Asesor - strona 2

Dokumentowanie czynności procesowych-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Postępowanie karne
Pobrań: 56
Wyświetleń: 490

protokolant. W przypadku rozprawy może nim być aplikant, pracownik sekretariatu lub asesor sądowy, jeśli nie należy do składu orzekającego. Inne protokoły mogą spisywać prócz ww. aplikanci i asesorzy prokuratorscy, pracownicy sekretariatu prokuratury oraz pracownicy policji, a także osoby przybrane...

Sądownictwo II RP - wykład

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Dr Marcin mysko
 • Historia prawa polskiego
Pobrań: 63
Wyświetleń: 658

Sady miejskie, grodzkie i podkomorskie - skład i kompetencje Sąd ziemski: - wywodził się z nadwornego sądu doby rozbicia dzielnicowego - skład: w Małopolsce składał się z sędziego i podsędka, którzy zasiadali w asyście 4-6 asesorów powołanych przez sędziów spośród szlachty przybyłej na sądy...

Zmiany w sądownictwie - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Piotr Fiedorczyk
 • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 63
Wyświetleń: 602

asesorskiego: osobny dla Korony i Litwy jako najwyższy dla miast i mieszczaństwa asesorami mieli być senatorowie, posłowie i plenipotenci miejscy: ~ 8 w Asesorii Koronnej ~ 4 w Asesorii Litewskiej sądom przewodniczyli kanclerze nie zasiadający w Straży Praw - do lat 70-tych sąd podkomorski miał charakter...

Sądwonictwo w Księstwie Warszawskim

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 7
Wyświetleń: 651

. Tam gdzie nie było sądów pokoju sądził burmistrz lub wójt. W Warszawie - wydział policyjno-sądowy z podsędkiem i asesorem. -przeprowadzenie śledztwa dla sądów kryminalnych Występki - zagrożone były karami poprawczymi, więzienie 5 lat lub grzywna wyżej niż 30 zł. W I instancji - sądy policji poprawczej. W każdym...

Monarchie absolutyzmu - sądownictwo królewskie

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Powszechna historia państwa i prawa
Pobrań: 21
Wyświetleń: 826

/Menem, potem zmiany, od 1693 Wetzlar, rozwiązano go w 1806; statuty SKR: 1495, 1521, 1548, 1555 struktura SKR - na czele sędzia kameralny - mianowany przez cesarza, sprawy adm., podlegali mu 2 a potem 4 przewodniczący senatu, musiał poch. ze stanu książęcego, kadencja asesorów: 6 lat kompetencje SKR...

Rzeczpospolita szlachecka - Sądownictwo

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. Ryszard Łaszewski
 • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 224
Wyświetleń: 1603

między nim a innymi sądami królewskimi. Asesorami byli wszyscy senatorowie i od 1588 8 deputatów izby poselskiej. Bieżące kierownictwo obradami sądu -Marszałek WK Był sądem ! i ostatniej instancji dla: Obrazy majestatu Zdrada stanu Nadużycia skarbowe wyższych urzędników Gwałty na sejmach Zbrodnie szlachcica zagrożone...

Oskarżyciel publiczny

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Zbigniew Lach
 • Postępowanie karne
Pobrań: 49
Wyświetleń: 861

w przedmiocie procesu. Zakres podmiotowy Zasada: 1. prokurator ( Art. 45 §1 )- przed wszystkimi sądami - asesor prokuratorski posiadający votum - ma uprawnienia prokuratora- ale może być oskarżycielem tylko przed sądem rejonowym i złożyć środek odwoławczy od orzeczenia tego sądu, - asesor prokuratorski...

Szkolenie prawników w trybie specjalnym w Polsce Ludowej

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Piotr Fiedorczyk
 • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1015

lub polityczna oraz dostateczna znajomość prawa nabyta przez pracę zawodową lub w szkołach prawniczych - stanowisko asesora sądowego lub prokuratora wymagało zwolnienia od wymagań ukończenia uniwersytetu, odbycia aplikacji sądowej, złożenia egzaminu sędziowskiego, przesłużenia określonej liczby...

Monarchia stanowa - stan mieszczański

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Powszechna historia państwa i prawa
Pobrań: 0
Wyświetleń: 1134

wiejskiej ORGANIZACJA GOSPODARCZA. GILDIE I CECHY gildia - zawodowa organizacja kupców miejskich, ze starszym (Olderman) i 4 asesorami (wardensami) na czele, tworzyli oni zarząd gildii, który wraz z wybieralną radą zarządzał jej sprawami i majątkiem hanza - związek gildii poszczególnych miast w celu...

Sądy miejskie i podkomorskie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Piotr Fiedorczyk
 • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1197

. Sady miejskie, grodzkie i podkomorskie - skład i kompetencje Sąd ziemski: - wywodził się z nadwornego sądu doby rozbicia dzielnicowego - skład: w Małopolsce składał się z sędziego i podsędka, którzy zasiadali w asyście 4-6 asesorów powołanych przez sędziów spośród szlachty przybyłej na sądy...