Biosynteza białka - strona 4

Składniki mleka - omówienie

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • dr hab. Iwona Puzio
 • Fizjologia zwierząt

Składniki mleka a) budulcowe - białka mleka, związki mineralne b) energetyczne - lipidy, węglowodany -skład mleka ulega zmianom w ciągu laktacji (np. zawartość lipidów wzrasta pod koniec) -zmiany te zależą też od żywienia, rasy, wieku -zwierzęta o wysokiej mleczności dają mleko o niższej zawart...

02.07.2013
0
52
Pobierz

Biologia komórki - pytania na egzamin z opracowaniem

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Joanna Strubińska
 • Biologia komórki

funkcje biała p53 (co powoduje podczas zatrzymania fazy cyklu komórkowego) aktywność kinaz kontrolowana jest przez…cykliny co to jest: liposom - struktura wewnątrzkomórkowa przypominająca pęcherzyk zawierająca tłuszcze oraz cholesterol centrosom - wyspecjalizowana struktura w pobliżu jądra komórk...

21.08.2013
5
74
Pobierz

Antybiotyki (5)

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Anna Wencel
 • Farmakologia

Beta-laktamy. Hamują wbudowywanie kwasu N-acetylomuraminowego w mukopeptydwą ścianę komórkową w wyniku unieczynnienia transpeptydazy. Penicyliny naturalne. benzylopenicylina Penicillinum crystallisatum - fl. 100, 200 i 300 tys j.m. oraz 1 i 3 mln j.m. 0,6-1,2 mln j./24h i.m. w 6 dawkach Gra...

26.04.2013
0
96
Pobierz

Makrolidy i inne

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Anna Wencel
 • Farmakologia

MAKROLIDY     •  antybiotyki bakteriostatyczne;  •  wiążą się z podjednostką 50s rybosomów bakteryjnych;  •  oporność – metylacja miejsca wiązania na rybosomach (Gram (+)),  zmniejszenie przepuszczalności i hydroliza (Gram (-));  •  erytromycyna – wrażliwa na kwas solny – musi być podawana w  pos...

26.04.2013
1
75
Pobierz

Egzamin z mikrobiologii

 • Politechnika Gdańska
 • dr hab. Marian Sławomir Sęktas
 • Mikrobiologia

Egzamin z mikrobiologii 1. Wymień dwie hipotezy tłumaczące powstanie komórki eukariotycznej z prokariotycznej: a) b) 2. Dlaczego 16S rDNA uważa się za dobry chronometr ewolucji: a)  b) 3. Najmniejsza wielkość komórki bakteryjnej to: a) 10-20 nm b. 50-100 nm c) 0.5-1  µm d) 2-4  µm 4. Bakterie urz...

04.05.2013
2
192
Pobierz

Proces syntezy białek

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Proteomika

PROCES SYNTEZY BIAŁEK 1 SYNTEZA BIAŁKA Synteza białka może być rozumiana jako pełny proces w  którym informacja zapisana w sekwencji DNA jest w  procesie transkrypcji przepisywana na cząsteczki RNA, a  powstałe w ten sposób cząsteczki RNA są wykorzystywane  przez rybosomy jako źródło informacji p...

10.04.2013
2
105
Pobierz

Wykorzystanie roślin jako bioreaktory do produkcji rekombinowanych bia...

 • Uniwersytet Łódzki
 • Biotechnologia roślin

WYKORZYSTANIE ROŚLIN JAKO BIOREAKTORY DO PRODUKCJI REKOMBINOWANYCH BIAŁEK Rekombinowane białka: Ciała inkluzyjne HSA Ciała inkluzyjne i kryształy białka Cry 2Aa2Bt Roślinne bioreaktory: Wykorzystanie ekspresji rekombinowanych białek w roślinach. In situ rekombinowane białka chronią roślin przed...

26.08.2013
3
153
Pobierz

Transkrypcja-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Biologia komórki

Transkrypcja: Rodzaje RNA: mRNA - stanowi "matrycę" do produkcji białek tRNA - W procesie biosyntezy białka pośredniczy między mRNA a aminokwasami w odczytywaniu kodonów (trójek kodujących określony aminokwas) rRNA - wraz z białkami tworzy rybosom, uczestniczy w syntezie białka snRNA (small nuc...

02.09.2013
4
71
Pobierz

Biochemia - zagadnienia egzaminacyjne 2011

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. in_ Joanna Cie_la
 • Biochemia

Biotechnologia 2010/2011 Zagadnienia egzaminacyjne z zakresu biochemii Budowa i funkcje organelli komórkowych (jądro, mitochondria, chloroplasty, wakuola, peroksysomy, lizosomy, aparat Golgiego, endoplazmatyczne retikulum gładkie i szorstkie) Błony biologiczne - budowa, funkcje (micelle, dwuwarst...

13.08.2013
3
37
Pobierz

Biochemia - testy przykładowe

 • Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
 • Biochemia

Testy z biochemii z poprzednich lat. 1.AMPjest syntetyzowany w wyniku reakcji katalizowanej przez: a) odwrotna transkrypcję b) polimerazę RNA c) polimerazę DNA 2.Dla pewnej reakcji katalizowanej enzymatycznie wartość Km=1,2*10^2 M/l a) inhibitora niewspółzawodniczego b) dehydrogenazy bursz...

28.03.2013
10
217
Pobierz
Pobierasz notatkę i nie musisz za nią płacić.
Zarejestruj się a zadbamy o to, by zawsze tak było.

Przepisz kod z obrazka, aby kontynuować pobieranie