Społeczeństwo postindustrialne - strona 2

Zagadnienia do egzaminu

 • Uniwersytet Warszawski
 • Socjologia
Notatkę dodano: 26.08.2013
Pobrań: 25
Wyświetleń: 163

. tradycyjne/agrarne); nowoczesność a tożsamość: koncepcja indywidualizacji. Ponowoczesność: opis społeczeństw Zachodu w kategoriach “post”: fordyzm-postfordyzm, społeczeństwa przemysłowe (industrialne)-społeczeństwa postindustrialne; postmodernizm i ponowoczesność; charakterystyka społeczeństw ponowoczesnych...

Historia społeczna europy - konspekt

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Kazimierz Przybysz
 • Historia społeczna Europy
Notatkę dodano: 09.09.2013
Pobrań: 6
Wyświetleń: 273

technologii. 7. Od demokracji do ustrojów totalitarnych. 8. Społeczne przesłanki i polityczne skutki II wojny światowej w Europie. 9. Społeczne następstwa rywalizacji dwóch systemów. 10. "Cud gospodarczy" w Europie Zachodniej 11. Struktura społeczeństwa postindustrialnego. 12.. Odejście od zasad ekonomii...

Socjologia zmiany - wykład 4

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Socjologia zmiany
Notatkę dodano: 25.04.2013
Pobrań: 1
Wyświetleń: 135

podmioty działanie Typy społeczeństw Społeczeństwo tradycyjne (przedprzemysłowe) pierwotne - łowcy i zbieracze, pasterskie, rolnicze feudalne Społeczeństwo przemysłowe (nowoczesne, industrialne, kapitalistyczne) Społeczeństwo postindustrialne, poprzemysłowe Społeczeństwo późnej nowoczesności...

U:P jako wskaźnik postindustrialności gospodarki

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Geografia usług
Notatkę dodano: 18.04.2013
Pobrań: 5
Wyświetleń: 124

w przemyśle, przekracza 30%, dlatego też wskaźnik U:P nie przekracza wartości równej 2. Państwa należące do tej grupy, pomijając te najbardziej zacofane, będące jednak na drodze do dalszego rozwoju i zmiany struktury gospodarki, dążą do osiągnięcia statusu społeczeństwa postindustrialnego. W grupie państw...

Wykład - Historyczne i współczesne formy organizacji społeczeństwa...

 • Uniwersytet Warszawski
 • Nauka o państwie i prawie
Notatkę dodano: 26.08.2013
Pobrań: 1
Wyświetleń: 183

i przetwarzanie informacji. W odróżnieniu od społeczeństwa przemysłowego charakteryzującego się tym, że największe zatrudnienie jest w sektorze przemysłowym, w społeczeństwie postindustrialnym najwięcej osób jest zatrudnionych w sektorze usług. Drugim wyróżnikiem jest to, że w społeczeństwie postindustrialnym...

Socjogia religii - notatki z wykładu 8

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • ks. dr hab. Sławomir Zaręba
 • Socjologia religii
Notatkę dodano: 22.04.2013
Pobrań: 6
Wyświetleń: 165

przemysłu ciężkiego, a także wysoki stopień industrializacji [Sart] - absurdem jest żeśmy się urodzili, i absurdem jest że umieramy [zapamiętać] Społeczeństwo postindustrialne (nowoczesne) Jego podstawowa ekonomiczno - gospodarcza aktywność skupia się na szeroko rozumianym sektorze usług (przetwarzanie...

Globalizacja - wykład - MEGATRENDY ROZWOJU

 • Uniwersytet Warszawski
 • Pedagogika porównawcza
Notatkę dodano: 06.09.2013
Pobrań: 0
Wyświetleń: 162

, rolnicze) Społeczeństwo industrialne (przemysłowe) Społeczeństwo postindustrialne (poprzemysłowe , informacyjne) Model panujących stosunków życie jest grą przeciwko przyrodzie ; życie jest grą z techniką (z przetworzoną za pomocą maszyn przyrodą) ; gra pomiędzy poszczególnymi ludźmi ; Sposób życia rytm...

Neodarwinizm i socjobiologia

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr inż. Maria Siwek
 • Socjologia
Notatkę dodano: 29.05.2013
Pobrań: 1
Wyświetleń: 106

interakcji jest historia ludzkości. Socjobiologia zamyka długą genealogię ewolucjonizmu w jego czystej postaci. Ale ewolucjonizm znalazł kontynuację także w pewnych innych teoriach, podejmujących problemy zmiany i rozwoju w II połowie XX wieku: teorii modernizacji i teorii społeczeństwa postindustrialnego...

Zmiana społeczna

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr hab. Joanna Dzwończyk
 • Nauka o polityce
Notatkę dodano: 19.03.2013
Pobrań: 9
Wyświetleń: 210

dążyły do standardu życia zachodniego. Nie ważne były społeczeństwa Koncepcja społeczeństwa postindustrialnego - rodzaj neoewolucyjnej koncepcji, społeczeństwa informacyjne; D. Bell - twórca tej koncepcji Trzy fazy wg Bella: Preindustrialna - rolnictwo Industrialna - rewolucja przemysłowa...

Prognostyka naukowa w politologii- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • mgr B. Bąk
 • Teoria polityki
Notatkę dodano: 19.08.2013
Pobrań: 31
Wyświetleń: 237

. Sposobem na rozwiązanie problemów globalnych miałaby być kolonizacja kosmosu. Jednocześnie człowiek uzależniony staje się od techniki. 2). Społeczeństwa postindustrialnego, Daniela Bella, gdzie władza zaczyna być sprawowana przez specjalistów, ale skutkiem ubocznym ważności informacji staje się też wzrost...