Portfel inwestycyjny - strona 3

Zarządzanie portfelem inwestycyjnym - dr Polasik

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Michał Polasik
 • Zarządzanie portfelem inwestycyjnym
Notatkę dodano: 09.03.2013
Pobrań: 43
Wyświetleń: 741

podejmowania decyzji inwestycyjnych -> analiza fundamentalna -> analiza techniczna Portfel inwestycyjny - pojęcie i istota portfela - cel konstruowania portfela - zarządzanie portfelem PW Teorie portfela - teorie portfela 2 spółek - teorie portfela wielu spółek - teorie portfela z uwzględnieniem instrumentów...

Podstawy teorii portfela

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Andrzej Zyguła
 • Zarządzanie portfelem inwestycyjnym
Notatkę dodano: 28.11.2012
Pobrań: 51
Wyświetleń: 596

PODSTAWY TEORII PORTFELA analiza dochodu i ryzyka POMIAR DOCHODU Z INWESTYCJI - STOPA ZWROTU Istnieją 2 możliwości osiągania korzyści z akcji przez inwestora: Pierwsza – DYWIDENDA Druga - CENA RYNKOWA STOPA ZWROTU określa dochód przypadający na jednostkę zainwestowanego kapitału zrealizowana stopa ...

Zarządzanie portfelem inwestycyjnym pytania na kolokwium

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr inż. Janusz Żarnowski
 • Zarządzanie portfelem inwestycyjnym
Notatkę dodano: 12.11.2012
Pobrań: 186
Wyświetleń: 2312

1. Dodatnia kowariancja stóp zwrotu akcji A i B mówi o tym, e: a/ stopy zwrotu z akcji A mają tendencję do naśladowania stóp zwrotu z akcji B (nie odwrotnie) b/ stopy zwrotu z akcji B mają tendencję do naśladowania stóp zwrotu z akcji A (nie odwrotnie) c/ akcja A wykazuje tendencję do przynoszenia ...

Akcje - Zarządzanie portfelem inwestycyjnym

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Andrzej Zyguła
 • Zarządzanie portfelem inwestycyjnym
Notatkę dodano: 12.11.2012
Pobrań: 29
Wyświetleń: 434

1 ZARZĄDZANIE PORTFELEM INWESTYCYJNYM AZ AKCJE – powtórka(!) Akcja (stock, share) - jest papierem wartościowym oznaczającym prawo jej posiadacza do współwłasności firmy, która ją wyemitowała Akcjonariusz - osoba (podmiot) nabywająca(y) akcje danej spółki Kapitał zakładowy - kapitał wniesiony...

Wzory - Zarządzanie portfelem inwestycyjnym

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Andrzej Zyguła
 • Zarządzanie portfelem inwestycyjnym
Notatkę dodano: 12.11.2012
Pobrań: 50
Wyświetleń: 434

1 YTM GDY ODSETKI PŁACONE SĄ CZĘŚCIEJ NIŻ RAZ W ROKU. OBLIGACJE CENA FAKTUROWA OBLIGACJI = kurs obligacji × wartość nominalna obligacji + narosłe odsetki NAROSŁE ODSETKI = kupon odsetkowy × (liczba dni od daty ostatniej płatności odsetek/ liczba dni okresu odsetkowego) WYCENA OBLIGACJI - WARTOŚĆ OB...

Obligacje- opracowanie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Andrzej Zyguła
 • Zarządzanie portfelem inwestycyjnym
Notatkę dodano: 05.11.2012
Pobrań: 43
Wyświetleń: 437

1 ZARZĄDZANIE PORTFELEM INWESTYCYJNYM AZ OBLIGACJE – powtórka(!) Obligacja (bond) jest papierem wartościowym: poświadczającym wierzytelność, czyli zobowiązanie dłużne emitenta wobec jej właściciela (obligatariusza) na określoną sumę wraz z zobowiązaniem do wypłaty oprocentowania w ustalonych...

Analiza ekonomiczno-finansowa nieruchomości inwestycyjnych- wykład 5

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Katarzyna Śmietana
 • Nieruchomości w portfelach inwestycyjnych
Notatkę dodano: 17.09.2013
Pobrań: 14
Wyświetleń: 155

PPW = WPR * P Wskaźnik progowy: WPR = [(WOP +OD)/PWOB] * 100% Współczynnik korytarzowy = suma powierzchni najmu (brutto) / suma powierzchni podstawowej (netto) Finanse i Rachunkowość Przedmiot: Nieruchomości w portfelach inwestycyjnych (wykłady) Rok akademicki 2012/2013 Semestr II Dr K. Śmietana Autor...

Analiza wskaźnikowa jako najczęściej wykorzystywane narzędzie analizy ...

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Katarzyna Śmietana
 • Nieruchomości w portfelach inwestycyjnych
Notatkę dodano: 17.09.2013
Pobrań: 11
Wyświetleń: 174

- nieruchomości konkurencyjne (podobne) Finanse i Rachunkowość Przedmiot: Nieruchomości w portfelach inwestycyjnych (wykłady) Rok akademicki 2012/2013 Semestr II Dr K. Śmietana Autor notatki: Joanna Orzeł 4 ...

Dłużne instrumenty finansowe rynku nieruchomości- wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Katarzyna Śmietana
 • Nieruchomości w portfelach inwestycyjnych
Notatkę dodano: 17.09.2013
Pobrań: 9
Wyświetleń: 222

podnosi jego atrakcyjność inwestycyjną. Fundusze nieruchomości działają jak klasyczne fundusze inwestycyjne, lecz w swoich portfelach inwestycyjnych, zamiast tradycyjnie papierów wartościowych, posiadają główne prawa własności lub współwłasności do nieruchomości. W celu dywersyfikacji do portfeli...

Inwestycje w nieruchomości na tle inwestycji w aktywa finansowe- wykła...

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Katarzyna Śmietana
 • Nieruchomości w portfelach inwestycyjnych
Notatkę dodano: 17.09.2013
Pobrań: 8
Wyświetleń: 155

, inne udziały w zyskach Grupa III - inne pożytki w tym, z tytułu transakcji handlowej Finanse i Rachunkowość Przedmiot: Nieruchomości w portfelach inwestycyjnych (wykłady) Rok akademicki 2012/2013 Semestr II Dr K. Śmietana Autor notatki: lic. Krzysztof Podgórski 1 ...