Linia produkcyjna - strona 27

Analiza strategiczna spółki akcyjnej "Bakoma"

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol
 • Analiza ekonomiczna
Notatkę dodano: 09.05.2013
Pobrań: 4
Wyświetleń: 145

zagrożenia ze względu na niską jakość oferowanych wyrobów, ich krótki okres przydatności do spożycia, przestarzałe linie produkcyjne, konieczność ich modernizacji. Nazwa firmy Przychody (mln. zł) Zysk brutto (mln. zł) Zysk netto (mln. zł) Eksport (%) Zatrudnienie Bakoma S.A. 277 45,8 30,2 1 807 SM Mlekovita...

Budżetowanie produkcji i kosztów - funkcje budżetowe

 • Politechnika Gdańska
 • Polityka
Notatkę dodano: 24.05.2013
Pobrań: 0
Wyświetleń: 84

z produkcjią. Później jednak zespół stara się wykonać wszystkie czynności, próbując następnie wyselekcjonować oraz maksymalnie usprawnić najważniejsze z nich, tak aby utrzymywać proces w ruchu. Nową technikę Okuno zastosował na części linii produkcyjnej, gdzie pakowano wyroby. Pracowało tam 25 osób. Zespół...

Zadanie-statystyka

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr inż. Marek Tomasz Panek
 • Statystyka
Notatkę dodano: 04.05.2013
Pobrań: 0
Wyświetleń: 108

uruchomień linii produkcyjnej ma następującą postać: Regression Analysis - Linear model yi=axi +b +ei Parametr Estimate Standard T Prob. Error Value Level Intercept 103.74 25.0723 Slope 0.435 0.1117 Współczynnik korelacji liniowej pomiędzy ilością wyprodukowanych tabletek i kosztami produkcji wynosi +0,86...

Strategie w logistyce - opracowanie

 • Akademia Morska w Gdyni
 • dr Marek Matczak
 • Logistyka
Notatkę dodano: 20.05.2013
Pobrań: 1
Wyświetleń: 93

do wykorzystywania w serwisie. ZADANIA LOGISTYKI PRODUKCJI: 1. Udzial w projektowaniu struktury produkcyjnej i struktury przepływu produkcji 2. Zaopatrywanie linii produkcyjnych w materialy 3. Transport wewnętrzny 4. Magazynowanie i sterowanie zapasami w toku 5. Pakowanie produkcyjne wyrobow. PROCESY PRODUKCJI...

Programowanie liniowe-zadania

 • Politechnika Wrocławska
 • Programowanie liniowe
Notatkę dodano: 09.09.2013
Pobrań: 9
Wyświetleń: 406

pięcioma liniami produkcyjnymi, na których może wytwarzać cztery rodzaje proszków: A, B, C, D. Czas pracy w godz. niezbędny do wyprodukowania 1 kg każdego proszku na każdej maszynie podaje tabela (czas 0 oznacza brak możliwości produkcji). W ciągu tygodnia każda linia może pracować do 60 godz. Należy...

Korekta ergonomiczna stanowiska pracy

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Podstawy zarządzania przedsiębiorstwem
Notatkę dodano: 08.10.2013
Pobrań: 0
Wyświetleń: 118

jest produkcja masowa, zaś rozpatrywana tokarka stanowi część linii produkcyjnej. Wykonywane są na niej najczęściej zabiegi toczenia wykańczającego elementów metalowych. Linię produkcyjną stanowią obrabiarki (głównie tokarki) ustawione na hali produkcyjnej w sposób przedstawiony na rycinie E. Materiał...

Współczesne koncepcje zarządzania

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Bernard Ziębicki
 • Zarządzanie informacjami
Notatkę dodano: 12.05.2012
Pobrań: 55
Wyświetleń: 436

Just in Time oparty jest na 4 założeniach: _ zero zapasów, _ małe i częste dostawy, _ krótkie cykle realizacji zamówienia, _ wysoka jakość. Podstawowe zasady JiT _ działania eliminujące pośrednie punkty składowania, _ realizacja dostaw bezpośrednio na linię produkcyjną, _ lokalizację dostawców blisko...

Metodyka wprowadzania robotów do przemysłu-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Ewa Maria Chrapek
 • Podstawy Robotyki
Notatkę dodano: 09.09.2013
Pobrań: 1
Wyświetleń: 67

i maszynowej, a tym samym poprawić wskaźniki ekonomiczne przedsięwzięcia robotyzacyjnego; 4) zasadę synchronizacji — należy ustalić kolejność wykonywania zadań technologicznych, manipulacyjnych i pomocniczych w obrębie stanowisk wielomaszynowych, ciągów lub linii produkcyjnych tak, aby doprowadzić do możliwie...

Freony - historia

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Notatkę dodano: 21.03.2013
Pobrań: 2
Wyświetleń: 257

mniejszego eko-nacisku w USA Du Pont wstrzymuje prace nad susbstytutami, remontuje linie produkcyjną freonów  Polarna Brytyjska Ekspertyza/Ekspedycja(?) Klimatyczna - Dziura Ozonowa  Dowiedziono że freony niszczą Ozon  Du Pont lobbuje rząd by podpisał porozumienie o ograniczeniu freonów Protokół...

Marketing w handlu zagranicznym

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Notatkę dodano: 03.04.2013
Pobrań: 3
Wyświetleń: 181

jest na następujących przesłankach: możliwości osiągnięcia korzyści skali, ponieważ w wyniku wydłużenia linii produkcyjnych koszt jednostkowy wytworzenia wyrobu maleje, oszczędności funduszy na badania i rozwój, które mogą być spożytkowane na poszukiwanie nowego produktu, nie zaś na zaspokajanie specyficznych gustów...