Klimat zwrotnikowy

Wykład - pustynnienie, sem I

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • dr hab. Grażyna Wałkuska
 • Ochrona środowiska

PUSTYNNIENIE Jest procesem degradacji środowiska w klimacie suchym, przy rocznej sumie opadów od 100-300mm., zwłaszcza na obrzeżach istniejących pustyń. Czynniki wpływające na proces pustynnienia Naturalne - klimat zwrotnikowy suchy - zimny prąd morski - bariera gór (przyczyna orograficzna) Antro...

01.07.2013
0
61
Pobierz

Prezentacja - Gleba i ich rozmieszczenie

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Anna Wencel
 • Ekologia

Slajd 2: biologicznie czynna powierzchniowa warstwa  litosfery , powstała ze  skały macierzystej  pod wpływem  czynników glebotwórczych (głównie  organizmów żywych ,  klimatu  i  wody ) i podlegająca stałym przemianom. Slajd 3; przykładowy przekroj gleby na przykladzie sawanny ktora jes chyba jedna...

07.05.2013
1
91
Pobierz

Wpływ klimatu na miasto- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Wentylacja i klimatyzacja

Wplyw klimatu na miasto, wpływ miasta na klimat. Osiedla i budynki tworzą „zabudowane” środowisko człowieka. Klimat z jednej strony a osiedle (lub miasto jako najważniejsza forma osiedla) i budowle z drugiej wywierają na siebie wzajemne oddziaływanie o przeciwnych kierunkach. W każdym z obu kierunk...

05.09.2013
0
99
Pobierz

Afryka - geologia i stosunki wodne

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. Andrzej Kostrzewski
 • Geografia fizyczna świata

Budowa geologiczna Niemal w całości Afryka stanowi platformę prekambryjską, zw. platformą afryk., której podłoże jest zbud. z prekambryjskich skał metamorficznych i magmowych (głębinowych i wylewnych) sfałdowanych, a następnie zdenudowanych. Na podłożu spoczywa pokrywa platformowa składająca się z ...

07.05.2013
0
49
Pobierz

Afryka - ściąga

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Geografia regionalna świata

GEOLOGIA : Niemal w całości Afryka stanowi platformę prekambryjską./ Podłoże jej zbudowane jest z prekambryjskich skał metamorficznych i magmowych (głębinowych i wylewnych) sfałdowanych, a następnie zdenudowanych./ Na podłożu spoczywa pokrywa osadów kambryjsko-plejstoceńskich, o grubości od kilku...

11.04.2013
1
86
Pobierz

Ametyka Południowa - informacje, klimat

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. Andrzej Kostrzewski
 • Geografia fizyczna świata

Świat roślinny . Szata roślinna kordylierów jest bardzo zróżnicowana i rozmieszczona strefowo. W skrajnie pn. części występuje tundra ark.-górska i bory świerkowe; w zach. części Kordylierów, w Kanadzie i na pn. USA — bujne lasy iglaste (w drzewostanie sekwoja, mamutowiec, jedlica zielona, żywotnik...

07.05.2013
0
47
Pobierz

Klasyfikacja klimatyczna Wincenta Okołowicza

 • Uniwersytet Gdański
 • prof. Jadwiga Maria Filipiak
 • Meteorologia i klimatologia

KLASYFIKACJA KLIMATYCZNA WINCENTEGO OKOŁOWICZA:  W klasyfikacji tej przyjmuje się istnienie 5 stref klimatycznych. Zostały one wyróżnione na podstawie  wielkości i rozkładu opadów atmosferycznych w ciągu roku, wysokości i przebiegu zmian  temperatury powietrza. Wpływ na tę klasyfikację ma również r...

28.05.2013
9
107
Pobierz

Australia - ściąga

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Geografia regionalna świata

CECHU KONTYNENTU : Najmniejszy kontynent świata, na półkuli południowej; Od zachodu i południa Australię oblewa Ocean Indyjski; od wschodu i północy- Ocean Spokojny (morza: Tasmana, Koralowe, Arafura, Timor)./ Skrajnymi punktami lądowej części Australii są przylądki: Jork, Wilson's Promontory, St...

11.04.2013
0
71
Pobierz

Aspekty fizyczne

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Anna Wencel
 • Geografia Polityczna

Ukształtowanie powierzchni Ziemi Ukształtowanie powierzchni Ziemi jest wynikiem przeciwstawnego działania (interakcji) procesów endogenicznych i egzogenicznych, które powodują, że ukształtowanie powierzchni stale się zmienia. W ciągu długiego czasu rozwoju skorupy ziemskiej wzajemne oddziaływanie...

04.05.2013
0
69
Pobierz

Ameryka Południowa - Cechy kontynentu

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Waldemar Plewniak
 • Geografia regionalna świata

Ameryka Południowa   Została odkryta za czasów Kolumba. Odkrycie to spowodowało wojnę między Portugalią i Hiszpania. Papież podzielił ziemię na dwie części: hiszpańską i portugalską. Brazylia przypadła Hiszpanom, ale pierwsze byli tam Portugalczycy, stąd wziął się portugalski w Hiszpanii. Odkrywcy...

11.04.2013
2
98
Pobierz
Pobierasz notatkę i nie musisz za nią płacić.
Zarejestruj się a zadbamy o to, by zawsze tak było.

Przepisz kod z obrazka, aby kontynuować pobieranie