globalizacja - omówienie

Notatkę dodano: 25.03.2013,
Pobrań: 3,
Wyświetleń: 220
Podgląd dokumentu

GLOBALIZACJA 3 fale globalizacji

pierwsza wraz z odkryciami XV w./XVI w.

rewolucja przemysłowa w Anglii - zajmowała w swoich koloniach 20% lądów na świecie

po1989r., po rozpadzie ZSRR, zanikają wszelkie bariery handlowe

GLOBALIZACJA MA CHARAKTER HIERARCHICZNY centrum - tworzą wielkie metropolie charakterystyka centrów:

wysokie technologie zaawansowane,

niskie ryzyko reinwestowania

wysoki PKB

wielkie centra finansowe

pół-peryferia - to miejsca gdzie średni stopień zaawansowanie technologii, średnia wydajność pracy, średni odsetek PKB na głowę mieszkańca,

np. Polska

peryferia globalizacji

niski poziom technologii

tania siła robocza

niski PKB na głowę mieszkańca

np. Indie, Chiny bo tania siła robocza

AKTORZY GLOBALIZACJI - 3 poziomy

kraje grupy G7 czyli: USA, Japonia, Kanada, Francja, Niemcy, Wlk. Brytania, Włochy

drugi poziom to korporacje działające na poziomie medialnym tj TOSHIBA, McDONALD's

wielkie instytucje finansowe: Bank Światowy, Światowa Org. Handlu → WTO, Międzynarodowy Fundusz Finansowy, OPEC

DEFINICJA: cechy wg:

A. Gidens

zagęszczenie światowych, społecznych relacji jako cecha globalizacji

Sklair globalizacja to system naczyń połączonych

M. Waters

kompresja czasu i przestrzeni - to samo wydarzenie na całej kuli ziemskiej

J. Tomlinson

'99: globalizacja to szybko rozwijający się proces złożonych powiązań pomiędzy społeczeństwami, kulturami i instytucjami całego świata. Jest to proces społeczny, w którym dochodzi do kompresji czasu i przestrzeni , zmniejszania się odległości zarówno w sensie geograficznym jak i symbolicznym , co sprawia, że świat wydaje się mniejszy, a ludzie w pewnym sensie są sobie bliżsi.

(Nasz sposób życia jest jednym z możliwych)

gospodarka zglobalizowana - 60% transakcji na poziomie globalnym czyli produkcja, dystrybucja i konsumpcja na poziomie globalnym. Tutaj najsilniej globalizacja

KULTURA - skomercjalizowana- tutaj też silna globalizacja

produkty kultury stały się produktami jak każde inne

globalizację kultury odnosimy przede wszystkim do komunikacji - tv radio itp.

amerykanizacja kultury - oni mają największą produkcję

POLITYKA - ten obszar (3) jest najsłabszy; najsłabsza globalizacja jest w polityce, bo państwa narodowe ciągle bronią swoich kompetencji, MODERNIZACJA I DETRADYCJONALIZACJA ludzie przemieszczają się dużo więcej niż kiedyś,