Pomiar dydaktyczny - strona 2

Dydaktyka w szkole wyższej

 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Kliknij, jeśli wykładowcy nie ma na liście
 • Dydaktyka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 0

dydaktycznych - pomiar dydaktyczny, czyli kontrola i ocena pracy studentów - formułowanie zasad nauczania - współdziałanie podmiotów uczestniczących w procesie nauczania – uczenia się. Funkcja poznawcza dydaktyki polega na badaniu prawidłowości procesu nauczania – uczenia się oraz tworzeniu modeli tego procesu...

Pedagogika ogólna - omówienie

 • Dolnośląska Szkoła Wyższa z siedzibą we Wrocławiu
 • dr Maria Sitko
 • Pedagogika ogólna
Pobrań: 721
Wyświetleń: 1757

, związany ze spełnianiem standardów, poddawany pomiarowi dydaktycznemu Zaufanie do wiedzy: wiedza akceptowana pochodzi z ustaleń zewnętrznych, nie należy do ucznia, ani nauczyciela Koncepcje i decyzje: koncepcje zewnętrzne, decyzje pozornie nauczycielskie, nierefleksyjnie przyjmowane z obowiązującej...

Kształcenie, doradztwo, wychowanie przez pracę

 • Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu
 • dr hab. Andrzej Słomka
 • Socjologia i pedagogika pracy
Pobrań: 0
Wyświetleń: 0

organizacji i kierownictwa- jakość kształcenia, pomiar dydaktyczny oraz kryteria oceny pracy szkoły i nauczycieli. -pedeutologia- przygotowanie motoryczne i metodyczne nauczycieli. STRUKTURA PROBLEMOWA PEDAGOGIKI PRACY- DZIAŁY: -Kształcenie przedzawodowe -Kształcenie zawodowe -Ustawiczne kształcenie zawodowe...

Zagadnienia i opracowania do egzaminu

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • dr Violetta Rodek
 • Dydaktyka ogólna
Pobrań: 490
Wyświetleń: 4543

I OCENY OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW - FUNKCJE: INFORMACYJNA, MOTYWACYJNA I SPOŁECZNO - SELEKCYJNA, OCENIANIA SUMUJĄCE I KSZTAŁTUJĄCE, OCENA AKTUALISTYCZNA I DYSPOZYCJONALNA (WG K.SOŚNICKIEGO); POMIAR DYDAKTYCZNY, SPRAWDZAJĄCY I RÓŻNICUJĄCY, NOWOCZESNE METODY KONTROLI I OCENY UCZNIÓW. Funkcja informacyjna- określa...

Istota i funkcje dydaktyki

 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Pobrań: 91
Wyświetleń: 3192

, wnioskowanie, wyjaśnianie sensomotoryczna - spostrzeganie wrażeń zmysłowych i wykonywanie czynności ruchowych przez działanie emocjonalna - motywacja i przeżywanie przez wzbudzanie zainteresowania uczniów materiałem nauczania. Sprawdzanie osiągnięć szkolnych: testy jako narzędzie pomiaru dydaktycznego, rodzaje...

Dydaktyka - Prace przeglądowe

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Dydaktyka
Pobrań: 448
Wyświetleń: 2996

Część pierwsza 1. SYSTEMY I TREŚĆ KSZTAŁCENIA Rozdział pierwszy O PRZEDMIOCIE I METODACH BADAŃ DYDAKTYCZNYCH Problemy oświaty i wychowania zostały podniesione do rzędu najważniejszych zagadnień międzynarodowych, podobnie jak sprawy wyżywie­nia, energii, pokoju czy ochrony środowiska naturalnego. Św...