Modus ponendo ponens - strona 3

Klasyczny rachunek zadań - Formuły

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Anna Wencel
 • Logika

Klasyczny rachunek zdań Def. 1 (słownik). Następujące znaki tworzą słownik języka KRZ: p 1, p 2, p 3,... (zmienne zdaniowe) ~, /\, \/, →, (spójniki) ), ( (nawiasy) Def. 2 (Wyrażenie). Wyrażeniem języka KRZ jest każdy skończony ciąg znaków ze słownika języka KRZ. Wyrażenia poprawnie zbudowane ...

06.05.2013
0
56
Pobierz

Logika - opracowanie zagadnień

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Milena Korycka-Zirk
 • Logika prawnicza

Wstęp (str. 9-11) Logika - nauka poprawnego wyrażania myśli. Logika uczy odpowiedzialności za to, co się mówi. Podział: 1. Semiotyka - ogólna nauka o znakach (szczególnie znakach słownych): semantyka (zajmuje się stosunkami zachodzącymi między znakami językowymi a tym, do czego znaki te się odnosz...

20.05.2013
4
134
Pobierz

Logika prawnicza - skrypt.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Milena Korycka-Zirk
 • Logika prawnicza

WYKŁAD 1 Logika to pojęcie wieloznaczne; to dziedzina wiedzy, która zajmuje się metodami poprawnego uzasadniania, definiowania i wnioskowania. Logika Formalna Teoria argumentacji (logika materialna) Charakter sformalizowany Postać rachunków Operacje na symbolach Czy jest działem matematyki, czy...

20.05.2013
23
435
Pobierz

Logika Praktyczna - Zygmunt Ziembinski

 • Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi

Rozwiązanie zadań z książki Logika Praktyczna - Zygmunt Ziembinski Zadania z rozdz. 1 1. Podaj przykład sytuacji, w której dym służyłby jako znak czegoś. W dawnych czasach jako znak ostrzegawczy dla wioski zapalało się ogniska na wzgórzach, ludzie widząc dym wiedzieli o zbliżającym się niebezpieczeń...

24.05.2011
61
1095
Pobierz

Opracowanie zadań z książki

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Milena Korycka-Zirk
 • Logika prawnicza

Aspekty porównania wnioskowań 1. Do jakiego rodzaju zaliczamy porównywane wnioskowania? DEDUKCYJNE - wnioskowanie niezawodne, wartościowe logicznie. REDUKCYJNE - wnioskowanie zawodne (uprawdopodobniające), wartościowe logicznie. INDUKCJA ZUPEŁNA - wnioskowanie dedukcyjne niezawodne. INDUKCJA NI...

20.05.2013
9
188
Pobierz

Role wypowiedzi - omówienie

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Milena Korycka-Zirk
 • Logika prawnicza

ROLE WYPOWIEDZI Rola opisowa - pełnią przede wszystkim zdania oznajmujące, polega na tym iż wypowiedz służy do opisu że tak a tak jest lub tak a tak nie jest, Rola sugestywna - polega na tym że wypowiedz ma skłaniać odbiorcę do określonego postępowania. Zdania rozkazujące, prośby, życzenia, itp., R...

20.05.2013
2
145
Pobierz

Logika- Wykłady 2

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

WIEDZA RACJONALNA IRRACJONALNA POTOCZNA NAUKOWA ARTYSTYCZNO SPEKULATYWNA - LITERACKA Właściwości wiedzy naukowej: OGÓLNOŚĆ (nie ograniczamy czasoprzestrzennie) PEWNOŚĆ DUŻA INFORMATYCZNA PROSTOTA EPISTEMOLOGICZNA ZAWARTOŚĆ LOGICZNA (uzasadniona, nie tak (im większa, tym jak wiarygodność)...

02.09.2013
0
40
Pobierz

Role semiotyczne - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • mgr Katarzyna Doliwa
 • Logika prawnicza

ROLE SEMIOTYCZNE WYPOWIEDZI Opisowa Ekspresywna Sugestywna Performatywna NAZWY Liczba wyrazów składowych Proste Złożone Charakter tego do czego się odnoszą Konkretne („stół”) Abstrakcyjne („płacz”, „białość”) Sposób wskazywania desygnatów Indywidualne Generalne - przysługują przedmiotom...

16.07.2013
2
60
Pobierz

Logika - wstęp

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Hordecki
 • Logika

WIEDZA RACJONALNA IRRACJONALNA POTOCZNA NAUKOWA ARTYSTYCZNO SPEKULATYWNA - LITERACKA Właściwości wiedzy naukowej: OGÓLNOŚĆ (nie ograniczamy czasoprzestrzennie) PEWNOŚĆ DUŻA INFORMATYCZNA PROSTOTA EPISTEMOLOGICZNA ZAWARTOŚĆ LOGICZNA (uzasadniona, nie tak (im większa, tym jak wiarygodność)...

02.10.2013
4
27
Pobierz

Logika - Aspekty porównania wnioskowań

 • Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji w Bytomiu

o objętości 23 strony. Plik zawiera opracowane pytanie, zadania i odpowiedzi do nich z przedmiotu logika. Notatka wyjaśnia ponadto aspekty porównania wnioskowań. Aspekty porównania wnioskowań 1. Do jakiego rodzaju zaliczamy porównywane wnioskowania? DEDUKCYJNE - wnioskowanie niezawodne, wartoś...

13.04.2011
11
412
Pobierz
Pobierasz notatkę i nie musisz za nią płacić.
Zarejestruj się a zadbamy o to, by zawsze tak było.

Przepisz kod z obrazka, aby kontynuować pobieranie