Identyfikacja z agresorem - strona 2

Wykład - pojęcia z przedmiotu

 • Uniwersytet Warszawski
 • WSTĘP DO PSYCHOLOGII
Pobrań: 56
Wyświetleń: 763

zapobiec napawającemu lękiem zarażeniu siebie lub innych. Regresja :Powrót, zwykle pod wpływem stresu, do zachowania charakterystycznego dla wcześniejszego okresu rozwojowego. Student płacze, wdaje się w bójkę, niszczy swoją własność, ubiera się dziecinnie, dziecinny w mowie. Identyfikacja z agresorem...

Przywództwo polityczne

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr Małgorzata Kołodziejczak
 • Socjologia polityki
Pobrań: 315
Wyświetleń: 4956

wskazuje winnego wroga, nie wnika w złożoność problemów i jest charyzma np Hitler; jest to symboliczne rozwiązywanie problemów; identyfikacja z agresorem psychologiczna zależność, identyfikacja z przywódcą umożliwiają partycypowanie we władzy, jednostka może mieć poczucie bezpieczeństwa i siły; przekonanie...

Koncepcje psychologiczne

 • Liceum Ogólnokształcące
 • mgr Małorzata Godlewska
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1659

samochodu. Identyfikacja z agresorem - przejęcie roli i/lub atrybutów agresora, by zmienić się z odczuwającego strach w tego, który budzi strach. Np; noszenie ubrań wojskowych lub broni, jeśli przedtem doświadczyło się przemocy. 4. Stadia rozwoju psychoseksualnego Oralne(0-2lata) – źródłem przyjemności...

Pychologia osobowości-skrypt

 • Uniwersytet Łódzki
 • Psychologia osobowości
Pobrań: 448
Wyświetleń: 2506

. identyfikacja z os. znaczącą 4.identyfikacja z agresorem - konformizm 7 • najbardziej dojrzałe: sublimacja i racjonalizacja • najmniej dojrzałe: autystyczna izolacja, zaprzeczenie, projekcja urojeniowa. 15. poznawczy model teorii atrybucji • metafory osobowości w różnych teoriach: - system hydrauliczny...

Mechanizmy obronne osobowości

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
Pobrań: 210
Wyświetleń: 2254

, introjekcja, konformizm: Identyfikacja Czyli utożsamianie się z innym człowiekiem. Prowadzi do nieświadomego przejęcia różnych myśli, celów, zachowań drugiego człowieka. Zwykle wiąże się z idealizacją. Natomiast identyfikacja z agresorem prowadzi do zmiany ról z atakowanego w atakującego. Inkorporacja...

Emocje i motywacja - 14 wykładów

 • Wyższa Szkoła Marketingu i Biznesu
 • Psychologia
Pobrań: 245
Wyświetleń: 2457

zgodności z superego. Obronność percepcyjna- niedopuszczenie wiedzy do świadomości, brak spostrzeżeń pomimo dostępności sygnałów. Wyparcie- usunięcie ze świadomości treści zagrażających. Projekcja- przypisywanie innym ludziom własnych nieakceptowanych cech i impulsów. Identyfikacja i identyfikacja...

Psychologia społeczna-zaliczenie

 • Uniwersytet Gdański
 • dr inż. Stanisław Kania
 • Psychologia społeczna
Pobrań: 182
Wyświetleń: 910

, zachowania historyczna, okres naukowy: szczególny rozwój w USA faza wczesnonaukowa (XIX w do I woja światowa): przypadkowy, bezkrytyczny, niesystematyczny sposób gromadzenia niewielkiej ilości faktów empirycznych. Le Bon, Tarde, psychologizm w socjologii (J.S.Mill), Bettelheim (identyfikacja z agresorem...

Psychologia - zagadnienia

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Psychologia
Pobrań: 70
Wyświetleń: 6839

sytuacji realnej, nie jest to mechanizmem obronnym identyfikacja: utożsamienie się z osobą, która jest dla nas ważna, upodabnianie się do niej, przejmowanie jej cech. U Freuda była mechanizmem rozwojowym Anna Freud zauważyła coś takiego jak identyfikacja z agresorem (kapo), stosowały go osoby słabe, lękowe...

62 zagadnienia z psychologii

 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Psychologia
Pobrań: 175
Wyświetleń: 2002

sytuacji realnej, nie jest to mechanizmem obronnym identyfikacja: utożsamienie się z osobą, która jest dla nas ważna, upodabnianie się do niej, przejmowanie jej cech. U Freuda była mechanizmem rozwojowym Anna Freud zauważyła coś takiego jak identyfikacja z agresorem (kapo), stosowały go osoby słabe, lękowe...

Psychologia osobowości - opracowanie pojęć - Motywacja

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Psychologia osobowości
Pobrań: 56
Wyświetleń: 826

sytuacji realnej, nie jest to mechanizmem obronnym identyfikacja: utożsamienie się z osobą, która jest dla nas ważna, upodabnianie się do niej, przejmowanie jej cech. U Freuda była mechanizmem rozwojowym Anna Freud zauważyła coś takiego jak identyfikacja z agresorem (kapo), stosowały go osoby słabe, lękowe...