia (zasada względności). II. Prędkośd światła w próżni jest jednakowa...

Szczególna teoria względności

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Alfred Raczek
 • Filozofia przyrody
Pobrań: 0
Wyświetleń: 1106

Ad 3. Szczególna teoria względności (STW) o czasie i przestrzeni. Fizyka relatywistyczna, tzn. STW i OTW, uzyskała 3 ważne wyniki dotyczące czasu i przestrzeni. 1. i 2. wynik - ustalił Einstein w STW (1905r.) 3. wynik - ustalił Einstein w OTW (1915r.) 1. Wynik STW: rozmiary przestrzenne i czasowe...

Szczególna teoria względności-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Fizyka
Pobrań: 7
Wyświetleń: 350

Szczególna teoria względności. a) Postulaty szczególnej teorii względności: Postulat Względności: Dla wszystkich obserwatorów w inercjalnych układach odniesienia prawa fizyki są takie same. Postulat Stałej Prędkości Światła: We wszystkich inercjalnych układach odniesienia...

Elementy szczególnej teorii względności

 • Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1715

Wykład 11 Elementy szczególnej teorii względności Wstęp Mechanika klasyczna oparta na zasadach dynamiki Newtona poprawnie opisuje zjawiska, w których prędkości ciał są małe w porównaniu z prędkością światła. Jednak w zjawiskach atomowych, jądrowych i w astrofizyce spotykamy się z prędkościami...

Postulaty szczególnej teorii względności - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr Magdalena Seroczyńska
 • Fizyka
Pobrań: 42
Wyświetleń: 280

Postulaty szczególnej teorii względności. Prawa Fizyki są takie same we wszystkich układach odniesienia w inercjalnych i nie inercjalnych. Tylko należy je odpowiednio sformułować. ...

Postulaty Einsteina w szczególnej teorii względności i transformacje L...

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. Marian Kozielski
 • Kierunki rozwoju fizyki
Pobrań: 0
Wyświetleń: 462

Postulaty Einsteina w szczególnej teorii względności i transformacje Lorentza. Postulaty Einsteina Wszystkie układy inercjalne są równoważne i żadnego z nich nie da się wyróżnić za pomocą jakiegokolwiek zjawiska (mechanicznego, elektromagnetycznego itd.) innymi słowy: nie można stwierdzić...

Przestrzeń Minkowskiego - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr Magdalena Seroczyńska
 • Fizyka
Pobrań: 63
Wyświetleń: 812

Przestrzeń Minkowskiego: zdarzenie, interwał, rodzaje interwałów, linia świata cząstki Przestrzeń Minkowskiego - czterowymiarowa przestrzeń stosowana do opisu zjawisk fizycznych w szczególnej teorii względności; trzy wymiary tej przestrzeni odpowiadają trzem wymiarom przestrzennym, a czwarty...

Ćwiczenia - Transformacja i zasada względności Galileusza

 • Politechnika Śląska
 • Chemia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 553

Ćwiczenia 4 W. Chemii, semestr 1, 2009/10 1. Transformacja i zasada względności Galileusza. Elementy szczególnej teorii względności. Uważnie przeczytaj wykład 3. Spróbuj samodzielnie zrobid przykłady z wykładu, a następnie przystąp do rozwiązywania poniższych zadao. Naucz się wzorów na: dylatacje...

Anihilacja-pojecie

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Agata Panek
 • Fizyka jądrowa
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1561

co najmniej dwa) o sumarycznej energii równoważnej masom cząstki i antycząstki, zgodnie ze wzorem Einsteina: E=mc2 (zobacz: Szczególna teoria względności). Z punktu widzenia klasycznej elektrodynamiki jest to więc zamiana materii na promieniowanie elektromagnetyczne. Przykład: Anihilacja pary elektron-pozyton...

Fizyka- wykład 5

 • Politechnika Śląska
 • dr hab. Marta Krzesińska
 • Fizyka
Pobrań: 70
Wyświetleń: 938

Fizyka prof. dr hab. Marta Krzesińska Wykład 5 MECHANIKA RELATYWISTYCZNA Mechanika relatywistyczna lub einsteinowska - mechanika oparta na szczególnej teorii względności; prędkości ciał są porównywalne z c  300 000 km/s. Prawa mechaniki klasycznej są szczególnymi przypadkami praw mechaniki...