Społeczeństwo postindustrialne - strona 2

Zagadnienia do egzaminu

 • Uniwersytet Warszawski
 • Socjologia

Zagadnienia do egzaminu ze Wstępu do socjologii Socjologia jako nauka: socjologia jako: nauka o społeczeństwie, nauka pozytywna; specyfika podejścia socjologicznego: socjologiczna wyobraźnia; osobliwości metodologicz­ne socjologii; teorie, metodologie i paradygmaty socjologiczne. Instytucjonalizacj...

26.08.2013
3
67
Pobierz

Historia społeczna europy - konspekt

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. Kazimierz Przybysz
 • Historia spo_eczna europy

Skrócony opis przedmiotu Historia społeczna Europy XIX - XX wiek. Zagadnienia warunkujące postęp, czynniki zmieniające środowisko społeczne Europejczyków, wpływ zmieniających się postaw społeczeństwa na życie społeczne , zmieniające się formy władzy i ustroju. Pełny opis przedmiotu 1. Pojęcie histo...

09.09.2013
1
61
Pobierz

Socjologia zmiany - wykład 4

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Socjologia zmiany

Teoria stawania się społeczeństwa Pole społeczne, jednostkowo-strukturalne Zdarzenia społeczne powiązane - praxis Podmiotowość - atrybut Wymiary i poziomy procesu społecznego potencjał realizacja C ałość struktury funkcjonowanie R ZECZYWOSTOŚĆ PODMIOTOWOŚĆ PRAXIS J ednostka podmioty działan...

25.04.2013
1
83
Pobierz

U:P jako wskaźnik postindustrialności gospodarki

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Geografia usług

Magdalena Stec, gr 3 01.12.2011 Michał Chołoniewski, gr 3 Ćwiczenie 3 U:P jako wskaźnik postindustrialności gospodarki Zestawiliśmy ze sobą teorię „Trzech sektorów” Fourestiego z umownym rozgraniczeniem gospodarki industrialnej i postindustrialnej wynikającym ze stosunku udziału osób pracującyc...

18.04.2013
0
63
Pobierz

Wykład - Historyczne i współczesne formy organizacji społeczeństwa...

 • Uniwersytet Warszawski
 • Nauka o państwie i prawie

Historyczne i współczesne formy organizacji społeczeństwa Społeczeństwo obywatelskie (ang. civil society, fr. societe civile) - społeczeństwo aktywnych obywateli uczestniczących w rozstrzyganiu spraw publicznych na poziomie lokalnym i ogólnopaństwowym. Terminu używali m. in. Cyceron, John Locke, Ge...

26.08.2013
1
110
Pobierz

Socjogia religii - notatki z wykładu 8

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • ks. dr hab. Sławomir Zaręba
 • Socjologia religii

dr hab. S_awomir Zar_ba. Notatka składa się z 3 stron. Operacjonalizacja pojęcia „religijność” Wg W. Piwowarskiego (1996) Globalny stosunek do wiary Wiedza religijna Ideologia religijna Doświadczenie religijne Praktyki religijne Wspólnota religijna Moralność religijna Operacjonalizacja czy...

22.04.2013
0
82
Pobierz

Globalizacja - wykład - MEGATRENDY ROZWOJU

 • Uniwersytet Warszawski
 • Pedagogika porównawcza

GLOBALIZACJA ŚWIATA WSPÓŁCZESNEGO MEGATRENDY ROZWOJU Świat - jakiego już nie chcemy i jaki pożądamy Nie chcemy świata , w którym ma miejsce (występuje , obowiązują) : Pożądamy świata , który cechuje : totalizm - świat jednorodny , w którym możliwa jest jedynie słuszna droga , decyzje podejmuje w...

06.09.2013
0
74
Pobierz

Neodarwinizm i socjobiologia

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr inż. Maria Siwek
 • Socjologia

Neodarwinizm i socjobiologia Najdalej od klasycznego ewolucjonizmu odchodzi tzw. socjobiologia, kierunek, który stał się głośny, a nawet modny, od drugiej połowy lat siedemdziesiątych. Jego źródła są zupełnie inne niż socjologicznego czy antropologicznego ewolucjonizmu, wywodzi się mianowicie bezpo...

29.05.2013
0
50
Pobierz

Zmiana społeczna

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr hab. Joanna Dzwończyk
 • Nauka o polityce

ZMIANA SPOŁECZNA Procesy prowadzące do zmiany społecznej mogą mieć różny charakter: liniowy, cykliczny, skokowy (po niej zmiana jakościowa: a) zmiana kierunkowa - żadna faza procesu nie jest identyczna z inną, każdy późniejszy etap przybliża stan systemu społecznego do pewnego stanu wyróżnionego ...

19.03.2013
5
124
Pobierz

Prognostyka naukowa w politologii- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • mgr B. Bąk
 • Teoria polityki

Prognostyka naukowa w politologii. Nauka dostarcza materiału opisowego dot. rozwoju zjawisk i procesów kulturowych i cywilizacyjnych(funkcja eksplanacyjna: opisuje i wyjaśnia, dlaczego dane zjawiska zaistniały) i pozwala na prognozę odnośnie przyszłych zjawisk i ich konsekwencji(funkcja predyktywna...

19.08.2013
12
116
Pobierz
Pobierasz notatkę i nie musisz za nią płacić.
Zarejestruj się a zadbamy o to, by zawsze tak było.

Przepisz kod z obrazka, aby kontynuować pobieranie