Monteskiusz - strona 4

XVII wiek-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Historia doktryn politycznych i prawnych w XIX i XX w
Pobrań: 21
Wyświetleń: 882

i nie należy ich porównywać, nie należy uważać, że każda następna epoka jest lepsza im ludzie mniej korzystają z rozumu, tym więcej ze zmysłów Vico uważał,, że nie da się stworzyć jednego uniwersalnego systemu, gdyż rzeczywistość się zmienia, człowiek myśli rożnymi kategoriami MONTESKIUSZ trójpodział władzy...

Filozofia społeczna - wykład 11

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Katarzyna Guczalska
 • Filozofia społeczna
Pobrań: 287
Wyświetleń: 1015

tego dochodzi do indoktrynacji społeczeostwa i nikt nie decyduje o sobie sam. Monteskiusz: Podał pod rozwagę podział władzy. Spojrzał na to, co wolności i własności zagraża. Jeśli władza będzie od wewnątrz osłabiona, wówczas nie zniszczy wolności człowieka. Dokonał podziału na: - Legislatywę, - Egzekutywę...

Państwo a prawo - obowiązywanie prawa

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Mariusz Wieczorek
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 28
Wyświetleń: 777

PAŃSTWO A PRAWO Obowiązywanie prawa. Państwo (ujęcie prawo-socjologiczne) - to ludność, terytorium oraz suwerenna władza Monteskiusza czyli ustawodawcza, wykonawcza i sądownicza. Władza państwowa to wyłaniana w drodze demokratycznych wyborów w społeczeństwie władza naczelna (centralna...

Test 1 z 4- opracowanie

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Mieczysław Władysław Omyła
 • Filozofia polityczna
Pobrań: 133
Wyświetleń: 791

.Pierwotnym źródłem i uzasadnieniem własności prywatnej zadniem J. Locke'a jest włożona praca boskie nadanie siła i spryt odpowiednie prawo stanowione 11.Monteskiusza idea równoważenia się władz ma na celu skuteczną ochronę wolności indywidualnej zapewnienie większej ilości stanowisk dla ambitnych jednostek...

Nauka administracji- wykład 1

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Zbigniew Cieślak
 • Nauka administracji
Pobrań: 441
Wyświetleń: 1134

WYKŁAD 1 ORGANIZACJA WŁADZY PUBLICZNEJ W RP → Konstytucja: Trójpodział władzy (Monteskiusz): ustawodawcza wykonawcza → administracja publiczna → samorząd terytorialny sądownicza PROBLEM: pozycja NIK, KRRiT, RPO i innych rzeczników → hybryda (organy administracji państwowej + cechy kontroli. Punkty...

Zasada podziału władzy - opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Sławomir Oliwniak
 • Teoria państwa i prawa
Pobrań: 266
Wyświetleń: 2142

poprzez jej podziały między różne organy państwowe. 1) Monteskiusz. Wyróżniał 3 rodzaje ustrojów politycznych: despocje, republiki i monarchie. Despocje - Monteskiusz miał do nich stosunek negatywny, ponieważ uważał, że systemy despotyczne, opierają się na dwóch podstawach: strachu oraz „ciemnocie...

Geopolityka w stosunkach międzynarodowych

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Marek Tabor
 • Stosunki międzynarodowe
Pobrań: 133
Wyświetleń: 714

na ukształtowanie teorii był Karol Monteskiusz znany jako twórca trójpodziału władz. Specjaliści od stosunków międzynarodowych doceniają wkład Monteskiusza właśnie w rozwój teorii determinizmu geograficznego. Monteskiusz zasłyną przede wszystkim w tym, że najważniejszy czynnik środowiska geograficznego...

Zasady ustroju politycznego

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Grzegorz Koksanowicz
 • Zasady ustroju politycznego państwa
Pobrań: 1652
Wyświetleń: 8029

Wykład 2. Zasada podziału władzy podział władzy wg Monteskiusza system rządów współczesnych konstytucyjny system organów państwowych Ad.1 Podstawowe założenia Monteskiusza Jak ma być skonstruowany aparat władzy aby człowiek w państwie mógł realizować swoje wolności polityczne Wolność polityczna - żyjemy...

Pytania na egzamin - Liberalizm

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. nadzw. dr hab. Tomasz Tulejski
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1064

, stan natury, uprawnienia naturalne, umowa społeczna, akt politycznego powiernictwa, funkcje rządu obywatelskiego, prawo oporu Monteskiusz: duch narodu i duch praw, formy państwa Bentham: zasada użyteczności, uzasadnienie demokratycznego państwa Mill: rewizja utylitaryzmu Benthama, zasada wolności...

Państwo a prawo - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Anetta Breczko
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 7
Wyświetleń: 700

VI. PAŃSTWO A PRAWO. Obowiązywanie prawa. Państwo (ujęcie prawo-socjologiczne) - to ludność, terytorium oraz suwerenna władza Monteskiusza czyli ustawodawcza, wykonawcza i sądownicza. Władza państwowa to wyłaniana w drodze demokratycznych wyborów w społeczeństwie władza naczelna (centralna...