Innocenty III - strona 4

Kanoniczne prawo karne

 • Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Opracowanie składa się z 5 rozdziałów: karanie przestępstw w ogólności, ustawa karna i nakaz karny, podmiot podległy sankcjom karnym, kary i inne środki karania oraz aplikowanie kar. W treści poszczególnych rozdziałów zawarto opis m.in. następujących zagadnień: wrodzone i własne prawo Kościoła do k...

19.01.2010
3
171
Pobierz

Historia myśli pedagogicznej - średniowiecze

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Historia myśli pedagogicznej

ŚREDNIOWIECZE Upadek Zachodniego Cesarstwa Rzymskiego bynajmniej nie oznacza całkowitego upadku szkół łacińskich. Chociaż Rzym przestał być stolicą państwa, stanowił nadal ważny ośrodek życia umysłowego. Bujny rozwój przeżywały szkoły średnie w Mediolanie, Rawennie i Pawii. Także w Galii, np. w B...

18.04.2013
6
166
Pobierz

Reformacja- ćwiczenia

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia myśli politycznej

R e f o r m a c j a Daniel Olszewski Dzieje chrześcijaństwa w zarysie., Andrzej Buzek Historia Kościoła., S. Filipowicz Historia myśli polityczno-prawnej., J.Todd Reformacja., J. Baszkiewicz F. Ryszka Historia doktryn politycznych i prawnych., teksty źródłowe (Traktat o wolności chrześcijańskiej, ...

28.08.2013
1
181
Pobierz

Charakterystyka starożytności - wykład

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Elżbieta Karska
 • Historia prawa narodów

STAROŻYTNOŚĆ Charakterystyka ogólna starożytnego prawa narodów Prawo narodów nie było zorganizowaną gałęzią prawa ani tym bardziej zorganizowaną organizacją prawną Istnienie porządku prawnego byłoby możliwe gdyby istniała jego doktryna i konceptualizacja. Granice PN nie są ściśle ustalone bo nie ...

05.09.2013
1
67
Pobierz

Historia Polski 960 - 1492-opracowanie

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

MIESZKO I Mieszko rozpoczął swe panowanie ok. 960 r. Już wtedy w skład jego państwa wchodziła Wielkopolska, Mazowsze oraz Kujawy, a także być może Pomorze Gdańskie. Jego państwo było jednak otoczone przez kraje chrześcijańskie i jasne musiało być dla Mieszka, że w końcu jego ziemie ugną się pod nap...

02.09.2013
1
116
Pobierz

Królowie polski-opracowanie

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

MIESZKO I Mieszko rozpoczął swe panowanie ok. 960 r. Już wtedy w skład jego państwa wchodziła Wielkopolska, Mazowsze oraz Kujawy, a także być może Pomorze Gdańskie. Jego państwo było jednak otoczone przez kraje chrześcijańskie i jasne musiało być dla Mieszka, że w końcu jego ziemie ugną się pod nap...

02.09.2013
0
39
Pobierz

Polityka Polski, Ius gentium

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • ks. prof. dr hab. Antoni Dębiński
 • Rola prawa w kulturze średnowiecznej

Polityka państwa polskiego w XIV i XV wieku. Panowanie Władysława Łokietka. Władysław Łokietek pochodził z dynastii Piastów. Był synem księcia kujawsko - łęczyckiego Kazimierza I. Rządził razem z braćmi na Kujawach brzeskich, ziemi łęczyckiej i dobrzyńskiej. Po śmierci Leszka Czarnego w 1288 roku ...

03.07.2013
0
78
Pobierz

Historia doktryn politycznych i prawnych - Monarchizm starożytnego Wsc...

 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Oświęcimiu
 • Historia doktryn polityczno-prawnych

in. zagadnienia takie jak: monarchizm starożytnego wschodu, sofiści, zasady demokracji ateńskiej, krytyka demokracji, szkoły hellenistyczne, epikurejczycy, stoicyzm, chrześcijaństwo, imperializm w Bizancjum, monarchomachowie, kontrreformacja, absolutyzm oświecony, konserwatyzm. Monarchizm staroży...

16.06.2012
1
180
Pobierz

Niemcy-skrypt

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Michał Sczaniecki
 • Historia powszechna nowożytna historia Żydów w czasach nowożytnych

NIEMCY NIEMCY W OKRESIE MONARCHII WCZESNOFEUDALNEJ (X-POŁOWA XIIIW) 911-Książęta wybrali na króla Niemiec księcia szczepowego Franków, Konrada 919-936- książe saski Henryk I Ptasznik na tronie Niemiec- narzucił swój autorytet i zwierzchnictwo książętom szczepowym 936-973- panowanie Ottona I Wiel...

23.08.2013
4
77
Pobierz

Skrypt - filozofia

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Franciszek Gołembski
 • Filozofia

Starożytność Filozofia przedsokratejska 1. Filozofowie przyrody Tales z Miletu: Żył: 624-547 p.n.e. Pierwszy filozof przyrody Stawiał pytanie o „arche” - zasada, początek Wyróżnił 4 stany skupienia, zwane żywiołami: ogień, powietrze, woda, ziemia Między żywiołami zachodzi nieustanna wymiana Z ...

09.05.2013
1
67
Pobierz
Pobierasz notatkę i nie musisz za nią płacić.
Zarejestruj się a zadbamy o to, by zawsze tak było.

Przepisz kod z obrazka, aby kontynuować pobieranie