Linia produkcyjna - strona 27

Freony - historia

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1799

mniejszego eko-nacisku w USA Du Pont wstrzymuje prace nad susbstytutami, remontuje linie produkcyjną freonów  Polarna Brytyjska Ekspertyza/Ekspedycja(?) Klimatyczna - Dziura Ozonowa  Dowiedziono że freony niszczą Ozon  Du Pont lobbuje rząd by podpisał porozumienie o ograniczeniu freonów Protokół...

Koncepcja doskonalenia poziomu jakości wyrobów

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Agnieszka Miedziński
 • Marketing
Pobrań: 112
Wyświetleń: 840

bezpieczeństwa oraz jakości surowców i półproduktów, odpowiednie usytuowanie zakładu i stan techniczny budynków, przygotowanie pomieszczeń produkcyjnych, magazynowych, socjalnych, itp., właściwe projektowanie linii produkcyjnych, oddzielenie operacji brudnych od czystych, określenie wymagań jakościowych...

Przygotowanie Produkcji - otoczenie TPP

 • Politechnika Lubelska
 • dr inż. Kazimierz Szatkowski
 • Przygotowanie Produkcji
Pobrań: 378
Wyświetleń: 5390

związana: 1. Obciążenie stanowisk w gniazdach i liniach produkcyjnych 2. wymagane normy dotyczące procesów technologicznych 3. ewentualne karty zmian procesów technologicznych 4. Instrukcje obsługi maszyn i urządzeń produkcyjnych 5. Normatywy czasu 6. Technologiczne schematy montażowe 7. Dane maszyn...

Analiza strategiczna - zakłady odzieżowe

 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Zarządzanie strategiczne
Pobrań: 966
Wyświetleń: 8001

wszystkim zamówieniom Silna pozycja firmy (lider na rynku lokalnym) Dobra znajomość firmy wśród polskich i zagranicznych inwestorów Stałe unowocześniany park maszynowy (nowoczesne linie produkcyjne) Współpraca z najlepszymi firmami w branży (współpraca z Wólczanką) Tworzenie nowych placówek handlowych (powstające...

Analiza kosztów logistyki na przykładzie wybranej firmy

 • dr Urszula Lorenowicz
 • Logistyka
Pobrań: 623
Wyświetleń: 6573

projektowe w Łowiczu 1963 - rozruch pierwszej linii produkcyjnej w Łowiczu 1965 - Minister Przemysłu Spożywczego i Skupu oficjalnie powołał nowe przedsiębiorstwo pod nazwą Zakłady Przemysłu Owocowo-Warzywnego „Łowicz”, wprowadzenie dżemów, powideł i koncentratów pod marką „Łowicz” 1985-1987 - od podstaw...

Biznes plan - kostka drogowa

 • Politechnika Gdańska
 • Podstawy zarzadzania i organizacji
Pobrań: 112
Wyświetleń: 833

Pasler: linia produkcyjna składająca się z prasy, urządzeń transportowych, urządzeń załadowczych, transporter mieszanki PHS 23, zestaw urządzeń pomocniczych: 1200 palet metalowych, 2000 palet za i rozładunkowych.   - Prace Inżynieryjno Budowlane   Zakres robót budowlano montażowych polega wyłącznie...

Rozwój nowego produktu - pytania z opracowaniami

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Nowak
 • Zarządzanie marketingowe przedsiębiorstwem
Pobrań: 91
Wyświetleń: 672

w kraju macierzystym, ewentualnie modyfikując je na potrzeby rynku eksportowego. Eksport jest taką formą, która wymaga najmniejszych modyfikacji w liniach produkcyjnych, w organizacji danej firmy, jej inwestycjach oraz misji. Istnieje możliwość zastosowania tak zwanego eksportu pośredniego. Polega...

Outplacement

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Krzysztof Markowski
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi w gminie i regionie
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1008

członkowie tych zespołów oraz wybrani wcześniej mistrzowie. Kolejnym etapem projektu było utworzenie zespołów usprawniających, składających się z operatorów linii produkcyjnych, w których rolę kierowników objęli przeszkoleni „group leaders” (brygadziści). Natomiast mistrzowie uczestniczący w pracy zespołów...

Podejmowanie decyzji strategicznych

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • prof. dr hab. Halina Piekarz
 • Zarządzanie strategiczne
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1071

stołowych w małym wyborze wzorów. Po okresie tych dwóch lat rozwoju - produkt ten opanował w pewnym sensie rynek, ale były jeszcze znaczne możliwości dalszego rozwoju. Produkcja wyrobów garncarskich była zachowana jako druga linia produkcyjna, ale trzy miesiące temu ta linia została przerwana...

Projekt przedsiębiorstwa handlowo - produkcyjnego

 • Politechnika Gdańska
 • Polityka
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1050

z tych zakładów konkurencyjnych bazuje na przestarzałych środkach produkcji, co uniemożliwia produkcję wysokiej jakości, trafiającą w gusta konsumentów. Koszty produkcji są wysokie, a na modernizację linii produkcyjnych brakuje im środków finansowych. Nasze wyroby maja zatem szansę na to, że będą chętnie nabywane...