Aglomeracja policentryczna

Czynniki ogrywające rolę w przestrzeni ekspansji miast

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Współczesne problemy rozwoju miast
Pobrań: 14
Wyświetleń: 700

metropolitarnym Obszar Metropolitarny spełnia wszystkie kryteria jakie spełniać powinien obszar nazywany Aglomeracją Nie należy stosować tych pojęć zamiennie Konurbacja - typ aglomeracji policentrycznej ...

Osadnictwo - wykład

 • Politechnika Śląska
 • Geografia usług
Pobrań: 7
Wyświetleń: 861

, gdy jedno dynamicznie rozwijające się miasto ( wyraźny ośrodek centralny) rozrasta się terytorialnie, wchłaniając osiedla i wsie znajdujące się w pobliżu, np. aglomeracja Warszawy, Paryża czy Moskwy. Aglomeracja policentryczna występuje wówczas, gdy równorzędne miasta (brak ośrodka centralnego), położone blisko siebie...

Osadnictwo - wykład

 • Politechnika Śląska
 • Geografia usług
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1078

, gdy jedno dynamicznie rozwijające się miasto ( wyraźny ośrodek centralny) rozrasta się terytorialnie, wchłaniając osiedla i wsie znajdujące się w pobliżu, np. aglomeracja Warszawy, Paryża czy Moskwy. Aglomeracja policentryczna występuje wówczas, gdy równorzędne miasta (brak ośrodka centralnego), położone blisko siebie...

Geografia gospodarcza i polityczna - wykłady

 • Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie
 • doc. dr Stanisława Klima
 • Geografia gospodarcza i polityczna
Pobrań: 714
Wyświetleń: 5208

) administracyjne przemysłowa kulturowa naukowa turystyczna religijna handlowa komunikacyjna Typy miast: Aglomeracja monocentryczna - wokół dużego miasta (rdzenia) rozwijają się małe miasteczka, np. Moskwa, Londyn, Paryż. Aglomeracja policentryczna - zespół miast samodzielnych powstałych ze względu na tą samą...

Geografia polityczna i gospodarcza - notatki

 • Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie
 • doc. dr Stanisława Klima
 • Geografia polityczna i gospodarcza
Pobrań: 1218
Wyświetleń: 2975

miast: Aglomeracja monocentryczna - wokół dużego miasta (rdzenia) rozwijają się małe miasteczka, np. Moskwa, Londyn, Paryż. Aglomeracja policentryczna - skupisko dużych miast z których żadne nie odgrywa roli dominującej, które są ze sobą powiązane wspólną siecią komunikacyjna, np. Trójmiasto...

Społeczności i polityka miejska - UŚ

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • dr hab. Sylwester Wróbel
 • Socjologia społecznosci lokalnych
Pobrań: 385
Wyświetleń: 3990

Najlepsze placówki medyczne, lecznicze Metropolie są węzłowym ośrodkiem dla układu osadniczego Metropolie Monocentryczne- dominującym miastem, aglomeracja Policentryczne- konurbacja (Zagłębie Ruhry, Górny Śląsk, Zagłębie Dąbrowski) Rodzaje metropolii: Metropolie światowe (NY, Londyn, Tokio, Berlin, Paryż...

Ekonomika miast i regionów - globalizacja

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • dr Aldona Standar
 • Ekonomika miast i regionów
Pobrań: 294
Wyświetleń: 1190

się promieniście grupy miejscowości sprawujących funkcje podporządkowane ośrodkowi centralnemu (najczęściej to wyspecjalizowane funkcje przemysłowe, funkcje miast sypialnych oraz rekreacyjno – wypoczynkowe), Aglomeracja policentryczna (pozbawione ośrodka dominującego): • Konurbacja (łac. con – współ, urbs – miasto...

Geografia ekonomiczna (23 strony)

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Geografia ekonomiczna
Pobrań: 56
Wyświetleń: 875

obejmują zarówno układy przestrzenne zwane aglomeracjami miejskimi jak i układy zwane KONURBACJAMI. Przykłady aglomeracji miejskich monocentrycznych: Warszawa, Kraków, Poznań, Łódź, Wrocław. Przykłady konurbacji (aglomeracji policentrycznych): GOP, Zagłębie Rury. 3 FAZA - megalopolizacja układów...

Geografia ekonomiczna cz.5

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Geografia ekonomiczna
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1043

obejmują zarówno układy przestrzenne zwane aglomeracjami miejskimi jak i układy zwane KONURBACJAMI. Przykłady aglomeracji miejskich monocentrycznych: Warszawa, Kraków, Poznań, Łódź, Wrocław. Przykłady konurbacji (aglomeracji policentrycznych): GOP, Zagłębie Rury. 3 FAZA - megalopolizacja układów...

Geografia ekonomiczna - SYSTEM, STRUKTURA, PROCES

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Geografia regionalna świata
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1372

obejmują zarówno układy przestrzenne zwane aglomeracjami miejskimi jak i układy zwane KONURBACJAMI. Przykłady aglomeracji miejskich monocentrycznych: Warszawa, Kraków, Poznań, Łódź, Wrocław. Przykłady konurbacji (aglomeracji policentrycznych): GOP, Zagłębie Rury. 3 FAZA - megalopolizacja układów...