Roztopy - strona 4

Bezpieczeństwo ekologiczne - wykład 3

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Małgorzata Kaczorowska
 • Bezpieczeństwo ekologiczne
Pobrań: 231
Wyświetleń: 966

w funkcjonowaniu gospodarki a skutki mogą być odczuwalne również przez ludność niedomkniętą powodzią. PRZYCZYNY POWODZI: Intensywne opady deszczu Roztopy wiosenne Zatamowanie biegu rzeki przez zatory ldowe lub osuwiska Uszkodzenie obiektów hydraulicznych (np. przerwanie tamy) Tsunami Paradoksalnie częstym...

Hydrologia i hydrogeologia-zagadnienia na egzamin

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr Andrzej Moryl
 • Hydrologia i hydrogeologia
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1057

- zmywanie gleby przez wodę deszczową, spływającą po zboczu - degradacja gleby - wypłukiwanie składników pokarmowych Intensywność procesu zależy od: . - pokrycia terenu szatą roślinną, - natężenia opadów, roztopów, - nachylenia zboczy, - ksztaltu i długości stoku, - zwięzłości i przepuszczalności podłoża...

Wodociągi i kanalizacje - rodzaje pomp, instalacje kanalizacyjne, inst...

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Sławczo Denczew
 • Wodociągi i kanalizacje
Pobrań: 119
Wyświetleń: 5019

są w przypadku opadów deszczowych i roztopów. Natomiast przez cały pozostały czas pracują tylko pompy do ścieków byt-gosp i przem. Pompownie kanal. są to przeważnie budynki prostokątne złożone z dwóch zasadniczych części: --pomieszczenie w którym zainstalowane są kraty i rozdrabniarki --z hali pomp...

Odwodnienia Budowlane - opracowane pytania na II kolokwium

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Dr inż. Wojciech Życzko
 • Odwodnienia Budowlane
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1330

wód gruntowych to średnio na glebach mineralnych 0,6 - 0,8 m. OBJAWY, PRZYCZYNY, SKUTKI NADMIERNEGO UWILGOTNIENIA Narysować krzywe depresji (poziom wód gruntowych) miedzy dwoma rowami: z okresu po roztopach (wiosną) poziom optymalny (średni w okresie wegetacji) po długotrwałej suszy (koniec lata) Rys...

Kategorie powodzi - zagrożenia dla transportu

 • Akademia Morska w Gdyni
 • Katastrofy naturalne i ich wpływ na transport
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1022

i powolne rozmarzanie gruntu zwiększa spływ powierzchniowy. Na małych ciekach roztopy mogą spowodować katastrofalne powodzie. Ponadto obejmują one duży obszar (zarówno na obszarach górskich jak i nizinnych), ale trwają stosunkowo krótko. Powodzie roztopowe są szczególnie groźne, kiedy występują w tym samym...

Rodzaje katastrof naturalnych i ich kategorie

 • Akademia Morska w Gdyni
 • Katastrofy naturalne i ich wpływ na transport
Pobrań: 350
Wyświetleń: 4858

Mercallego - powódź-wezbranie wód rzecznych lub morskich, powodujące wymierne straty, zarówno w sferze społecznej, jak i materialnej. Przyczyny wystąpienia powodzi mogą być wielorakie: intensywne opady deszczu, roztopy wiosenne, zatamowanie biegu rzeki przez zatory lodowe czy osuwiska, uszkodzenie obiektów...

SUDETY ŚRODKOWE

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Waldemar Plewniak
 • Geografia Śląska
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1316

, wciętą doliną, której podłoże jest nieprzepuszczalne. Maksima związane z okresami wiosennym i roztopów oraz letnie maksimum związane z opadami deszczu powodują znaczny przybór wód. Rzeka opuszcza Kotlinę Kłodzką antecedentnym przełomem w Górach Bardzkich.   Przepływy: ŚNW - 1,54 m3/s, ŚŚW - 19,3 m3/s...

Wiadomości o języku jako systemie znaków

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Milena Korycka-Zirk
 • Logika prawnicza
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1106

to wynikaniem, by zaistniało muszą być spełnione dwa warunki; 1/ implikacja A do B musi być prawdziwa, 2/ musi być związek pomiędzy A i B (sens , temat,). Związki mogą być: a/ przyczynowe „jeśli przyjadą roztopy to Wisła zaleje nisko położone łąki" jedno powoduje drugie bez roztopów nie zaleje. b/ strukturalne...

Geomorfologia - zagadnienia ogólne

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Geomorfologia
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1113

? Żleby, rynny lawinowe i murowe, obrywy, osuwiska (nisze, jeziora osuwiskowe), zerwy darniowe (terasy bydlęce), rumowiska, niecki denudacyjne, rozłogi, ostańce denudacyjne 4.Od czego zależy intensywność procesu spłukiwania? -natężenia i czasu trwania opadu deszcze -charakteru roztopów -nachylenia...

Geomorfologia - zagadnienia ogólne

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Geomorfologia
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1134

deszcze -charakteru roztopów -nachylenia i długości stoku -budowy geologicznej -szaty roślinnej -porowatości gleby -sposobu użytkowania gleby -przebiegu i gęstości dróg 55W przypadku stoku o jednostajnym nachyleniu najsilniejsze spłukiwanie występuje w jego części: Środkowej 56Spłukiwanie na stoku...