Innocenty III - strona 4

Historia myśli pedagogicznej - średniowiecze

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Historia myśli pedagogicznej
Notatkę dodano: 18.04.2013
Pobrań: 20
Wyświetleń: 250

do zatargów z paryskim biskupem, który chciał zachować pełne prawo kontroli nad działalnością uczonych. Groził profesorom więzieniem i na nieposłusznych rzucał klątwy. W tej sytuacji cech profesorów (utworzony już w 1170 r.) postanowił w 1209 r. zwrócić się o pomoc i opiekę do papieża Innocentego III. Papież...

Reformacja- ćwiczenia

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia myśli politycznej
Notatkę dodano: 28.08.2013
Pobrań: 3
Wyświetleń: 306

do daniny, jakiej domagali się papieże od królów angielskich, odkąd Innocenty III zepchnął króla Jana bez Ziemi do roli swego wasala. W tym charakterze poddał Wiklif ostrej krytyce roszczenie papieskie do zwierzchnictwa nad wszelką władzą w chrześcijaństwie. Później ogłosił Pismo św. jedynym kryterium...

Charakterystyka starożytności - wykład

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Elżbieta Karska
 • Historia prawa narodów
Notatkę dodano: 05.09.2013
Pobrań: 10
Wyświetleń: 135

); sekularyzacja idei imperialnej za Fryderyka Barossy (sacrum imperium); władza cesarska przestała być mieczem kościoła rzymskiego; w 1200 r. Innocenty III wydał bullę De Liberato papae, w której twierdzi, że papież ma prawo oceny kandydatów do korony cesarskiej; obsadzenie cesarza bez zgody papieża...

Historia Polski 960 - 1492-opracowanie

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Notatkę dodano: 02.09.2013
Pobrań: 1
Wyświetleń: 195

nie stawiano już warunków. W celu uprawomocnienia swej władzy Leszek w 1207 r. uzyskał od papieża Innocentego III bullę, w której papież konfirmował jego rządy. W zamian za to Leszek zgodził się by urząd biskupa krakowskiego był dokonywany kanonicznie (do tej pory to władca osadzał ten urząd). W 1210 r. papież...

Królowie polski-opracowanie

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Notatkę dodano: 02.09.2013
Pobrań: 3
Wyświetleń: 83

nie stawiano już warunków. W celu uprawomocnienia swej władzy Leszek w 1207 r. uzyskał od papieża Innocentego III bullę, w której papież konfirmował jego rządy. W zamian za to Leszek zgodził się by urząd biskupa krakowskiego był dokonywany kanonicznie (do tej pory to władca osadzał ten urząd). W 1210 r. papież...

Historia doktryn politycznych i prawnych - Monarchizm starożytnego Wsc...

 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu
 • Historia doktryn polityczno-prawnych
Notatkę dodano: 16.06.2012
Pobrań: 4
Wyświetleń: 242

: cesarstwo schedą dziedziczoną po Rzymianach; celem cesarstwa misja cywilizacyjna pozostawiona po Rzymie; średniowieczni władcy wskrzesicielami Cesarstwa Rzymskiego; światowe imperium niemieckie odziedziczone po Frankach lub Bizancjum. Fryderyk II Roger w sporze z Innocentym III przejął justyniańską zasadę...

Polityka Polski, Ius gentium

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • ks. prof. dr hab. Antoni Dębiński
 • Rola prawa w kulturze średnowiecznej
Notatkę dodano: 03.07.2013
Pobrań: 1
Wyświetleń: 129

do walki z poganami, miał otrzymać regułę templariuszy - regułą zakonu rycerskiego, odnośnie zaś opieki nad chorymi mieli wzorować się na regule joannitów. Po upływie roku w 1199, papież Innocenty III spełnił tą prośbę i w ten sposób powstał zakon krzyżacki. Podniesiona do rangi zakonu rycerskiego...

Niemcy-skrypt

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Michał Sczaniecki
 • Historia powszechna nowożytna historia Żydów w czasach nowożytnych
Notatkę dodano: 23.08.2013
Pobrań: 15
Wyświetleń: 194

papieskiego i do prawa składania papieży z urzędu. Od reform kluniackich (XI)- Kościół wyzwolił się spod przewagi cesarskiej i uzyskał pewną samodzielność (papieże chcieli wywyższyć swoją władzę na cesarzami) XIIIw- groźny konflikt między papieżem Innocentym III a cesarzem Fryderykiem II, który skończył...

Historia myśli politycznej - opracowanie

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. Witold Wojdyło
 • Historia myśli politycznej
Notatkę dodano: 04.05.2013
Pobrań: 14
Wyświetleń: 231

HISTORIA MYŚLI POLITYCZNEJ Stanisław Filipowicz - „Historia myśli polityczno - prawnej” FILOZOFIA STAROŻYTNA Mity jako pierwsze nośniki myśli politycznej: a) jest „opowieścią o walorach sakralnych” b) ma charakter niepodważalny c) zawiera w sobie wiedzę o początkach stworzenia (kosmogoniczne) d) mi...

Skrypt - filozofia

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Franciszek Gołembski
 • Filozofia
Notatkę dodano: 09.05.2013
Pobrań: 6
Wyświetleń: 124

czasu przeszłego i przyszłego, nie określa ostatecznie czy bytuje on w jakiejś czaso-przestrzeni, którego sam stałby się zarazem formą i substancją. Recepcja myśli augustiańskiej w średniowieczu [edytuj] Innocenty III w 1209 rozciągnął interpretacja augustiańskiej koncepcji wojny sprawiedliwej...