Linia produkcyjna - strona 27

Marketing - test

 • Uniwersytet Gdański
 • Podstawy Marketingu
Notatkę dodano: 09.04.2010
Pobrań: 6
Wyświetleń: 359

to: a. Zarejestrowana marka b. Nazwa produktu c. Znak jakości produktu d. Logo firmy 13. Markowanie polegające na nadaniu każdej linii produkcyjnej innej nazwy to: a. Markowanie mieszane b. Markowanie rodzinne c. Markowanie różne d. Markowanie indywidualne 14. Strategia nowego produktu polegająca na wprowadzeniu...

Metodyka wprowadzania robotów do przemysłu-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Ewa Maria Chrapek
 • Podstawy Robotyki
Notatkę dodano: 09.09.2013
Pobrań: 1
Wyświetleń: 67

i maszynowej, a tym samym poprawić wskaźniki ekonomiczne przedsięwzięcia robotyzacyjnego; 4) zasadę synchronizacji — należy ustalić kolejność wykonywania zadań technologicznych, manipulacyjnych i pomocniczych w obrębie stanowisk wielomaszynowych, ciągów lub linii produkcyjnych tak, aby doprowadzić do możliwie...

Marketing w handlu zagranicznym

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Notatkę dodano: 03.04.2013
Pobrań: 5
Wyświetleń: 181

jest na następujących przesłankach: możliwości osiągnięcia korzyści skali, ponieważ w wyniku wydłużenia linii produkcyjnych koszt jednostkowy wytworzenia wyrobu maleje, oszczędności funduszy na badania i rozwój, które mogą być spożytkowane na poszukiwanie nowego produktu, nie zaś na zaspokajanie specyficznych gustów...

Freony - historia

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Notatkę dodano: 21.03.2013
Pobrań: 4
Wyświetleń: 257

mniejszego eko-nacisku w USA Du Pont wstrzymuje prace nad susbstytutami, remontuje linie produkcyjną freonów  Polarna Brytyjska Ekspertyza/Ekspedycja(?) Klimatyczna - Dziura Ozonowa  Dowiedziono że freony niszczą Ozon  Du Pont lobbuje rząd by podpisał porozumienie o ograniczeniu freonów Protokół...

Koncepcja doskonalenia poziomu jakości wyrobów

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Anna Wencel
 • Marketing
Notatkę dodano: 01.05.2013
Pobrań: 4
Wyświetleń: 120

bezpieczeństwa oraz jakości surowców i półproduktów, odpowiednie usytuowanie zakładu i stan techniczny budynków, przygotowanie pomieszczeń produkcyjnych, magazynowych, socjalnych, itp., właściwe projektowanie linii produkcyjnych, oddzielenie operacji brudnych od czystych, określenie wymagań jakościowych...

Przygotowanie Produkcji - otoczenie TPP

 • Politechnika Lubelska
 • dr inż. Kazimierz Szatkowski
 • Przygotowanie Produkcji
Notatkę dodano: 08.05.2012
Pobrań: 32
Wyświetleń: 770

związana: 1. Obciążenie stanowisk w gniazdach i liniach produkcyjnych 2. wymagane normy dotyczące procesów technologicznych 3. ewentualne karty zmian procesów technologicznych 4. Instrukcje obsługi maszyn i urządzeń produkcyjnych 5. Normatywy czasu 6. Technologiczne schematy montażowe 7. Dane maszyn...

Analiza strategiczna - zakłady odzieżowe

 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Zarządzanie strategiczne
Notatkę dodano: 06.05.2009
Pobrań: 88
Wyświetleń: 1143

wszystkim zamówieniom Silna pozycja firmy (lider na rynku lokalnym) Dobra znajomość firmy wśród polskich i zagranicznych inwestorów Stałe unowocześniany park maszynowy (nowoczesne linie produkcyjne) Współpraca z najlepszymi firmami w branży (współpraca z Wólczanką) Tworzenie nowych placówek handlowych (powstające...

Analiza kosztów logistyki na przykładzie wybranej firmy

 • dr Urszula Lorenowicz
 • Logistyka
Notatkę dodano: 14.09.2012
Pobrań: 50
Wyświetleń: 939

projektowe w Łowiczu 1963 - rozruch pierwszej linii produkcyjnej w Łowiczu 1965 - Minister Przemysłu Spożywczego i Skupu oficjalnie powołał nowe przedsiębiorstwo pod nazwą Zakłady Przemysłu Owocowo-Warzywnego „Łowicz”, wprowadzenie dżemów, powideł i koncentratów pod marką „Łowicz” 1985-1987 - od podstaw...

Biznes plan - kostka drogowa

 • Politechnika Gdańska
 • Podstawy zarzadzania i organizacji
Notatkę dodano: 15.05.2013
Pobrań: 6
Wyświetleń: 119

Pasler: linia produkcyjna składająca się z prasy, urządzeń transportowych, urządzeń załadowczych, transporter mieszanki PHS 23, zestaw urządzeń pomocniczych: 1200 palet metalowych, 2000 palet za i rozładunkowych.   - Prace Inżynieryjno Budowlane   Zakres robót budowlano montażowych polega wyłącznie...

Rozwój nowego produktu - pytania z opracowaniami

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Nowak
 • Zarządzanie marketingowe przedsiębiorstwem
Notatkę dodano: 02.09.2013
Pobrań: 4
Wyświetleń: 96

w kraju macierzystym, ewentualnie modyfikując je na potrzeby rynku eksportowego. Eksport jest taką formą, która wymaga najmniejszych modyfikacji w liniach produkcyjnych, w organizacji danej firmy, jej inwestycjach oraz misji. Istnieje możliwość zastosowania tak zwanego eksportu pośredniego. Polega...