Rotmistrz - strona 4

Wiśniewski Karol - "Kategoria potoczności w komunikacji komiksowej" - ...

 • Uniwersytet Warszawski
 • Komiks
Pobrań: 2
Wyświetleń: 132

Czechy i Rusiny!... Stawia kroki jak należy Gdy wtem, rety! – rotmistrz bieży. Baczność! Bije w dach okropnie Aż tu butem w stragan kopnie Baba wściekła nuż do chłystka (Jakaś, psiakrew, pacyfistka!) Odpowiedzi Grześ nie skąpi I... ciąg dalszy wnet nastąpi [Zeszyty Komiksowe 4: s. 10]. KAROL WIŚNIEWSKI...

Wykłady z zarysu myśli polityczno-społecznej

 • Uniwersytet Łódzki
 • Zarys myśli polityczno-społecznej
Pobrań: 28
Wyświetleń: 215

Zarys myśli polityczno-społecznej Literatura Prof. Dubel Lech - są 2 części albo Historia doktryn lub Doktryny Prof. Sylwestrzak Prof. Zmierczak i Chojnicka Podstawą jest wykład i wykładnia wykładu. Egzamin ustny, wymagana dyscyplina wypowiedzi. Trzeba przeczytać jedną z lektur wywieszoną w gablotc...

Historia polityczna Polski XX wieku - pojęcia - Komandosi

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Arkadiusz Czwołek
 • Historia polityczna Polski XX wieku
Pobrań: 26
Wyświetleń: 293

Komandosi- określenie dla działającego w latach 60. XX wieku środowiska skupionego wokół Jacka Kuronia i Karola Modzelewskiego, głównie Adama Michnika, Teresy Boguckiej, Jana Grossa, Jakuba Karpińskiego, Barbary Toruńczyk, Ireny Grudzińskiej i innych studentów. Nazwani zostali tak od opanowywania w...

Aleksander Fredro - życiorys

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Małgorzata Nesterowicz
 • Historia literatury polskiej - romantyzm
Pobrań: 7
Wyświetleń: 153

: „Niech się dzieje wola Nieba! Z nią się zawsze zgadzać trzeba!” - przysłowia: „Od powietrza, ognia, wojny ...)”, „Zamieniał stryjek/ Za siekierkę kijek.” -wykrzyknienia: „Ach, to wino! Takie męty! O, zbrodniarzu! O, przeklęty!” - peryfrazy - omówienia: „Jestem Papkin, lew Północy, Rotmistrz sławny i kawaler...

Zestawy egzaminacyjne ze staropolski

 • Uniwersytet Szczeciński
Pobrań: 43
Wyświetleń: 293

I 1.Kaznodziejstwo w średniowieczu na tle tradycji europejskiej. 2.Horacjanizm w twórczości Kochanowskiego. Imitacja i emulacja- omów na wybranych przykładach. 3.Trop. 1.Nauczanie religijne wśród chrześcijan, uprawiane początkowo przez Apostołów i pierwszych biskupów, rozpowszechnione z czasem w Ko...

Technologie informacyjne - egzamin

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Egzamin inżynierski
Pobrań: 10
Wyświetleń: 120

. osi ga warto 0 dla dla r λ 52 pm d. osi ga maksimum dla r λ 52 pm 29. G sto ρ gazu doskonałego o masie cz steczkowej M znajduj cego si pod ci nieniem p w temperaturze T wyra a wzór (R – stała gazowa): a. ρ = pMR-1T-1 b. ρ = RT p-1M-1 c. ρ = p T M-1 R-1 d. ρ = RTM p-1 30. Je eli temperatura krytyczna...

Zarys myśli polityczno-społecznej-skrypt

 • Uniwersytet Łódzki
 • Zarys myśli polityczno-społecznej
Pobrań: 15
Wyświetleń: 131

Zarys myśli polityczno-społecznej Literatura Prof. Dubel Lech - są 2 części albo Historia doktryn lub Doktryny Prof. Sylwestrzak Prof. Zmierczak i Chojnicka Podstawą jest wykład i wykładnia wykładu. Egzamin ustny, wymagana dyscyplina wypowiedzi. Trzeba przeczytać jedną z lektur wywieszoną w gablotc...

Łożyska, stale szybkotnące, materiały spiekane - omówienie

 • dr inż. Adam Zarychta
 • Materiały inżynierskie
Pobrań: 23
Wyświetleń: 250

są w sposób ciągły nawijane na trzpień, zwykle przy użyciu automatycznej Kształtowanie produktów z materiałów kompozytowych z udziałem żywicy w stanie ciekłym (LMP) jest odmianą kształtowania przetłocznego (RTM) lub reakcyjnego formowania wtryskowego (SRIM). Proces ten polega na wstępnym ukształtowaniu maty...

Powszechna historia państwa i prawa - zagadnienia, pytania na egzamin ...

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Maciej Rakowski
 • Powszechna historia państwa i prawa
Pobrań: 324
Wyświetleń: 947

Konstytucja z 1791r. Konstytucja jakobińska - 1793r. Konstytucja Dyrektorialna - 1795r. Konstytucja Konsularna - 1799r. Wykonawcza - Król dziedziczny - król Francuzów (nie król Francji i Nawarry) - nietykalny i nieodpowiedzialny - wszystkie akty królewskie wymagały kontrasygnaty odpowiednich minist...

Historia literatury średniowiecze-barok

 • dr hab. Maria Barłowska
 • Historia literatury staropolskiej
Pobrań: 106
Wyświetleń: 546

Periodyzacja literatury średniowiecznej. Cezury umowne: początek: 476 - upadek Rzymu koniec: 1450 - wynalezienie czcionki przez Gutenberga lub 1453 - upadek Konstantynopola lub 1492 - odkrycie Ameryki przez Kolumba Podział ogólny: średniowiecze wczesne - V-X wiek średniowiecze dojrzałe - XI-XII wie...