Pierre Bourdieu

Teoria Pierre'a Bourdieu

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr Jan Sowa
 • Socjologia kultury

SOCJOLOGIA KULTURY WYKŁAD 7 (24.04.2012) WYKŁAD 8 (8.05.2012) WYKŁAD 9 (15.05.2012) Teoria Pierre'a Bourdieu Pierre Bourdieu był socjologiem, który zapisał się na kilku polach: był jednym z autorów kapitału społecznego , miał ciekawe spostrzeżenia na temat systemu edukacji, w dziele „Reguły...

15.04.2013
10
211
Pobierz

Charakterystyka koncepcji reprodukcji społecznej i przemocy symboliczn...

 • Uniwersytet Śląski
 • Socjologia wychowania

Charakterystyka koncepcji reprodukcji społecznej i przemocy symbolicznej Jeana-Claude'a Passeron'a i Pierre'a Bourdieu. Habitus - określa strukturalnie, statusowo, stratyfikacyjnie modelowany styl życia, system aspiracji, tożsamości i modele behawioralne, jakie jednostka rozwija w toku własnej socj...

04.06.2013
5
157
Pobierz

Kierunki teoretyczne w interpretacji faktów edukacyjnych-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski
 • Socjologia wychowania

Kierunki teoretyczne w interpretacji faktów edukacyjnych - charakterystyka. Kierunki teoretyczne w interpretacji zjawisk edukacyjnych: Teoria funkcjonalna, Teoria konfliktu - w tej interpretacji szkoła działa w interesie grupy dominującej, Teoria interakcjonistyczna, Teoria kodów językowych Basi...

04.06.2013
0
82
Pobierz

Teoria reprodukcji kulturowej-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski
 • Socjologia wychowania

Teoria reprodukcji kulturowej, kapitału kulturowego i przemocy symbolicznej Pierre'a Bourdieu Kapitał kulturowy jest systemem specyficznych kompetencji, wiedzy o świecie kompetencji interpersonalnych obyczajowości, które jednostka przyswaja w toku socjalizacji. Kapitał posiada w znacznym stopniu ch...

04.06.2013
7
125
Pobierz

Socjalizacja - omówienie

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Łaniewska
 • Wprowadzenie do pedagogiki

SOCJALIZACJA - proces kształtowania się mentalności i postaw ludzi przez grupy społeczne. Na gruncie socjologii klasycznej proces socjalizacji umożliwia nam wyuczenie się, nauczenie się, rozpoznanie wszystkiego tego co wytworzyła dana grupa społeczna po to byśmy mogli efektywnie egzystować, działać...

15.07.2013
1
70
Pobierz

Kultura-treści podstawowe

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Jacenty Siewierski
 • Socjologia

KULTURA Czynniki skłaniające jednostkę do życia społecznego • Instynkt społeczny • Rozum • Natura Człowiek jako istota społeczna • nie może żyć poza społeczeństwem • człowiek jest taki, jakie środowisko społeczne, w którym dojrzewa Fundamentalny wyróżnik człowieka • Zwierzę społeczne • Zwierzę t...

30.04.2013
0
74
Pobierz

Przemoc symboliczna - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Mirosław Karwat
 • Przemoc w Polityce

PRZEMOC SYMBOLICZNA Szerokie pojęcie przemocy symbolicznej - w socjologicznej ko n cepcji Pierre'a Bourdieu : utożsamienie procesów socjalizacji z władzą i przemocą symboliczną (wpajanie wzorców społec z nych i przekonań jako narzucanie, poprzedzające i udaremni a jące jednostkom samodzielny wybó...

01.05.2013
4
139
Pobierz

Teorie socjologi

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Anna Wencel
 • Socjologia edukacji

Edukacja to panaceum na wszelkie nierówności społeczne. Wierzy się, że dzięki edukacji następuje rozwój społeczny. / teoria funkcjonalna Teoria ludzkiego kapitału Edukacja jest postrzegana jako inwestycja w kapitał ludzki, która w przyszłości zwróci się w postaci powiększonych dywidend - im dłuż...

30.04.2013
1
106
Pobierz

Studia II stopnia, Kraków, AGH, wydz humanistyczny, socjologia, stacjo...

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Zestaw zagadnień egzaminacyjnych składa się z 55 przykładowych pozycji. Pytania zostały zaktualizowane na rok akademicki 2011/2012. Niniejsze pytania egzaminacyjne na studia II stopnia są obowiązkowym zestawem zagadnień na egzamin wstępny na stacjonarne studia uzupełniające magisterskie na Ak...

10.04.2012
6
341
Pobierz

Socjologia i metody badań socjologicznych - wykład - zróżnicowanie spo...

 • Politechnika Warszawska
 • dr Katarzyna Dzieniszewska
 • Socjologia i metody badań socjologicznych

Wykład 12 ZRÓŻNICOWANIE SPOŁECZNE: „ŚMIERĆ KLAS”. BIEDA I BEZROBOCIE. „Śmierć klas” Clark i Lipset w latach 90. postawili pytania: „Czy klasy umierają?” Pytanie to podważało marksowskie (Marks przefiltrowany przez teoretyków, a nie marksizm) podejście do zróżnicowania społecznego, które stawiał...

29.07.2013
0
88
Pobierz
Pobierasz notatkę i nie musisz za nią płacić.
Zarejestruj się a zadbamy o to, by zawsze tak było.

Przepisz kod z obrazka, aby kontynuować pobieranie