Filary Unii Europejskiej - strona 3

Studia II stopnia, Szkoła Główna Handlowa, stacjonarne/niestacjonarne,...

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Pobrań: 7
Wyświetleń: 819

z Maastricht c) Traktatu Nicejskiego d) Traktatu Amsterdamskiego 8. Wyłączne prawo inicjatywy legislacyjnej w I filarze Unii Europejskiej ma: a) Komisja Europejska b) Rada Unii Europejskiej c) Parlament Europejski d) Rada Europejska 9. Kopenhaskie warunki członkostwa Polski w Unii Europejskiej obejmowały...

Europejska Wspólnota Węgla i Stali

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Justyna Miecznikowska
 • Dr Justyna Miecznikowska
Pobrań: 119
Wyświetleń: 490

wraz z Europejską Wspólnotą Energii Atomowej (EURATOM) pierwszy filar Unii Europejskiej. Do 1 listopada 1993 r. nosiła nazwę Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej (EWG). WE powstała (obok EURATOM-u) na podstawie jednego z Traktatów Rzymskich zawartych 25 marca 1957. Traktat z Maastricht z 1 listopada...

Procesy integracyjne w Europie - modele i specyfika polityk europejski...

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Justyna Miecznikowska
 • Procesy integracyjne w Europie
Pobrań: 420
Wyświetleń: 518

polityki zagranicznej. Zasadza się na 4 podstawowych filarach: Unia Europejska, stosunki transatlantyckie, dobre stosunki sąsiedzkie oraz partnerskie relacje z Rosją. Podstawową ogólną zasadą niemieckiej polityki jest natomiast multilateralizm. Multilateralizm w polityce zagranicznej Niemiec Od zakończenia...

Cechy organizacji ponadpaństwowych

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • mgr Jakub Walczyk
 • System prawa
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1442

i procedur gwarantujących ich autonomiczny charakter w relacjach z państwami członkowskimi. Metoda wspólnotowa z racji swej nazwy utożsamiana była z I filarem Unii Europejskiej (pierwotnie trzy, a potem dwie wspólnoty europejskie, wyrażające się w praktyce integracyjne poprzez m.in.: unię celną, Rynek...

Wsplne polityki - Unie Europejska

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Filip Skawiński
 • Integracja europejska
Pobrań: 56
Wyświetleń: 665

zacieśniania współpracy w sferze politycznej zaowocowały stworzeniem, na mocy ustaleń Traktatu o Unii Europejskiej z Maastricht z 7 lutego 1992 r., tzw. drugiego filaru Unii Europejskiej, który obejmuje Wspólną Politykę Zagraniczną i Bezpieczeństwa. W Traktacie z Maastricht, realizując postulat przybliżenia...

Historia Unii Europejskiej - Ojcowie Europy

 • Integracja europejska
Pobrań: 56
Wyświetleń: 3192

, zastępując waluty narodowe. Drugim filarem Unii Europejskiej jest Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa (Traktat z Maastricht przewidział m.in. połączenie w przyszłości struktur Unii Zachodnioeuropejskiej i Unii Europejskiej). Trzecim filarem UE jest współpraca w sferze wymiaru sprawiedliwości...

Unia Europejska i NATO

 • Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
 • Powszechna historia państwa i prawa
Pobrań: 133
Wyświetleń: 3423

własności i wolnego rynku. Unia Europejska to wspólnota interesów i współzależności, której zasadniczym zadaniem jest zapewnienie obywatelom dobrobytu i postępu cywilizacyjnego. Filary Unii Europejskiej Unia wspiera się na trzech filarach. Pierwszy, o charakterze gospodarczym to: Wspólnoty Europejskie...

200 zagadnień o Unii Europejskiej

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr Kawa
 • Integracja europejska
Pobrań: 182
Wyświetleń: 854

mają charakter dobrowolny; - produkty odpowiadające normom mogą być wprowadzone do obrotu. Czego dotyczy tzw. „drugi” filar Unii Europejskiej? Wspólnej polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa. Obejmuje wszelkie kwestie związane z bezpieczeństwem Unii, w tym ewentualne kształtowanie wspólnej polityki obronnej...

200 zagadnień o Uni Europejskiej

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr hab. Marta Małolepsza
 • Integracja europejska
Pobrań: 63
Wyświetleń: 679

mają charakter dobrowolny; - produkty odpowiadające normom mogą być wprowadzone do obrotu. Czego dotyczy tzw. „drugi” filar Unii Europejskiej? Wspólnej polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa. Obejmuje wszelkie kwestie związane z bezpieczeństwem Unii, w tym ewentualne kształtowanie wspólnej polityki obronnej...

Integracja europejska - opracowanie zagadnień - Dyrektywa

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Integracja europejska
Pobrań: 35
Wyświetleń: 553

mają charakter dobrowolny; - produkty odpowiadające normom mogą być wprowadzone do obrotu. Czego dotyczy tzw. „drugi” filar Unii Europejskiej? Wspólnej polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa. Obejmuje wszelkie kwestie związane z bezpieczeństwem Unii, w tym ewentualne kształtowanie wspólnej polityki obronnej...