Biosynteza białka - strona 4

Higiena i epidemiologia, Metale ciężkie - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Higiena i epidemiologia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1302

ochrona roslin), HgO (antyseptyczny, antypasozytniczy, pigment) • Toksyczność: akumulacja w mózgu(lipidy) uszkodzenia O.U.N., zaburzenia pamięci, wzroku, snu i koncentracji, nadpobudliwość nerwowa, zaburzenia móżdżkowe, zmiany osobowości, zaburzenia biosyntezy białka, akumulacja w płodzie ostre zatrucie...

Biologia komórki - pytania na egzamin z opracowaniem

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Joanna Strubińska
 • Biologia komórki
Pobrań: 371
Wyświetleń: 1260

embrionalnych gdzie zachodzi synteza RNA i biosynteza białek robosomowych lizosomy należą do klasy ….aktywnych przy środowisku o pH …0.5.. enzymy lizosomowe- przykłady skrobia jest materiałem zapasowym w …kom rośl. czym różnią się kom.roślin wyższych od zwierzęcych jakie rybosomy występują w komórce...

Antybiotyki (5)

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Halina Sówka
 • Farmakologia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 1414

biosyntezę białka i procesy fosforylacji w komórkach bakteryjnych Gram(+) i Gram(-), tlenowce i beztlenowce krętki blade, Mycoplasma, riketsje i neoriketsje, Chlamydia, Legionella, niektóre pierwotniaki i robaki Zastosowanie: riketsjozy (dur plamisty, choroba Brilla, gorączka Q, gorączka Gór Skalistych...

Egzamin z mikrobiologii

 • Politechnika Gdańska
 • dr hab. Marian Sławomir Sęktas
 • Mikrobiologia
Pobrań: 301
Wyświetleń: 2443

26. Jakie związki mogą być donorami elektronów u chemolitotrofów siarkowych: a) b) c) 27. Indeks terapeutyczny jest większy kiedy: a) większa jest dawka toksyczna b) większa jest dawka terapeutyczna 28. Jaki etap w biosyntezie białka hamuje tetracyklina: a) 29. mRNA tworzony jest przez: a) ssRNA+ b...

Makrolidy i inne

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Halina Sówka
 • Farmakologia
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1274

do komórek bakterii lub modyfikacja aminoglikozydów przez enzymy bakteryjne. Mechanizm działania: hamowanie biosyntezy białka oraz uszkadzanie struktury błony cytoplazmatycznej. Spektrum: • duża aktywność w stosunku do Enterobacteriaceae, Pseudomonas, Neisseria, Haemophilus; • niektóre działają na M...

Proces syntezy białek

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Proteomika
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1477

potrzebnej do syntezy białka w procesie translacji. U organizmów eukariotycznych cząsteczki RNA powstałe w procesie transkrypcji są zwykle poddawane procesowi splicingu polegającemu na wycinaniu intronów. Termin biosynteza białka jest czasami używany jako synonim procesu translacji odbywającego...

Biochemia - zagadnienia egzaminacyjne 2011

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. Joanna Cieśla
 • Biochemia
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1141

, katalityczne właściwości RNA Biosynteza białka - rola tRNA, rybosomy, mechanizm wydłużania łańcucha, skierowanie białek do odpowiednich przedziałów komórkowych Kontrola ekspresji genów - operony prokariotyczne, czynniki transkrypcyjne, budowa chromatyny i jej modyfikacje, potranskrypcyjna kontrola ekspresji...

Wykorzystanie roślin jako bioreaktory do produkcji rekombinowanych bia...

 • Uniwersytet Łódzki
 • Biotechnologia roślin
Pobrań: 154
Wyświetleń: 2240

Zalety molekularnej uprawy: Możliwość otrzymania materiału roślinnego na masową skalę przy niskich kosztach produkcji Opracowanie skutecznych technik transformacji oraz regeneracji in vitro Obecność eukariotycznych szlaków biosyntezy białek, co pozwala na uzyskanie prawidłowego produktu białkowego...

Transkrypcja-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Biologia komórki
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1148

Transkrypcja: Rodzaje RNA: mRNA - stanowi "matrycę" do produkcji białek tRNA - W procesie biosyntezy białka pośredniczy między mRNA a aminokwasami w odczytywaniu kodonów (trójek kodujących określony aminokwas) rRNA - wraz z białkami tworzy rybosom, uczestniczy w syntezie białka snRNA (small...

Biochemia - testy przykładowe

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Biochemia
Pobrań: 329
Wyświetleń: 2464

) dehydrogenazy współdziałające z NAD c) dehydrogenazy flawinowe d) oksydazy flawinowe 29. Glukoamyloza a) nie hydrolizuje wiązań α 1,6 glikozydowych b) jest enzymem pochodzenia roślinnego c) jest egzoamylozą glukogenną d) wszystkie odpowiedzi fałszywe 30. Proces biosyntezy białka? a) rybosom b) mitochondriom c...