Pierre Bourdieu

Teoria Pierre'a Bourdieu

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr Jan Sowa
 • Socjologia kultury
Pobrań: 1260
Wyświetleń: 3157

SOCJOLOGIA KULTURY WYKŁAD 7 (24.04.2012) WYKŁAD 8 (8.05.2012) WYKŁAD 9 (15.05.2012) Teoria Pierre'a Bourdieu Pierre Bourdieu był socjologiem, który zapisał się na kilku polach: był jednym z autorów kapitału społecznego, miał ciekawe spostrzeżenia na temat systemu edukacji, w dziele „Reguły sztuki...

Charakterystyka koncepcji reprodukcji społecznej i przemocy symboliczn...

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Socjologia wychowania
Pobrań: 1148
Wyświetleń: 2555

Charakterystyka koncepcji reprodukcji społecznej i przemocy symbolicznej Jeana-Claude'a Passeron'a i Pierre'a Bourdieu. Habitus - określa strukturalnie, statusowo, stratyfikacyjnie modelowany styl życia, system aspiracji, tożsamości i modele behawioralne, jakie jednostka rozwija w toku własnej...

Kierunki teoretyczne w interpretacji faktów edukacyjnych-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Socjologia wychowania
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1057

Bernsteina, Teoria reprodukcji kulturowej, kapitału kulturowego i przemocy symbolicznej Pierre'a Bourdieu, Teoria rywalizacji kulturowej i rytuałów interakcyjnych Randalla Collinsa, Teoria instytucjonalna Johna Meyera, Postmodernistyczna teoria krytyczna. Główne modele teoretyczne w interpretacji zjawisk...

Teoria reprodukcji kulturowej-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Socjologia wychowania
Pobrań: 525
Wyświetleń: 3479

Teoria reprodukcji kulturowej, kapitału kulturowego i przemocy symbolicznej Pierre'a Bourdieu Kapitał kulturowy jest systemem specyficznych kompetencji, wiedzy o świecie kompetencji interpersonalnych obyczajowości, które jednostka przyswaja w toku socjalizacji. Kapitał posiada w znacznym stopniu...

Socjalizacja - omówienie

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Łaniewska
 • Wprowadzenie do pedagogiki
Pobrań: 112
Wyświetleń: 966

, działać. Zarówno dla jednostki, jak i dla społeczeństwa socjalizacja jest procesem jak najbardziej korzystnym. Na gruncie socjologii krytycznej, Pierre Bourdieu socjalizacje definiuje jako proces kreowania habitusu pierwotnego zgodnego z modelem przyjętym w danej grupie społecznej. Psychologowie zajmują...

Kultura-treści podstawowe

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Jacenty Siewierski
 • Socjologia
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1015

• Zdezorganizowane życie społeczne • Wrogie nastawienie do świata zewnętrznego • Brak właściwego dzieciństwa • Silny fatalizm połączony z poczuciem beznadziejności i kompleksem niższości wobec innych środowisk • Niski poziom aspiracji Pierre Bourdieu - teoria reprodukcji kulturalnej: - Zróżnicowanie społeczne...

Przemoc symboliczna - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Mirosław Karwat
 • Przemoc w Polityce
Pobrań: 224
Wyświetleń: 1645

PRZEMOC SYMBOLICZNA Szerokie pojęcie przemocy symbolicznej - w socjologicznej koncepcji Pierre'a Bourdieu: utożsamienie procesów socjalizacji z władzą i przemocą symboliczną (wpajanie wzorców społecznych i przekonań jako narzucanie, poprzedzające i udaremniające jednostkom samodzielny wybór...

Teorie socjologi

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Jan Koziarski
 • Socjologia edukacji
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1442

dziecko się uczy, tym lepiej funkcjonuje na rynku pracy. Teoria reprodukcji kulturowej Pierre Bourdieu, Jean - Claude Passeron ->autorzy książki „Reprodukcja” Teoria reprodukcji kulturowej ma trzy możliwości: - dzieci reprodukują status swoich rodziców -rodzice z niższych klas społecznych posiadają tzw...

Studia II stopnia, Kraków, AGH, wydz humanistyczny, socjologia, stacjo...

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Pobrań: 175
Wyświetleń: 3612

, różnorodność ujęć. Zagadnienie „teorii ugruntowanej”. Zagadnienie socjologii fenomenologicznej. Etnometodologia - charakterystyka. Myśl socjologiczna Pierre'a Bourdieu. Teoria strukturacji - charakterystyka. II. Literatura Babbie Earl, Badania społeczne w praktyce, PWN, Warszawa, 2008 Szacka Barbara...

Socjologia i metody badań socjologicznych - wykład - zróżnicowanie spo...

 • Politechnika Warszawska
 • dr Katarzyna Dzieniszewska
 • Socjologia i metody badań socjologicznych
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1358

jest bowiem konsumentem, a jego pozycję wyznacza styl życia. KAPITAŁ u Marksa kapitał oznaczał kapitał ekonomiczny (np. pieniądze); współcześnie mamy kapitał społeczny i kapitał kulturalny, a sferę ekonomiczną uzupełnia sfera kultury (wypiera ją). Podział kapitału wg Pierre Bourdieu: kapitał społeczny - uczestnictwo...