Identyfikacja z agresorem

Zaburzenia niepokoju

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Psychologia kliniczna
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1302

nazwiskami. Przyczyny: psychodynamiczne podłoże- nie podejmują psychoterapii, upierają się, że są naprawdę chorzy. W dzieciństwie bywały ofiarami przemocy- byli hospitalizowani. Mają jakby dwie osobowości. Identyfikacja z agresorem. Nie ustalono czy jest to dziedziczne. DSM4- produkowanie objawów fizycznych...

Teorie emocji i motywacji

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Psychologia emocji i motywacji
Pobrań: 406
Wyświetleń: 1162

upozorowana Projekcja Przemieszczanie Sublimacja Izolacja Intelektualizacja Racjonalizacja Anulowanie Regresja Identyfikacja z agresorem Teorie motywacji Behawiorystyczna teoria motywacji Podstawowe pojęcia: -popęd- wielkość deficytu jakiegoś ważnego dla organizmu czynnika pozytywnego lub siła oddziaływania...

Standardy ewaluatywne - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Psychologia emocji i motywacji
Pobrań: 91
Wyświetleń: 2387

(w wczesnych stadiach rozwoju tendencje do utożsamiania tego, co silne z tym, co dobre, „identyfikacja z agresorem”. Osoba obdarzona mocą narzuca standardy ewaluatywne przez stosowanie przymusu i „manipulację aprobatą”) Poprzez oddziaływanie otoczenia tworzą się standardy normatywne działające na zasadzie...

Psychologia motywacji - pytania

 • Uniwersytet Warszawski
 • Psychologia motywacji
Pobrań: 112
Wyświetleń: 980

: A + to lewa półkula odczuwa B - to prawa półkula 17. Sublimacja: A Wyrażanie niezaspokojonych, społecznie nieakceptowanych popędów w formie społecznie dozwolonej. 18. Identyfikacja z agresorem: A Gdy jest PRZEMOŻNY lęk przed agresorem B Wyraża się wzrostem ciepłych uczuć względem agresora 19. Zachowanie...

Mechanizmy ochronne-opracowanie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Psychologia osobowości
Pobrań: 91
Wyświetleń: 707

lub instytucją, przejmowanie jej właściwości lub zachowań - wyst. w późniejszym okr. np. odrzucona przez rówieśników nastolatka ubiera się tak jak cieszące się w klasie popularnością koleżanki Identyfikacja z agresorem: Przejęcie roli lub/i atrybutów osoby, która jest groźna lub nas skrzywdziła, by zmienić...

Wykład - Podstawowe pojęcia psychoanalizy

 • Uniwersytet Warszawski
 • WSTĘP DO PSYCHOLOGII
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1351

zapobiec napawającemu lękiem zarażeniu siebie lub innych. Regresja :Powrót, zwykle pod wpływem stresu, do zachowania charakterystycznego dla wcześniejszego okresu rozwojowego. Student płacze, wdaje się w bójkę, niszczy swoją własność, ubiera się dziecinnie, dziecinny w mowie. Identyfikacja z agresorem...

Koncepcja psychodynamiczna - założenia

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Kazimierz Wolak
 • Podstawy psychologii
Pobrań: 105
Wyświetleń: 637

. - Regresja - powrót, zwykle pod wpływem stresu, do zachowania charakterystycznego dla wcześniejszego okresu rozwojowego. Np; student płacze, bo rodzice nie pozwolili mu wziąć samochodu. - Identyfikacja z agresorem - przejęcie roli i/lub atrybutów agresora, by zmienić się z odczuwającego strach...

Przywództwo polityczne - Niccola Machiavelli

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Wiktor Ciszek
 • Psychologia polityczna
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1533

charyzmy ma bardzo często podło e psychodynamiczne polegające na: (1) przeniesieniu zale ności dziecko-ojciec, gdzie przywódca symbolizuje ojca wzbudzając nieświadome reakcje emocjonalne; lub (2) identyfikacji z agresorem, zapewniającej poczucie bezpieczeństwa i siły. Post (1986) twierdzi, e...

Wpływ telewizji i gier komputerowych na zachowanie człowieka-opracowan...

 • Politechnika Gdańska
 • dr Szulc
 • Psychologia
Pobrań: 42
Wyświetleń: 525

) Identyfikacja z agresorem - żeby wygrać trzeba zabić (Braun-Gałkowska, 1997) Profesjonalizacja - gracz oswaja się z agresją i nabiera w niej wprawy) (Braun-Gałkowska, 1997) Wzmacnianie postawy - nagrody za zabijanie (zło wcale nie jest takie złe, a nawet może być całkiem dobre, bo jest skuteczne) (Braun...

Psychologiczne podejścia do zaburzonego zachowania

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 35
Wyświetleń: 574

„identyfikacji z agresorem”, gdzie pacjent nieświadomie odgrywa w przeniesieniu rolę rodzica i wywołuje u analityka uczucia podobne do tych, których sam doświadczył w dzieciństwie. Teoria klasyczna (Anna Freud) OPÓR - wszystkie zachowania, które wyrażają obronę przed uświadamianiem (wydobyciem z nieświadomości...