Regionalizacja - strona 4

Porównanie procesów globalizacji i regionalizacji gospodarki światowej...

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr hab. Barbara Zbroińska
 • Makroekonomia
Pobrań: 1827
Wyświetleń: 10276

Podstawowe podobieństwa i różnice zachodzące miedzy procesami globalizacji i regionalizacji gospodarki światowej. Globalizacja jest pojęciem używanym do opisywania zmian w społeczeństwach i gospodarce światowej, które wynikają z gwałtownego wzrostu międzynarodowej wymiany handlowej i kulturowej...

Gospodarka regionalna - region regionalizacja regionalizm WYKŁAD

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Joanna Kudełko
 • Gospodarka regionalna
Pobrań: 371
Wyświetleń: 5663

str. 1 Gospodarka regionalna – wykład Region, regionalizacja, regionalizm Wyróżniamy 2 podstawowe skale w definicji regionu: • Skala krajowa (region to część parostwa) • Skala ponadnarodowa (międzynarodowa) - region to część świata, kilka sąsiadujących paostw, etc. Regiony: • Geograficzne...

Polityka rolna UE - Fazy regionalizacji gospodarczej

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr hab. Roman Sobiecki
 • Globalizacja
Pobrań: 35
Wyświetleń: 861

Wspólna Polityka Rolna Unii Europejskiej Fazy regionalizacji gospodarczej w Europie 1. Znaczenie rolnictwa dla gospodarki i społeczeństwa Unii Europejskiej 2. Przyczyny wprowadzenia Wspólnej Polityki Rolnej 3. Cele Wspólnej Polityki Rolnej 4. Etapy Wspólnej Polityki Rolnej 5. Kierunki ewolucji...

Region jako narzędzie badania

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Jerzy Staniewski
 • Analiza i opracowanie dokumentów
Pobrań: 35
Wyświetleń: 2828

PRZEDMIOTOWA Region jako Region jako Region jako narzędzie badania obiekt konkretny narzędzie działania (analizy przestrzennej) (przedmiot poznania) (region administracyjny) Regionalizacja Regionalizacja Regionalizacja analityczno-poznawcza strukturalna praktyczna - region jednolity - region węzłowy ...

Region jako narzędzie badania - Analiza przestrzenna

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Jerzy Staniewski
 • Analiza i opracowanie dokumentów
Pobrań: 21
Wyświetleń: 875

PRZEDMIOTOWA Region jako Region jako Region jako narzędzie badania obiekt konkretny narzędzie działania (analizy przestrzennej) (przedmiot poznania) (region administracyjny) Regionalizacja Regionalizacja Regionalizacja analityczno-poznawcza strukturalna praktyczna - region jednolity - region węzłowy ...

Regiony

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr inż. Juliusz Wójcik
 • Geografia fizyczna Polski
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1085

geograficznym. Cechy: - posiada granice naturalne - cechuje się wewnetrzną spójnością - z założenia jest wewnętrznie zróżnicowany - składowe regionu są ze sobą silnie powiązane - posiada jądro regionu - tworzy z innymi obszarami system regionów Regionalizacja - podział terenu na regiony na podstawie...

Przedsiębiorstwo na rynku Unii Europejskiej - wykład

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Jadwiga Rudek
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem
Pobrań: 161
Wyświetleń: 4907

jpg i zawiera informacje na temat: po co jest tworzona strefa wolnego handlu, co to jest unia celna oraz unia gospodarcza, jakie wyróżniamy podstawowe zasady globalizacji i regionalizacji międzynarodowej, co to są bariery parataryfowe i pozataryfowe, do czego służą subsydia, na czym polega program...

11 Zasad UE wobec środowiska

 • Politechnika Warszawska
 • prof. Marek Włosowicz
 • Ekonomika środowiska i zasobów naturalnych
Pobrań: 28
Wyświetleń: 343

Wymień jedenaście zasad obowiązujących w polityce zarządzania i gospodarowania zasobami środowiska naturalnego UE. z. zrównoważonego rozwoju z. integracji z. równego dostępu z. regionalizacji z. uspołecznienia z. ponoszenia odpowiedzialności z. prewencji z. przezorności z. stosowania najlepszych...

Teoria regionu społeczno-ekonomicznego

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Katarzyna Kulczyńska
 • Demografia
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1407

Teoria regionu społeczno-ekonomicznego koncepcja regionu metody regionalizacji podziały terytorialne 1. K. Dziewoński - 3 kategorie regionu koncepcja kategoria procedura regionalizacyjna REGION ANALITYCZNA PRZEDMIOTOWA NARZĘDZIE BADANIA PRZEDMIOT POZNANIA NARZĘDZIE DZIAŁANIA regionalizacja...

Studia II stopnia, Kraków, UEK, międzynarodowe stosunki gospodarcze w ...

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Pobrań: 763
Wyświetleń: 7868

Globalizacja i regionalizacja we współczesnej gospodarce światowej Unia Europejska w obliczu wyzwań globalizacyjnych Międzynarodowa konkurencyjność przedsiębiorstw Korporacje międzynarodowe w gospodarce światowej Literatura: Podstawowa: Budnikowski A., Międzynarodowe stosunki gospodarcze, PWE, Warszawa 2006...