Linia produkcyjna - strona 27

Korekta ergonomiczna stanowiska pracy

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Podstawy zarządzania przedsiębiorstwem
Notatkę dodano: 08.10.2013
Pobrań: 4
Wyświetleń: 118

jest produkcja masowa, zaś rozpatrywana tokarka stanowi część linii produkcyjnej. Wykonywane są na niej najczęściej zabiegi toczenia wykańczającego elementów metalowych. Linię produkcyjną stanowią obrabiarki (głównie tokarki) ustawione na hali produkcyjnej w sposób przedstawiony na rycinie E. Materiał...

Współczesne koncepcje zarządzania

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Bernard Ziębicki
 • Zarządzanie informacjami
Notatkę dodano: 12.05.2012
Pobrań: 64
Wyświetleń: 436

Just in Time oparty jest na 4 założeniach: _ zero zapasów, _ małe i częste dostawy, _ krótkie cykle realizacji zamówienia, _ wysoka jakość. Podstawowe zasady JiT _ działania eliminujące pośrednie punkty składowania, _ realizacja dostaw bezpośrednio na linię produkcyjną, _ lokalizację dostawców blisko...

Metodyka wprowadzania robotów do przemysłu-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Ewa Maria Chrapek
 • Podstawy Robotyki
Notatkę dodano: 09.09.2013
Pobrań: 1
Wyświetleń: 67

i maszynowej, a tym samym poprawić wskaźniki ekonomiczne przedsięwzięcia robotyzacyjnego; 4) zasadę synchronizacji — należy ustalić kolejność wykonywania zadań technologicznych, manipulacyjnych i pomocniczych w obrębie stanowisk wielomaszynowych, ciągów lub linii produkcyjnych tak, aby doprowadzić do możliwie...

Freony - historia

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Notatkę dodano: 21.03.2013
Pobrań: 4
Wyświetleń: 257

mniejszego eko-nacisku w USA Du Pont wstrzymuje prace nad susbstytutami, remontuje linie produkcyjną freonów  Polarna Brytyjska Ekspertyza/Ekspedycja(?) Klimatyczna - Dziura Ozonowa  Dowiedziono że freony niszczą Ozon  Du Pont lobbuje rząd by podpisał porozumienie o ograniczeniu freonów Protokół...

Marketing w handlu zagranicznym

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Notatkę dodano: 03.04.2013
Pobrań: 3
Wyświetleń: 181

jest na następujących przesłankach: możliwości osiągnięcia korzyści skali, ponieważ w wyniku wydłużenia linii produkcyjnych koszt jednostkowy wytworzenia wyrobu maleje, oszczędności funduszy na badania i rozwój, które mogą być spożytkowane na poszukiwanie nowego produktu, nie zaś na zaspokajanie specyficznych gustów...

Koncepcja doskonalenia poziomu jakości wyrobów

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Anna Wencel
 • Marketing
Notatkę dodano: 01.05.2013
Pobrań: 4
Wyświetleń: 120

bezpieczeństwa oraz jakości surowców i półproduktów, odpowiednie usytuowanie zakładu i stan techniczny budynków, przygotowanie pomieszczeń produkcyjnych, magazynowych, socjalnych, itp., właściwe projektowanie linii produkcyjnych, oddzielenie operacji brudnych od czystych, określenie wymagań jakościowych...

Analiza strategiczna - zakłady odzieżowe

 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Zarządzanie strategiczne
Notatkę dodano: 06.05.2009
Pobrań: 78
Wyświetleń: 1143

wszystkim zamówieniom Silna pozycja firmy (lider na rynku lokalnym) Dobra znajomość firmy wśród polskich i zagranicznych inwestorów Stałe unowocześniany park maszynowy (nowoczesne linie produkcyjne) Współpraca z najlepszymi firmami w branży (współpraca z Wólczanką) Tworzenie nowych placówek handlowych (powstające...

Przygotowanie Produkcji - otoczenie TPP

 • Politechnika Lubelska
 • dr inż. Kazimierz Szatkowski
 • Przygotowanie Produkcji
Notatkę dodano: 08.05.2012
Pobrań: 28
Wyświetleń: 770

związana: 1. Obciążenie stanowisk w gniazdach i liniach produkcyjnych 2. wymagane normy dotyczące procesów technologicznych 3. ewentualne karty zmian procesów technologicznych 4. Instrukcje obsługi maszyn i urządzeń produkcyjnych 5. Normatywy czasu 6. Technologiczne schematy montażowe 7. Dane maszyn...

Analiza kosztów logistyki na przykładzie wybranej firmy

 • dr Urszula Lorenowicz
 • Logistyka
Notatkę dodano: 14.09.2012
Pobrań: 44
Wyświetleń: 939

projektowe w Łowiczu 1963 - rozruch pierwszej linii produkcyjnej w Łowiczu 1965 - Minister Przemysłu Spożywczego i Skupu oficjalnie powołał nowe przedsiębiorstwo pod nazwą Zakłady Przemysłu Owocowo-Warzywnego „Łowicz”, wprowadzenie dżemów, powideł i koncentratów pod marką „Łowicz” 1985-1987 - od podstaw...

Biznes plan - kostka drogowa

 • Politechnika Gdańska
 • Podstawy zarzadzania i organizacji
Notatkę dodano: 15.05.2013
Pobrań: 6
Wyświetleń: 119

Pasler: linia produkcyjna składająca się z prasy, urządzeń transportowych, urządzeń załadowczych, transporter mieszanki PHS 23, zestaw urządzeń pomocniczych: 1200 palet metalowych, 2000 palet za i rozładunkowych.   - Prace Inżynieryjno Budowlane   Zakres robót budowlano montażowych polega wyłącznie...