Pomiar dydaktyczny

Pomiar dydaktyczny-praca samodzielna, zaliczeniowa

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • dr Barbara Majkut-Czarnota
 • Metodyka edukacji matematycznej
Notatkę dodano: 25.04.2011
Pobrań: 2
Wyświetleń: 450

POMIAR DYDAKTYCZNY SPRAWDZIAN DLA KLASY III KSZTAŁCENIA ZINTEGROWNEGO 1. Przeczytaj uważnie poniższy tekst: Pół zapisujemy tak: ½. Liczba ½ jest ułamkiem. Ułamek ½ oznacza, że dzielimy na dwie równe części (2) i bierzemy jedną taką część (1). Kreska ułamkowa zastępuje znak dzielenia. Uzupełnij...

Strategie nauczania - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Dydaktyka
Notatkę dodano: 29.08.2013
Pobrań: 3
Wyświetleń: 67

praktyczna aktywne uczenie się E EMOCJONALNA rozwój procesów emocjonalnych eksponowanie wartości moralnych, estetycznych pomiar dydaktyczny Teoria pomiaru dydaktycznego wyrasta obecnie na dyscyplinę o zasięgu światowym.(...) miedzy innymi autorem dzieła o rozgłosie międzynarodowym na temat teorii testów...

Niemierko,ocenianie, pomiar

 • Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu
 • dr Krystyna Korneta
 • Diagnostyka pedagogiczna
Notatkę dodano: 20.01.2014
Pobrań:
Wyświetleń:

przez politycznych jego zwolenników były zgodne z ideologią komunizmu (okres stalinizmu). W tym niedemokratycznym systemie starano się wykorzystać diagnostykę edukacyjną czy też pomiar dydaktyczny do zacierania różnic między uczniami lub też do udowadniania, że wszyscy uczniowie są równi. Różnorodność uczniów...

Ocena wiedzy uczniów- pedagogika

 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Pedagogika
Notatkę dodano: 09.02.2010
Pobrań: 3
Wyświetleń: 289

obiektywizmu sprawdzania osiągnięć, a pośrednio - także od innych właściwości sprawdzania, analogicznych do niezbędnych właściwości pomiaru dydaktycznego: trafności, rzetelności, dokładności, niezależności sytuacyjnej sprawdzania. Stopnie szkolne tworzą określonej długości skalę stopni szkolnych...

Kontrola i ocena wyników pracy dydaktyczno ? wychowawczych- pedagogika...

 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Pedagogika
Notatkę dodano: 09.02.2010
Pobrań: 5
Wyświetleń: 330

sprawdzania osiągnięć uczniów Ewaluacja jako proces pedagogiczny Pomiar dydaktyczny i jego konstruowanie Pomiar dydaktyczny Sprawdzanie (kontrola i jej zadania w procesie dydaktycznym) Funkcje oceny w procesie kształcenia Sprawdzanie efektywności w kształceniu Reforma oceniania postępów ucznia Ważniejsze...

Dydaktyka - Program nauczania

 • Pedagogika
Notatkę dodano: 22.03.2011
Pobrań: 8
Wyświetleń: 434

edukacji, jak i rozwój całego- młodego starszego -pokolenia, w swoisty sposób wpływający na rozwój i postęp w życiu społeczeństwa. Pomiar dydaktyczny - uściślone sprawdzanie i ocenianie osiągnięć szkolnych dokonywane według teoretycznie uzasadnionych i wypróbowanych reguł. Prowadzi do przyporządkowania...

Pedagogika wczesnej edukacji - wykłady

 • Ateneum Szkoła Wyższa w Gdańsku
 • dr Alicja Komorowska-Zielony
 • Pedagogika wczesnoszkolna
Notatkę dodano: 10.05.2011
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1939

w uczniu daje się zaplanować Rozwój dziecka liniowy, hierarchiczny związany ze spełnieniem standardów, poddawany pomiarowi dydaktycznemu Wiedza akceptowana pochodzi z ustaleń zewnętrznych (nie należy ani di nauczyciela ani do ucznia) Koncepcje zewnętrzne (+nauczyciele innowatorzy) Decyzje pozornie...

Ocena i jej funkcje w procesie nauczania- pedagogika

 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Pedagogika
Notatkę dodano: 09.02.2010
Pobrań: 4
Wyświetleń: 558

, wzorniki. Metody testowe są bardziej ekonomiczne w stosowaniu, bowiem w krótkim czasie uzyskujemy informacje o osiągnięciach uczniów. Jest to możliwe przy zastosowaniu pomiaru dydaktycznego i wystawieniu na jego podstawie oceny. Pomiar wyników nauczania jest przedstawieniem efektów za pomocą liczb (stopni...

Ocenianie- pedagogika

 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Pedagogika
Notatkę dodano: 09.02.2010
Pobrań: 12
Wyświetleń: 359

i o tym co wymaga powtórzenia. Tworzenie nowych narzędzi pomiaru dydaktycznego, coraz większa aktywność nauczycieli w tym zakresie pozwala mieć nadzieję, że w niepamięć odejdą czasy gdy uczeń był oceniany na niejasnych zasadach, subiektywnie, ocena była wystawiana tylko dla oceny, nie pobudzała do refleksji...

Internetowe strony historyczne w edukacji medialnej

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Polityka
Notatkę dodano: 12.05.2013
Pobrań: 1
Wyświetleń: 78

problemowo bądź chronologicznie powtórzeniom i systematyzacji opracowanych wcześniej treści- strony www są bogate w zestawienia, syntezy, streszczenia, tablice chronologiczne kontroli i ocenie wyników nauczania- testy historyczne opracowane zgodnie z zasadami pomiaru dydaktycznego i programy testujące...