Funkcja personalna (kadrowa)

Notatkę dodano: 24.03.2013,
Pobrań: 57,
Wyświetleń: 1042
Podgląd dokumentu


Funkcja personalna/kadrowa (XIX-XXw.) - całokształt działań związanych z funkcjonowaniem ludzi w organizacji obejmujących czynności o charakterze wykonawczym i regulacyjnym.
 
 
Modele funkcji personalnej
 
Model tradycyjny
1920
Podział pracy, produktywność, kontrola pracowników, motywowanie finansowe, dyscyplina
Model stosunków międzyludzkich
1930
Potrzeby przynależności, uznanie, partycypacja w zarządzaniu, zadowolenie z pracy
Model zasobów ludzkich
1940/1950
Kreatywność, odpowiedzialność, samokontrola, rozwój organizacji personelu
  Dalsze trendy rozwojowe: Biurokratyzacja : administrowanie dokumentacją osobową Instytucjonalizacja : centralizacja i specjalizacja w zakresie spraw persolanych Humanizacja : poprawa warunków pracy i stosunków społecznych Ekonomizacja : racjonalizacja pracy, uelastycznienie zatrudnienia, odbiurokratyzowanie funkcji personalnej Przedsiębiorczość wewnętrzna i zewnętrzna : postawy przedsiębiorcze, współdecydowanie, współdziałanie, współodpowiedzialność Tworzenie wartości : kapitał ludzki, pracownicy wiedzy, zarządzanie wiedzą, zarządzanie talentami.
  Ewolucja funkcji personalnej (czynniki zmian) Czynniki historyczne - brak systemowego ujęcia funkcji personalnej, wpływ czynników politycznych
Zmiany w otoczeniu polskich organizacji - nowe wyzwania w obszarze funkcji personalnej: doradztwo personalne, audyt
Wiedza o istocie i uwarunkowaniach sprawowania funkcji personalnej
  Zarządzanie personelem - jest dziedziną zarządzania zajmującą się funkcjonowaniem ludzi w organizacji. Nadrzędnym celem zarządzania personelem jest osiąganie jak najwyższej efektywności pracy dla dobra organizacji, pracowników i społeczeństwa
  Zarządzanie zasobami ludzkimi (lata 80. XX wieku) - proces składający się z logicznie powiązanych ze sobą czynności, ukierunkowanych na zapewnienie organizacji w określonym czasie i miejscu pracowników.
  Zarządzanie zasobami ludzkimi - dłuższa definicja: Określona koncepcja zarządzania w obszarze funkcji personalnej organizacji, w której zasoby ludzkie postrzega się jako składnik aktywów organizacji i źródło jej konkurencyjności, w której postuluje się strategiczną integrację spraw personalnych ze sprawami strategicznymi całej organizacji, aktywną rolę kierownictwa liniowego w rozwiązywaniu kwestii personalnych oraz wskazuje na potrzebę kształtowania kultury organizacyjnej, integracji procesów personalnych oraz budowania zaangażowania pracowników jako narzędzie osiągania celów.
 
  NIE JESTEM ZASOBEM!