Dolina Krzemowa

Nowe przestrzenie wytwórczości- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Geografia ekonomiczna
Pobrań: 4
Wyświetleń: 84

osadniczymi złożonej skali, będącymi centrami innowacji technologicznej inicjującej proces rozwoju regionu. Klasyk - to dolina krzemowa na południe od San Fransisco. Technopolia nie wynikają z polityki państwa. ...

Przemysł Hi-tech

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr hab. Waldemar Budner
 • Geografia ekonomiczna
Pobrań: 13
Wyświetleń: 206

tzw. nowych przestrzeni przemysłowych (np. Dolina Krzemowa) struktury sieci dużych oraz małych i średnich przedsiębiorstw; integracja pozioma w ramach łańcuchów produkcji; rozwój elastycznych systemów produkcji (np. just-in-time) jako reakcja na indywidualizację popytu; korzyści skali (economies of...

Dystrykty przemysłowe i parki technologiczne

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. dr hab. Irena Pietrzykowska
 • Gospodarka regionalna
Pobrań: 37
Wyświetleń: 226

.   Parki technologiczne Pierwsze parki powstały już w dwudziestoleciu międzywojennym. Stały się coraz popularniejsze w latach 60. i 70., a w latach 80. osiągnęły największą popularność. Najbardziej znany park technologiczny to Silicon Valley (Dolina Krzemowa).   Technopolis - (nauka i przemysł + miasto...

PRZEMYSŁ

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Anna Wencel
 • Geografia gospodarcza
Pobrań: 6
Wyświetleń: 166

, KOSTRZYNIE. 3-SIŁA ROBOCZA-MIERZONA KLASĄ. DOLINA KRZEMOWA. 4-RYNEK ZBYTU-W GLIWICACH GENERAL MOTORS ZLOKALIZOWAŁ SALONY SAMOCH. BO TAM GÓRNICY DOSTAJĄ ODPRAWY. SZCZECIN-HUTA STOŁCZYN-WALCOWNIE. 5-EFEKT SKALI-LOKALIZUJE SIĘ DANY PRZEMYSŁ GDZIE JEST JUŻ INNY, A POWSTAJĄCY JEST USUPEŁNIENIEM ICH (DRZWI I OKNA...

Wykład - międzynarodowy transfer technologii

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Marian Edward Haliżak
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Pobrań: 3
Wyświetleń: 90

je zaabsorbować, a 1/3 ani ich nie wytwarza, ani nie jest w stanie wprowadzić ich u siebie. Przypadek Indii i Doliny Krzemowej Cykl życia produktu. Od jakiegoś czasu firmy najnowszych technologii informatycznych ze słynnej Doliny Krzemowej przenoszą się do krajów rozwijających, głównie do Indii. W ciągu ostatnich...

Innowacje w przemyśle

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Michał Slenczek
 • Geografia Przemysłu i Transportu
Pobrań: 1
Wyświetleń: 154

przemysłowych np.. Dolina Krzemowa w wyniku przekształceń udział zatrudnionych w przemyśle maleje ANALIZA WSPÓŁCZESNYCH TENDENCJI ROZWOJOWYCH PRZEMYSŁU XX WIEK Podjęcie badań w związku z przestrzenią przemysłową -problem przedsiębiorstw -skupienia Społeczeństwa przechodzą przez różne fazy rozwoju do fazy...

Ekopolityka - technologia i rozwój

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Anna Wencel
 • Geografia Polityczna
Pobrań: 1
Wyświetleń: 91

technologicznym niezbędna jest infrastruktura techniczna o najwyższym światowym standardzie. Centra naukowo-techniczne, które juz powstały nazwano technopoliami. W USA jest ich około 100: Dolina Krzemowa, w Bostonie, Colorado Springs, Salt Lake City. W Kanadzie są w Vancouver, Montrealu, Quebec- Se Foy. W Japonii...

Paradygmat społeczeństwa informacyjnego

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr hab. Waldemar Budner
 • Geografia ekonomiczna
Pobrań: 9
Wyświetleń: 157

(zwłaszcza w dziedzinie wojskowej), ale nie mające wyraźnych celów regionalnych (np. Western Crescent na zachód od Londynu, Dolina Krzemowa). Kompleksy wysokiej techniki wspierane przez państwo - powstałe głównie w rezultacie aktywności wielkich koncernów wielonarodowych, ale przy znacznym wsparciu ze strony...

Przestrzenne zróżnicowanie kosztów produkcji-wykład

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Anna Wencel
 • Ekonomika i polityka regionalna
Pobrań: 5
Wyświetleń: 129

- zalążki kształtujących się klastrów Punkt wyjścia - pojedyncze przedsiębiorstwo Klaster rozwijający się Klaster dojrzały Dolina Krzemowa - najsłynniejszy klaster na świecie - 1 mln osób zatrudnia Transport - transport w istotny sposób kształtuje układy gospodarcze - kształtowanie to dokonuje...