Portfel inwestycyjny - strona 3

Zarządzanie portfelem inwestycyjnym - dr Polasik

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Michał Polasik
 • Zarządzanie portfelem inwestycyjnym
Notatkę dodano: 09.03.2013
Pobrań: 27
Wyświetleń: 619

podejmowania decyzji inwestycyjnych -> analiza fundamentalna -> analiza techniczna Portfel inwestycyjny - pojęcie i istota portfela - cel konstruowania portfela - zarządzanie portfelem PW Teorie portfela - teorie portfela 2 spółek - teorie portfela wielu spółek - teorie portfela z uwzględnieniem instrumentów...

Obligacje- opracowanie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Andrzej Zyguła
 • Zarządzanie portfelem inwestycyjnym
Notatkę dodano: 05.11.2012
Pobrań: 39
Wyświetleń: 409

1 ZARZĄDZANIE PORTFELEM INWESTYCYJNYM AZ OBLIGACJE – powtórka(!) Obligacja (bond) jest papierem wartościowym: poświadczającym wierzytelność, czyli zobowiązanie dłużne emitenta wobec jej właściciela (obligatariusza) na określoną sumę wraz z zobowiązaniem do wypłaty oprocentowania w ustalonych...

Podstawy teorii portfela

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Andrzej Zyguła
 • Zarządzanie portfelem inwestycyjnym
Notatkę dodano: 28.11.2012
Pobrań: 43
Wyświetleń: 544

PODSTAWY TEORII PORTFELA analiza dochodu i ryzyka POMIAR DOCHODU Z INWESTYCJI - STOPA ZWROTU Istnieją 2 możliwości osiągania korzyści z akcji przez inwestora: Pierwsza – DYWIDENDA Druga - CENA RYNKOWA STOPA ZWROTU określa dochód przypadający na jednostkę zainwestowanego kapitału zrealizowana stopa ...

Zarządzanie portfelem inwestycyjnym pytania na kolokwium

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr inż. Janusz Żarnowski
 • Zarządzanie portfelem inwestycyjnym
Notatkę dodano: 12.11.2012
Pobrań: 137
Wyświetleń: 2245

1. Dodatnia kowariancja stóp zwrotu akcji A i B mówi o tym, e: a/ stopy zwrotu z akcji A mają tendencję do naśladowania stóp zwrotu z akcji B (nie odwrotnie) b/ stopy zwrotu z akcji B mają tendencję do naśladowania stóp zwrotu z akcji A (nie odwrotnie) c/ akcja A wykazuje tendencję do przynoszenia ...

Akcje - Zarządzanie portfelem inwestycyjnym

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Andrzej Zyguła
 • Zarządzanie portfelem inwestycyjnym
Notatkę dodano: 12.11.2012
Pobrań: 28
Wyświetleń: 391

1 ZARZĄDZANIE PORTFELEM INWESTYCYJNYM AZ AKCJE – powtórka(!) Akcja (stock, share) - jest papierem wartościowym oznaczającym prawo jej posiadacza do współwłasności firmy, która ją wyemitowała Akcjonariusz - osoba (podmiot) nabywająca(y) akcje danej spółki Kapitał zakładowy - kapitał wniesiony...

Wzory - Zarządzanie portfelem inwestycyjnym

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Andrzej Zyguła
 • Zarządzanie portfelem inwestycyjnym
Notatkę dodano: 12.11.2012
Pobrań: 38
Wyświetleń: 412

1 YTM GDY ODSETKI PŁACONE SĄ CZĘŚCIEJ NIŻ RAZ W ROKU. OBLIGACJE CENA FAKTUROWA OBLIGACJI = kurs obligacji × wartość nominalna obligacji + narosłe odsetki NAROSŁE ODSETKI = kupon odsetkowy × (liczba dni od daty ostatniej płatności odsetek/ liczba dni okresu odsetkowego) WYCENA OBLIGACJI - WARTOŚĆ OB...

Zarządzanie portfelem inwestycyjnym

 • Wyższa Szkoła Finansów i Prawa Bielsko-Biała
 • dr Janusz Rychlewski
 • Zarządzanie portfelem inwestycyjnym
Notatkę dodano: 27.06.2012
Pobrań: 44
Wyświetleń: 916

Wykład 1 Nowoczesna teoria finansów powstała w 1951 roku w Chicago. Młody wówczas doktorant Harry Markowitz, napisał rozprawę doktorską w której rozpatrywał, jak zbudować portfel akcji, które miały by najlepszą stopę zwrotu, przy danym ryzyku, lub najniższe ryzyko przy danej stopie zwrotu. Problem ...

Zarządzanie portfelem inwestycyjnym- wykład 2

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Joanna Cichorska
 • Zarządzanie portfelem inwestycyjnym
Notatkę dodano: 24.09.2013
Pobrań: 4
Wyświetleń: 129

Zrządzanie portfelem inwestycyjnym dr Joanna Cichorska Wykład 2 Nierówność Trzebieszewa i reguła trzech sigm. 1. Te wielkości jak wielkość produkcji w jednostce czasu, cena zużycia surowców energii, czas trwania jakiś operacji technicznych, zachowują się jak zmienne losowe, np.: ile razy wypadnie...

Nieruchomości w portfelach inwestycyjnych- wykład 1

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Katarzyna Śmietana
 • Nieruchomości w portfelach inwestycyjnych
Notatkę dodano: 17.09.2013
Pobrań: 12
Wyświetleń: 303

.: Nieruchomości jako składnik portfela inwestycyjnego. W: Decyzje w działalności inwestycyjnej - uwarunkowania, metody, efekty. Red. Nauk. H. Henzel .Zeszyty naukowe „Studia Ekonomiczna” 2007, nr 44. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 2007. (s.65-79) 7. Śmietana K.: Koncepcja analizy ekonomicznej...

Analiza ekonomiczno-finansowa nieruchomości inwestycyjnych- wykład 5

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Katarzyna Śmietana
 • Nieruchomości w portfelach inwestycyjnych
Notatkę dodano: 17.09.2013
Pobrań: 12
Wyświetleń: 128

PPW = WPR * P Wskaźnik progowy: WPR = [(WOP +OD)/PWOB] * 100% Współczynnik korytarzowy = suma powierzchni najmu (brutto) / suma powierzchni podstawowej (netto) Finanse i Rachunkowość Przedmiot: Nieruchomości w portfelach inwestycyjnych (wykłady) Rok akademicki 2012/2013 Semestr II Dr K. Śmietana Autor...