Geneza i rozwój ubezpieczenia społecznego rolników-opracowanie

Notatkę dodano: 04.06.2013,
Pobrań: 16,
Wyświetleń: 367
Podgląd dokumentu

GENEZA I ROZWÓJ UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ROLNIKÓW Ubezpieczenie społeczne - definicja Wacława Szuberta:

„system zagwarantowanych ustawowo i związanych z pracą świadczeń o charakterze roszczeniowym, pokrywającym potrzeby wywołane przez zdarzenia losowe lub inne, zrównane z nimi zdarzenia, spełnianych przez zobowiązane do tego instytucje, oraz finansowanych na zasadzie bezpośredniego lub pośredniego rozłożenia tych świadczeń, w całości lub co najmniej w poważnej mierze, na zbiorowości osób do niech uprawnionych.”

Ubezpieczenie pojawiło się w Niemczech z XIX wieku i dotyczyło pracowników najemnych.

Na wsi taką funkcję spełniała pośrednio instytucja dożywocia.

W początkach integracji europejskiej z myślą o WPR w Niemczech, Włoszech i Francji objęto ubezpieczeniem społecznym na starość również samodzielnych rolników.

Ubezpieczenie w Polsce:

1. od 1962 - system rent za ziemię

2. ustawa z 27 października 1977 o zaopatrzeniu emerytalnym oraz innych świadczeniach dla rolników i ich rodzin - wprowadziła składkę na Fundusz Emerytalny Rolników

3. ustawa z 14 grudnia 1982 o ubezpieczeniu społecznym rolników indywidualnych i ich rodzin - zbliżenie do systemu pracowniczego pod względem katalogu świadczeń i ich wysokości

4. ustawa epizodyczna z 1990 jako grunt do ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników z 20 grudnia 1990, która m. in.:

- wprowadziła KRUS - Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

- Radę Ubezpieczenia Społecznego Rolników

- Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników.