Linia produkcyjna - strona 27

Programowanie liniowe-zadania

 • Politechnika Wrocławska
 • Programowanie liniowe
Notatkę dodano: 09.09.2013
Pobrań: 7
Wyświetleń: 363

pięcioma liniami produkcyjnymi, na których może wytwarzać cztery rodzaje proszków: A, B, C, D. Czas pracy w godz. niezbędny do wyprodukowania 1 kg każdego proszku na każdej maszynie podaje tabela (czas 0 oznacza brak możliwości produkcji). W ciągu tygodnia każda linia może pracować do 60 godz. Należy...

System produkcyjny

Notatkę dodano: 26.01.2009
Pobrań: 2
Wyświetleń: 203

I stopnia Wyposażenie produkcyjne Przedsiębiorstwo prowadzi proces produkcyjny w sposób zmechanizowany i zautomatyzowany. Nowoczesne urządzenia techniczne w postaci zintegrowanych linii produkcyjnych stanowią silne zaplecze przedsiębiorstwa. Rola pracowników ogranicza się do sprawnej obsługi urządzeń...

Marketing - test

 • Uniwersytet Gdański
 • Podstawy Marketingu
Notatkę dodano: 09.04.2010
Pobrań: 2
Wyświetleń: 328

to: a. Zarejestrowana marka b. Nazwa produktu c. Znak jakości produktu d. Logo firmy 13. Markowanie polegające na nadaniu każdej linii produkcyjnej innej nazwy to: a. Markowanie mieszane b. Markowanie rodzinne c. Markowanie różne d. Markowanie indywidualne 14. Strategia nowego produktu polegająca na wprowadzeniu...

Analiza strategiczna firmy BATIG

 • Analiza finansowa
Notatkę dodano: 15.06.2009
Pobrań: 3
Wyświetleń: 261

. Poland z siedzibą w Warszawie , w początkowej fazie działalności prowadzi produkcję papierosów na wydzierżawionych dwóch liniach produkcyjnych w zakładzie przemysłu tytoniowego w Augustowie . przez kilka kolejnych lat utworzone filie firmy w kraju ( tak zwane Depoty ) prowadzą sprzedaż papierosów...

Badanie produktu

Notatkę dodano: 07.06.2009
Pobrań: 2
Wyświetleń: 143

-2 -20 Stosunek do obecnej linii produkcyjnej 7 +1 7 +3 21 Stabilność popytu 9 -2 -18 -1 -9 Potrzeby inwestycyjne 9 +3 27 +2 18 Charakterystyka produktu w porównaniu do produktów konkurencji 7 +5 35 +3 21 Możliwość wykorzystania obecnych kanałów dystrybucji 8 +1 8 +2 16 Stosunek jakości do ceny 5 -1...

Systemy ERP i MRP egzamin

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Notatkę dodano: 10.01.2009
Pobrań: 7
Wyświetleń: 214

i produkcyjny, def użytkowników w firmach, umiejscowienie użytkowników, utworzenie magazynu (wej- zaopatrzenie, wyj-przejście na linie produkcyjną/montażową), wydziały produkcyjne, pozycje magazynowe, zaopatrzenie, produkcja, struktura podatkowa, marszruty produkcyjne, dostawcy, zleceniodawcy, koordynatorzy...

Współczesne koncepcje zarządzania

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Bernard Ziębicki
 • Zarządzanie informacjami
Notatkę dodano: 12.05.2012
Pobrań: 42
Wyświetleń: 395

Just in Time oparty jest na 4 założeniach: _ zero zapasów, _ małe i częste dostawy, _ krótkie cykle realizacji zamówienia, _ wysoka jakość. Podstawowe zasady JiT _ działania eliminujące pośrednie punkty składowania, _ realizacja dostaw bezpośrednio na linię produkcyjną, _ lokalizację dostawców blisko...

Metodyka wprowadzania robotów do przemysłu-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Ewa Maria Chrapek
 • Podstawy Robotyki
Notatkę dodano: 09.09.2013
Pobrań: 0
Wyświetleń: 55

i maszynowej, a tym samym poprawić wskaźniki ekonomiczne przedsięwzięcia robotyzacyjnego; 4) zasadę synchronizacji — należy ustalić kolejność wykonywania zadań technologicznych, manipulacyjnych i pomocniczych w obrębie stanowisk wielomaszynowych, ciągów lub linii produkcyjnych tak, aby doprowadzić do możliwie...

Freony - historia

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Notatkę dodano: 21.03.2013
Pobrań: 2
Wyświetleń: 225

mniejszego eko-nacisku w USA Du Pont wstrzymuje prace nad susbstytutami, remontuje linie produkcyjną freonów  Polarna Brytyjska Ekspertyza/Ekspedycja(?) Klimatyczna - Dziura Ozonowa  Dowiedziono że freony niszczą Ozon  Du Pont lobbuje rząd by podpisał porozumienie o ograniczeniu freonów Protokół...

Marketing w handlu zagranicznym

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Notatkę dodano: 03.04.2013
Pobrań: 3
Wyświetleń: 147

jest na następujących przesłankach: możliwości osiągnięcia korzyści skali, ponieważ w wyniku wydłużenia linii produkcyjnych koszt jednostkowy wytworzenia wyrobu maleje, oszczędności funduszy na badania i rozwój, które mogą być spożytkowane na poszukiwanie nowego produktu, nie zaś na zaspokajanie specyficznych gustów...