Niwelacja geometryczna

Precyzyjna niwelacja geometryczna- opracowanie

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • dr Andrzej Jagielski
 • Geodezyjne pomiary szczegółowe
Pobrań: 350
Wyświetleń: 1435

Precyzyjna niwelacja geometryczna Niwelatory precyzyjne różnią się od technicznych większą masą i rozmiarami, solidniejszą konstrukcją i ulepszonymi parametrami, które decydują o dokładności.  bardzo duże powiększenie lunety – minimum 40x  libela o czułej przewadze (ω≤ 10”) bądź kompensator...

Dokładność niwelacji geometrycznej - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • prof. M Pałys
 • Miernictwo
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1484

Dokładność niwelacji geometrycznej (dla jednego stanowiska) w przypadku: niwelacji „ze środka” i „w przód” fr - poprawka refrakcji fk- poprawka kulistości ziemi d - pomierzona odległość AB miarką R - promień ziemi R=6371km k - współczynnik refrakcji k=0,120,16 i - wysokość niwelatora OA - odczyt...

Niwelacja geometryczna ze środka-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Matematyka
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1512

NIWELACJA GEOMETRYCZNA ZE ŚRODKA - ZASADA POMIARU. JAKIE BŁĘDY ELIMINUJĄ SIE DZIEKI ZASTOSOWANIU TEJ METODY? Polega na wyznaczeniu niwelatorem róznicy wysokosci między dwoma punktami przez celowanie wzdłuż poziomej linii celowej do pionowo ustawionych łat niwelacyjnych. W Niwe. geometr. muszą...

Metody pomiarów wysokościowych ze szczególnym uwzględnieniem niwelacji...

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • dr Andrzej Jagielski
 • Geodezyjne pomiary szczegółowe
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1071

- polega na wyznaczeniu różnic wysokości wybranych punktów A, B na podstawie różnic odległości pionowych: t i p, zawartych pomiędzy danymi punktami a zbudowaną nad powierzchnią terenu płaszczyzną. Z rys wynika podstawowa zależność niwelacji geometrycznej: ΔHAB = HB – HA = t – p...

Wyrównanie sieci niwelacji geometrycznej metodą pośredniczącą-opracowa...

 • Uniwersytet Warszawski
 • Rachunek wyrównawczy
Pobrań: 455
Wyświetleń: 2800

Wyrównanie sieci niwelacji geometrycznej metoda pośredniczącą Wyrównać metodą pośredniczącą dana sieć niwelacji geometrycznej dwukrotnie: Przyjmując obserwacje za jednakowo dokładne (ćwiczenie 4a), Zakładając różną dokładność obserwacji (ćwiczenie 4b). Obliczyć błędy średnie wyrównanych wysokości...

Wyznaczenie przebiegu lokalnej quasi-geoidy na podstawie wyników...

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Geodezja
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1218

Wyznaczenie przebiegu lokalnej quasi-geoidy na podstawie wyników pomiarów GPS i niwelacji geometrycznej Wykorzystując wyniki pomiarów GPS i niwelacji geometrycznej w postaci współrzędnych i wysokości zgromadzonych dla czterech punktów A, B, C, D z rejonu Krakowa (tabela 1) obliczyć...

Geodezyjne pomiary szczegółowe - pytania z egzaminów

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Włodzimierz Krupiński
 • Geodezyjne pomiary szczegółowe
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1176

pytania z zerówki - Geodezja: 1. równania błędu obserwacji kątowej 2. równania warunkowe w układach centralnych 3. zasada niwelacji geometrycznej i trygonometrycznej (rysunki i wzory) 4. kątowe wcięcie w przód 5. wzory tachimetrii zwykłej Rysunki i wzory, żadnych opisów przebiegu czynności...

Niwelacja-opracowanie

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr hab. inż. Andrzej Klewski
 • Geomatyka
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1491

Niwelacją nazywamy pomiary geodezyjne mające na celu wyznaczenie wysokości obranych punktów względem ustalonego i przyjętego poziomu odniesienia niwelacja geometryczna - wyznaczanie przewyższeń mierzonych przy spoziomowanej osi celowej niwelatora i pionowo ustawionych łatach niwelacja precyzyjna...

Sprawozdanie techniczne

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Geodezja
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1890

. Przedmiot zlecenia: pomiary wysokościowe fragmentu Akademii Górniczo-Hutniczej 2. Czynności pomiarowe 2.1. Zakres prac terenowych: niwelacja geometryczna punktów osnowy pomiarowej nawiązanej do reperów wykonanie szkicu sieci niwelacyjnej niwelacja powierzchniowa metodą punktów rozproszonych niwelacja...