Pomiar dydaktyczny

Pomiar dydaktyczny-praca samodzielna, zaliczeniowa

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • dr Barbara Majkut-Czarnota
 • Metodyka edukacji matematycznej
Pobrań: 14
Wyświetleń: 3150

POMIAR DYDAKTYCZNY SPRAWDZIAN DLA KLASY III KSZTAŁCENIA ZINTEGROWNEGO 1. Przeczytaj uważnie poniższy tekst: Pół zapisujemy tak: ½. Liczba ½ jest ułamkiem. Ułamek ½ oznacza, że dzielimy na dwie równe części (2) i bierzemy jedną taką część (1). Kreska ułamkowa zastępuje znak dzielenia. Uzupełnij...

Strategie nauczania - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Dydaktyka
Pobrań: 35
Wyświetleń: 469

praktyczna aktywne uczenie się E EMOCJONALNA rozwój procesów emocjonalnych eksponowanie wartości moralnych, estetycznych pomiar dydaktyczny Teoria pomiaru dydaktycznego wyrasta obecnie na dyscyplinę o zasięgu światowym.(...) miedzy innymi autorem dzieła o rozgłosie międzynarodowym na temat teorii testów...

Niemierko,ocenianie, pomiar

 • Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu
 • dr Krystyna Korneta
 • Diagnostyka pedagogiczna
Pobrań: 0
Wyświetleń: 0

przez politycznych jego zwolenników były zgodne z ideologią komunizmu (okres stalinizmu). W tym niedemokratycznym systemie starano się wykorzystać diagnostykę edukacyjną czy też pomiar dydaktyczny do zacierania różnic między uczniami lub też do udowadniania, że wszyscy uczniowie są równi. Różnorodność uczniów...

Ocena wiedzy uczniów- pedagogika

 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Pedagogika
Pobrań: 56
Wyświetleń: 2023

obiektywizmu sprawdzania osiągnięć, a pośrednio - także od innych właściwości sprawdzania, analogicznych do niezbędnych właściwości pomiaru dydaktycznego: trafności, rzetelności, dokładności, niezależności sytuacyjnej sprawdzania. Stopnie szkolne tworzą określonej długości skalę stopni szkolnych...

Kontrola i ocena wyników pracy dydaktyczno ? wychowawczych- pedagogika...

 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Pedagogika
Pobrań: 105
Wyświetleń: 2310

sprawdzania osiągnięć uczniów Ewaluacja jako proces pedagogiczny Pomiar dydaktyczny i jego konstruowanie Pomiar dydaktyczny Sprawdzanie (kontrola i jej zadania w procesie dydaktycznym) Funkcje oceny w procesie kształcenia Sprawdzanie efektywności w kształceniu Reforma oceniania postępów ucznia Ważniejsze...

Dydaktyka - Program nauczania

 • Pedagogika
Pobrań: 119
Wyświetleń: 3038

edukacji, jak i rozwój całego- młodego starszego -pokolenia, w swoisty sposób wpływający na rozwój i postęp w życiu społeczeństwa. Pomiar dydaktyczny - uściślone sprawdzanie i ocenianie osiągnięć szkolnych dokonywane według teoretycznie uzasadnionych i wypróbowanych reguł. Prowadzi do przyporządkowania...

Pedagogika wczesnej edukacji - wykłady

 • Ateneum Szkoła Wyższa w Gdańsku
 • dr Alicja Komorowska-Zielony
 • Pedagogika wczesnoszkolna
Pobrań: 1386
Wyświetleń: 13573

w uczniu daje się zaplanować Rozwój dziecka liniowy, hierarchiczny związany ze spełnieniem standardów, poddawany pomiarowi dydaktycznemu Wiedza akceptowana pochodzi z ustaleń zewnętrznych (nie należy ani di nauczyciela ani do ucznia) Koncepcje zewnętrzne (+nauczyciele innowatorzy) Decyzje pozornie...

Ocena i jej funkcje w procesie nauczania- pedagogika

 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Pedagogika
Pobrań: 84
Wyświetleń: 3906

, wzorniki. Metody testowe są bardziej ekonomiczne w stosowaniu, bowiem w krótkim czasie uzyskujemy informacje o osiągnięciach uczniów. Jest to możliwe przy zastosowaniu pomiaru dydaktycznego i wystawieniu na jego podstawie oceny. Pomiar wyników nauczania jest przedstawieniem efektów za pomocą liczb (stopni...

Ocenianie- pedagogika

 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Pedagogika
Pobrań: 189
Wyświetleń: 2513

i o tym co wymaga powtórzenia. Tworzenie nowych narzędzi pomiaru dydaktycznego, coraz większa aktywność nauczycieli w tym zakresie pozwala mieć nadzieję, że w niepamięć odejdą czasy gdy uczeń był oceniany na niejasnych zasadach, subiektywnie, ocena była wystawiana tylko dla oceny, nie pobudzała do refleksji...

Internetowe strony historyczne w edukacji medialnej

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Polityka
Pobrań: 7
Wyświetleń: 546

problemowo bądź chronologicznie powtórzeniom i systematyzacji opracowanych wcześniej treści- strony www są bogate w zestawienia, syntezy, streszczenia, tablice chronologiczne kontroli i ocenie wyników nauczania- testy historyczne opracowane zgodnie z zasadami pomiaru dydaktycznego i programy testujące...