Biosynteza białka - strona 4

Składniki mleka - omówienie

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • dr hab. Iwona Puzio
 • Fizjologia zwierząt
Notatkę dodano: 02.07.2013
Pobrań: 0
Wyświetleń: 87

działającą przeciwbakteryjnie. -witaminy A, D, E, K -witaminy rozp. W wodzie (C w małych ilościach) m.in. Wit. D niezbędna do wchłaniania wapnia i fosforu oraz profilaktyce krzywicy. Związki azotowe -wolne aminokwasy wykorzystywane do biosyntezy białek mleka, kwasów nukleinowych i nukleotydów. -zw. Azotowe...

Biologia komórki - pytania na egzamin z opracowaniem

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Joanna Strubińska
 • Biologia komórki
Notatkę dodano: 21.08.2013
Pobrań: 12
Wyświetleń: 137

embrionalnych gdzie zachodzi synteza RNA i biosynteza białek robosomowych lizosomy należą do klasy ….aktywnych przy środowisku o pH …0.5.. enzymy lizosomowe- przykłady skrobia jest materiałem zapasowym w …kom rośl. czym różnią się kom.roślin wyższych od zwierzęcych jakie rybosomy występują w komórce...

Antybiotyki (5)

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Anna Wencel
 • Farmakologia
Notatkę dodano: 26.04.2013
Pobrań: 0
Wyświetleń: 153

biosyntezę białka i procesy fosforylacji w komórkach bakteryjnych Gram(+) i Gram(-), tlenowce i beztlenowce krętki blade, Mycoplasma, riketsje i neoriketsje, Chlamydia, Legionella, niektóre pierwotniaki i robaki Zastosowanie: riketsjozy (dur plamisty, choroba Brilla, gorączka Q, gorączka Gór Skalistych...

Makrolidy i inne

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Anna Wencel
 • Farmakologia
Notatkę dodano: 26.04.2013
Pobrań: 1
Wyświetleń: 128

do komórek bakterii lub modyfikacja aminoglikozydów przez enzymy bakteryjne. Mechanizm działania: hamowanie biosyntezy białka oraz uszkadzanie struktury błony cytoplazmatycznej. Spektrum: • duża aktywność w stosunku do Enterobacteriaceae, Pseudomonas, Neisseria, Haemophilus; • niektóre działają na M...

Egzamin z mikrobiologii

 • Politechnika Gdańska
 • dr hab. Marian Sławomir Sęktas
 • Mikrobiologia
Notatkę dodano: 04.05.2013
Pobrań: 2
Wyświetleń: 304

26. Jakie związki mogą być donorami elektronów u chemolitotrofów siarkowych: a) b) c) 27. Indeks terapeutyczny jest większy kiedy: a) większa jest dawka toksyczna b) większa jest dawka terapeutyczna 28. Jaki etap w biosyntezie białka hamuje tetracyklina: a) 29. mRNA tworzony jest przez: a) ssRNA+ b...

Proces syntezy białek

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Proteomika
Notatkę dodano: 10.04.2013
Pobrań: 2
Wyświetleń: 154

potrzebnej do syntezy białka w procesie translacji. U organizmów eukariotycznych cząsteczki RNA powstałe w procesie transkrypcji są zwykle poddawane procesowi splicingu polegającemu na wycinaniu intronów. Termin biosynteza białka jest czasami używany jako synonim procesu translacji odbywającego...

Wykorzystanie roślin jako bioreaktory do produkcji rekombinowanych bia...

 • Uniwersytet Łódzki
 • Biotechnologia roślin
Notatkę dodano: 26.08.2013
Pobrań: 4
Wyświetleń: 252

Zalety molekularnej uprawy: Możliwość otrzymania materiału roślinnego na masową skalę przy niskich kosztach produkcji Opracowanie skutecznych technik transformacji oraz regeneracji in vitro Obecność eukariotycznych szlaków biosyntezy białek, co pozwala na uzyskanie prawidłowego produktu białkowego...

Transkrypcja-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Biologia komórki
Notatkę dodano: 02.09.2013
Pobrań: 4
Wyświetleń: 122

Transkrypcja: Rodzaje RNA: mRNA - stanowi "matrycę" do produkcji białek tRNA - W procesie biosyntezy białka pośredniczy między mRNA a aminokwasami w odczytywaniu kodonów (trójek kodujących określony aminokwas) rRNA - wraz z białkami tworzy rybosom, uczestniczy w syntezie białka snRNA (small...

Biochemia - zagadnienia egzaminacyjne 2011

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. in_ Joanna Cie_la
 • Biochemia
Notatkę dodano: 13.08.2013
Pobrań: 4
Wyświetleń: 116

, katalityczne właściwości RNA Biosynteza białka - rola tRNA, rybosomy, mechanizm wydłużania łańcucha, skierowanie białek do odpowiednich przedziałów komórkowych Kontrola ekspresji genów - operony prokariotyczne, czynniki transkrypcyjne, budowa chromatyny i jej modyfikacje, potranskrypcyjna kontrola ekspresji...

Biochemia - testy przykładowe

 • Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
 • Biochemia
Notatkę dodano: 28.03.2013
Pobrań: 11
Wyświetleń: 306

) dehydrogenazy współdziałające z NAD c) dehydrogenazy flawinowe d) oksydazy flawinowe 29. Glukoamyloza a) nie hydrolizuje wiązań α 1,6 glikozydowych b) jest enzymem pochodzenia roślinnego c) jest egzoamylozą glukogenną d) wszystkie odpowiedzi fałszywe 30. Proces biosyntezy białka? a) rybosom b) mitochondriom c...