Nieuczciwa praktyka rynkowa - strona 2

Konstytucyjne wolności i prawa

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Bartłomiej Zapała
 • Międzynarodowa ochrona praw człowieka
Pobrań: 28
Wyświetleń: 854

- art. 70; Obowiązek państwa zapewnienia prawnej ochrony rodziny i praw dziecka - art. 71, 72; Prawo do ochrony środowiska - art. 74; Ochrona konsumentów, użytkowników i najemców przed praktykami zagrażającymi ich zdrowiu, bezpieczeństwu i nieuczciwym praktykom rynkowym - art. 76; ...

Podstawowe pojęcia

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Jolanta Loranc-Borkowska
 • Prawna ochrona rynku i konsumenta
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1407

i konsumentów Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów z 2007 r. Przepisy art. 101-106 TFUE i akty prawa wtórnego. Wyżej wymienione tworzą tzw. publicznoprawne reguły konkurencji. Prawo ochrony konkurencji i konsumentów Ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym z 2007 r. (B2C). Ustawa...

Prawo własności przemysłowej - źródła prawa

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Anna Panek
 • Prawo własności intelektualnej
Pobrań: 112
Wyświetleń: 847

z 26.6.2003r. o ochronie prawnej odmian roślin Ustawa z 17.12.2004r. o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz produktach tradycyjnych Ustawa z 23.8.2007r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym Powiązanie między prawem krajowym a europejskim bywa...

Ochrona interesów konsumenta- wykład 7

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • prof. UE dr hab. Sławomir Skrzypek
 • Ochrona interesów konsumenta
Pobrań: 21
Wyświetleń: 672

WYKŁ. 7. Ochrona interesów konsumenta (prof. nadzw. dr hab. Sławomir Smyczek) Program Ochrona prawna interesów konsumenta Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej Ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym Upadłość konsumencka Pytania? Czy znasz swoje prawa...

Publiczne prawo konkurencji - omówienie

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Anna Dobaczewska
 • Publiczne prawo gospodarcze
Pobrań: 392
Wyświetleń: 1050

nieuczciwym praktykom rynkowym - zawarte są generalne klauzule stosowania praktyk nieuczciwych prowadzeń działalności Prawo pomocy publicznej - regulowały ewentualną pomoc publiczną - prawo postępowania w sprawach pomocy publicznej, reguluje procedury stosowania pomocy publicznej. Podmioty chroniące...

Wolności i prawa ekonomiczne

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. Witkowski
 • Konstytucyjny system organów państwa
Pobrań: 21
Wyświetleń: 980

budownictwa socjalnego popierania działań własnych obywateli na rzecz zdobycia własnego mieszkania ochrona konsumentów, użytkowników i najemców przed działaniami zagrażającymi ich zdrowiu, prywatności i bezpieczeństwu, oraz przed nieuczciwymi praktykami rynkowymi. Obowiązki państwa na tle na tle wolności...

Wykład - Bieda

 • Uniwersytet Warszawski
 • Bezpieczeństwo Państwa
Pobrań: 98
Wyświetleń: 875

zmierzające do uzyskania własnego mieszkania. 2. Ochronę praw lokatorów określa ustawa. Art. 76. Władze publiczne chronią konsumentów, użytkowników i najemców przed działaniami zagrażającymi ich zdrowiu, prywatności i bezpieczeństwu oraz przed nieuczciwymi praktykami rynkowymi. Zakres tej ochrony określa...

Środki ochrony wolności i praw jednostki

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. Witkowski
 • Konstytucyjny system organów państwa
Pobrań: 21
Wyświetleń: 980

oraz przed nieuczciwymi praktykami rynkowymi (art. 96) SKARGA KONSTYTUCYJNA → instytucja służąca os. Fiz. v Pr. (publicznej v prywatnej) do ochrony w drodze szczególnego postępowania przed sądem konst. Przysługujących jej praw konst. W razie ich naruszenia (przez akty org. Albo przez ich bezczynność) Powszechnie...

System praw i wolności w Konstytucji z 1997

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr hab. Jarosław Szymanek
 • Konstytucyjny system organów państwowych
Pobrań: 70
Wyświetleń: 525

i najemców przed działaniami zagrażającymi ich zdrowiu, prywatności i bezpieczeństwu oraz przed nieuczciwymi praktykami rynkowymi (art. 76); ...