Fonetyka - opracowanie

Notatkę dodano: 22.03.2013,
Pobrań: 40,
Wyświetleń: 320
Podgląd dokumentu

PRZEDMIOT FONETYKI Fonetyka - dział nauki o języku, którego przedmiotem są artykułowane dźwięki mowy , czyli głoski . Zajmuje się procesem wytwarzania dźwięków mowy, ich klasyfikacją, właściwościami fizyczno-artykulacyjnymi, wzajemnym oddziaływaniem na siebie oraz procesem słyszenia i rozumienia.

DZIAŁY FONETYKI W zależności od przyjętych kryteriów opisu i klasyfikacji głosek wyróżnia się:

fonetykę artykulacyjną , która bada i opisuje dźwięki mowy w oparciu o obserwacje układów i ruchów narządów mowy uczestniczących w wytwarzaniu poszczególnych głosek;

fonetykę akustyczną , która bada i opisuje akustyczne cechy głosek, analizując właściwości fali dźwiękowej;

fonetykę artykulacyjno-akustyczną , która bada i opisuje dźwięku mowy, uwzględniając regularne zależności zachodzące między ich stroną artykulacyjną i akustyczną.

W zależności od zakresu badań fonetyka dzieli się na:

opisową , która bada, opisuje i klasyfikuje głoski występujące w określonym języku współczesnym, posługując się w swych badaniach bezpośrednią obserwacją ludzi mówiących;

historyczną , która bada zmiany fonetyczne, jakie miały miejsce w ciągu rozwoju historycznego języka; usiłuje na podstawie zabytków piśmiennictwa odtworzyć sposób wymawiania właściwy ludziom z dawnych epok;

porównawczą , która bada i opisuje głoski kilku pokrewnych języków w celu wyjaśnienia występujących w nich zjawisk i ustalenia stosunku pokrewieństwa zachodzącego między nimi;

ogólną , która bada i opisuje głoski różnych języków i na tej podstawie wykrywa ogólne prawa rządzące dźwiękową stroną języka w ogóle.

Ponadto wyróżniamy:

fonetykę funkcjonalną