Inflacja i jej wpływ na gospodarkę narodową

Notatkę dodano: 10.01.2009,
Pobrań: 6,
Wyświetleń: 285
Podgląd dokumentu

...Inflacja i jej wpływ na gospodarkę narodową • Co to jest inflacja? Bywa tak , że ceny towarów rosną , są stałe lub spadają. Jeśli ceny dóbr w gospodarce podnoszą się , mamy do czynienia z inflacją. Kiedy ceny spadają , mówimy o deflacji. Od kilkudziesięciu lat realnym problemem jest w wielu krajach jedynie inflacja , czyli wzrostu poziomu cen, powodujący niekontrolowane i nieakceptowane społecznie zmiany proporcji podziału dochodu narodowego. We współczesnej gospodarce światowej występuje ona powszechnie, choć z różnym nasileniem w poszczególnych krajach , a stopień nasilenia inflacji określa tzw. stopa inflacji, wyrażona w procentach. • Rodzaje i przyczyny inflacji Proces inflacji jest niezwykle złożony ze względu na mnogość jej przyczyn, przejawów i skutków , dlatego też inflację możemy podzielić na wewnętrzną , czyli taką , która powstaje wewnątrz danego gospodarstwa narodowego oraz zewnętrzną , czyli taką, która wynika ze stosunków gospodarczych z innymi – zagranicznymi – podmiotami ekonomicznymi. Wewnętrznym źródłem procesów inflacyjnych może być wzrost globalnego popytu przy danej podaży. Taką inflację określa się jako popytową. Innym źródłem inflacji mogą być względnie trwałe przesunięcia w popycie , uwarunkowane zmianami strukturalnymi. Następnym czynnikiem inflacjogennym jest wzrost kosztów produkcji. Wówczas mówi się o inflacji podażowej lub kosztowej. Inflacja może także wynikać ze wzrostu podaży pieniądza i kredytu bądź też może być skutkiem roszczeń różnych grup społecznych do większego udziału w dochodzie narodowym. Inflację spowodowaną takimi żądaniami określa się jako roszczeniową. Sprowadza się ona jednak w końcu do inflacji kosztowe

Inflacja i jej wpływ na gospodarkę narodową

Co to jest inflacja?

Bywa tak , że ceny towarów rosną , są stałe lub spadają. Jeśli ceny dóbr w gospodarce podnoszą się , mamy do czynienia z inflacją. Kiedy ceny spadają , mówimy o deflacji. Od kilkudziesięciu lat realnym problemem jest w wielu krajach jedynie inflacja , czyli wzrostu poziomu cen, powodujący niekontrolowane i nieakceptowane społecznie zmiany proporcji podziału dochodu narodowego. We współczesnej gospodarce światowej występuje ona powszechnie, choć z różnym nasileniem w poszczególnych krajach , a stopień nasilenia inflacji określa tzw. stopa inflacji, wyrażona w procentach.

Rodzaje i przyczyny inflacji

Proces inflacji jest niezwykle złożony ze względu na mnogość jej przyczyn, przejawów i skutków , dlatego też inflację możemy podzielić na wewnętrzną , czyli taką , która powstaje wewnątrz danego gospodarstwa narodowego oraz zewnętrzną , czyli taką, która wynika ze stosunków gospodarczych z innymi - zagranicznymi - podmiotami ekonomicznymi. Wewnętrznym źródłem procesów inflacyjnych może być wzrost globalnego popytu przy danej podaży. Taką inflację określa się jako popytową. Innym źródłem inflacji mogą być względnie trwałe przesunięcia w popycie , uwarunkowane zmianami strukturalnymi. Następnym czynnikiem inflacjogennym jest wzrost kosztów produkcji. Wówczas mówi się o inflacji podażowej lub kosztowej. Inflacja może także wynikać ze wzrostu podaży pieniądza i kredytu bądź też może być skutkiem roszczeń różnych grup społecznych do większego udziału w dochodzie narodowym. Inflację spowodowaną takimi żądaniami określa się jako roszczeniową. Sprowadza się ona jednak w końcu do inflacji kosztowej , gdyż zwiększające się płace wywołują wzrost kosztów produkcji.

W śród zewnętrznych przyczyn wyró

(…)

… wydobycia surowców , szybszego wzrostu płac niż wydajność pracy , pracy w nadgodzinach , złej jakości produkcji , wzrostu wydatków na bezpieczeństwo i higienę pracy oraz konieczność podniesienia wydatków na ochronę środowiska.

Rodzaje inflacji ze względu na wysokość stopy inflacji:

inflacja pełzająca - od 3% do 5% inflacja krocząca - od 5% do 10% inflacja galopująca - od 10% do 50%

Hiperinflacja…

… się do szybszego wzrostu gospodarczego. Efekt ten wzmacniany jest dodatkowo , gdy nominalna stopa procentowa rośnie wolniej niż inflacja. Ucieczka od pieniądza i zwiększone zakupy dóbr , charakterystyczne dla inflacji, przyczyniają się do pobudzenia działalności inwestycyjnej. Trzeba tutaj zwrócić uwagę , że na skutek inflacji ceny tracą swoją informacyjną rolę , co może prowadzić do nieoptymalnej alokacji zasobów. Przykładowo ucieczka w dobra rzeczowe (metale szlachetne , ziemia , nieruchomości) może prowadzić do boomu na rynku metali szlachetnych i w branży budowlanej. W nadziei na zyski przedsiębiorcy działający w tych branżach podejmują dodatkowe inwestycje , najczęściej finansowane z kredytów. Opanowanie inflacji powoduje , że inflacyjnie stymulowany popyt spada. Rozpoczęte inwestycje nie zostają…

… , Węgry i Grecję. Przyczyną tego rzadkiego zjawiska jest najczęściej działalność państwa. Nie mogąc sobie poradzić w inny sposób państwo drukuje pieniądze bez pokrycia w towarach , aby sfinansować swoje wydatki. Posiadacze zasobów pieniądza zostają w tedy opodatkowani „podatkiem inflacyjnym”. Obok emisji towarzyszącej wzrostowi PKB on źródłem renty emisyjnej. Państwo płaci drukowanymi przez siebie…

… na pieniądz w gospodarce zmaleje tak , że podatek inflacyjny przestaje spełniać swoją funkcję , nadchodzi czas reformy pieniężnej. Symboliczną wymowę ma zwykle wprowadzenie nowej jednostki pieniężnej.

Skutki inflacji

Istnieje przekonanie , że lekka inflacja stymuluje wzrost produkcji. Dał temu wyraz już pod koniec ubiegłego stulecia francuski ekonomista Karol Gide pisząc: „Zwyżka cen jest pożytecznym bodźcem…

...