Wyniki wyszukiwania dla frazy: Identyfikacja z agresorem

Zaburzenia niepokoju

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Psychologia kliniczna

Psychologia kliniczna 15.10.2011 ZABURZENIA NIEPOKOJU Zaburzenia niepokoju występują bardzo często. Są one przyczyną chorób serca, układu sercowo- naczyniowego. Przyczyny: Czynniki biologiczne- nie wystarczą do wywołania niepokoju- muszą istnieć uwarunkowania genetyczne. Dowody z badań wskazu...

22.03.2013
3
121
Pobierz

Teorie emocji i motywacji

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Psychologia emocji i motywacji

Teorie instynktów - motywacja jako gotowość do wykonania utrwalonych wzorców zachowania Psychodynamiczna teoria motywacji -popędy, redukcja napięcia jako mechanizm motywacyjny Behawiorystyczna teoria motywacji -zależność między wzmocnieniem a gotowością do podjęcia zachowania Psychologia humanistyc...

09.05.2013
3
82
Pobierz

Standardy ewaluatywne - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Psychologia emocji i motywacji

STANDARDY EWALUATYWNE: GENEZA ZASADY FUNKCJONOWANIA ROZWÓJ. Teza: proces powstawania standardów ewaluacji może mieć trzy główne źródła: - organizmalne - standardy powstają dzięki reakcjom afektywnym, stanowiącym naturalną odpowiedź organizmu na to, co dzieje się w trakcie kontaktów on - organizm. ...

29.08.2013
0
176
Pobierz

Psychologia motywacji - pytania

 • Uniwersytet Warszawski
 • Psychologia motywacji

Spamiętane przez studentów: 1.Ile % wg Oatleya i Jankinsa zamuje kora nowa? a) 80 b)50 c) 25 2. Odporność na stres zależy od a) ogólnej odporności na cierpienie b) rozwinięcie refleksyjnych standardów wartościowania c) elastyczności w kwestii celów 3. Konflikatami "nierozwiązywalnymi" nazwano a) ko...

29.08.2013
0
65
Pobierz

Mechanizmy ochronne-opracowanie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Psychologia osobowości

OSOBOWOŚĆ - MECHANIZMY OBRONNE: -Chronią przed lękiem, wstydem, odczuwaniem złych emocji; -Pojawiają się w momencie sprzeczności - między tym co czuje, a tym co czuć powinnam tj. stanem obecnym a stanem które wskazuje mi super-ego; -Wiąże się ze zniekształceniem na poziomie pr. Poznawczych (myśl...

31.07.2013
1
49
Pobierz

Wykład - Podstawowe pojęcia psychoanalizy

 • Uniwersytet Warszawski
 • WSTĘP DO PSYCHOLOGII

Podstawowe pojęcia psychoanalizy: rozwój psychoseksualny, tyrania popędów, mechanizmy obronne Rozwój psychoseksualny :   Klasyczna psychoanaliza rozróżnia dwie główne kategorie popędów: Eros, czyli popęd seksualny, popęd życia oraz Thanatos, popęd destrukcji, śmierci. Popęd seksualny obejmuje min....

26.08.2013
2
92
Pobierz

Koncepcja psychodynamiczna - założenia

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Kazimierz Wolak
 • Podstawy psychologii

KONCEPCJA PSYCHODYNAMICZNA 1. Założenia: -Ludzkie działanie warunkują wewnętrzne siły motywacyjne, często kolidujące ze sobą, które są z zasady nieświadome - Działania człowieka są ukierunkowane przez potężne siły wewnętrzne, o których istnieniu jednostki nawet nie wiedzą - Osobowość to system sił ...

10.05.2013
5
51
Pobierz

Przywództwo polityczne - Niccola Machiavelli

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Anna Wencel
 • Psychologia polityczna

PRZYWÓDZTWO POLITYCZNE Niccola  Machiavelli (poł.  XVI  w.)  „Ksią ę”.  Włoski  polityk  i  dyplomata  opisał  reguły  postępowania  przywódców  politycznych  wobec  swoich  zwolenników  i  przeciwników, tak aby ci postępowali zgodnie z ich wolą. Zalecał niejawny charakter  sprawowania władzy, któr...

01.05.2013
2
109
Pobierz

Psychologiczne podejścia do zaburzonego zachowania

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol
 • Analiza ekonomiczna

Wykład 20.02.2001 Psychologiczne podejścia do zaburzonego zachowania PERSPEKTYWY: Psychodynamiczna (psychoanaliza) Teorii uczenia się (behawioralna i poznawczo-behawioralna) Humanistyczna Systemowa rodzinna środowiskowa Społeczna Maedyczna Model - Metafora - Perspektywa zdarzenia niejasne, ...

09.05.2013
1
41
Pobierz

Wpływ telewizji i gier komputerowych na zachowanie człowieka-opracowan...

 • Politechnika Gdańska
 • dr Szulc
 • Psychologia

UNIWERSYTET GDAŃSKI ATENEUM - SZKOŁA WYŻSZA dr Marcin Szulc Wpływ telewizji i gier komputerowych na zachowanie człowieka Dotychczasowy paradygmat: człowiek - świat Obecny paradygmat: człowiek - media - świat Do lat 80 oceniano film 10 - 15 letni jako stary , do lat 90 oceniano film 5 letni jako...

31.07.2013
1
26
Pobierz
Pobierasz notatkę i nie musisz za nią płacić.
Zarejestruj się a zadbamy o to, by zawsze tak było.

Przepisz kod z obrazka, aby kontynuować pobieranie