Ideologia polityczno-prawna starożytnego Rzymu

Notatkę dodano: 23.05.2013,
Pobrań: 2,
Wyświetleń: 166
Podgląd dokumentu

IDEOLOGIA POLITYCZNO-PRAWNA RZYMU STAROŻYTNEGO Wprowadzenie W dziedzinie teorii państwa i prawa Rzymianie nie dorównywali osiągnięciom Greków, ale przewyższali ich w praktycznej aktywności państwowotwórczej

2w p.n.e. podział elity politycznej na optymatów (reprezentujących interesy arystokracji senatorskiej) oraz popularów (program poprawy położenia warstw średnich)

Greckiej refleksji intelektualnej przeciwstawiał Katon Starszy rzymską koncepcję cnoty, która znajduje oparcie w godności i męstwie obywateli Doktryna Polibiusza (200-118r. p.n.e.)

Każde państwo przechodzi przez fazę wzrostu, rozkwitu, upadku (monarchia- tyrania- arystokracja- oligarchia-demokracja- anarchia- monarchia)

Najlepszy ustrój mieszany- monarchia+ arystokracja+ demokracja

Idea rzymskiego uniwersalizmu politycznego

Moralność oraz sprawiedliwość wynikają ze zbiorowej akceptacji lub negacji zachowań, które uważane są za korzystne lub szkodliwe dla tejże grupy Myśl polityczno-prawna M.T. Cycerona Państwo - z rodzin, które tworzą kolejna szczeble uspołecznienia, ponad nim ludzkość

Państwo - „rzecz ludu (res populi). Lud zaś - to bynajmniej nie każde zbiorowisko ludzi skupionych dowolnym sposobem, lecz wielka ich gromada, zespolona przez uznanie tego samego prawa i przez pożytek wynikający ze wspólnego bytowania

Ideałem ustrojowym państwo rzymskie - cechą dawnej republiki troska o zachowanie obyczajów oraz instytucji ustrojowych wypracowanych przez przodków

Dopuszczał jednoosobowego naczelnika państwa, który byłby wyposażony w specjalne uprawnienia

Przywództwo ludzi zacnych - model zgody czołowych klas społecznych - stanu senatorskiego i ekwitów

Prawo natury to zasady rozumu tkwiące w umysłach wszystkich ludzi; „Nie z edyktu pretora (…) ani z ustawy dwunastu tablic (…), ale ze źródeł najgłębszej filozofii czerpać trzeba naukę prawa”

Podstawowym nakazem obywatela wypełnianie obowiązków wypływających z natury

Uzasadnienie wojen sprawiedliwych (prowadzonych dla obrony kraju) oraz niesprawiedliwych (agresywnych), jak również postulat humanitarnego traktowania niewolników Idee polityczne pryncypatu Publiusz Wergiliusz Maro - wzywa Rzymian do rozciągnięcia swojego panowania nad całym światem - łaskawe traktowania poddających się Rzymowi a niszczenie przeciwstawiających się

Podbój i tworzenie państwa uniwersalnego zasadniczą przesłanką rzymskiej racji stanu, jednakże jej celem ostatecznym jest pokój rzymski (pax Romanae)

Ideał obywatelski - bohaterstwo, patriotyzm, wysoka wartość moralna obywateli

Kwintus Horacjusz Flakkus

Gloryfikuje cnoty obywatelskie dawnych Rzymian i wskazuje je jako wzór do naśladowania dla obecnego pokolenia