Filozofia polityczna - skrypt

Notatkę dodano: 07.05.2013,
Pobrań: 31,
Wyświetleń: 205
Podgląd dokumentu

1. Czym jest filozofia polityczna? Krótka historia pojęcia polityki. Filozofia polityki- filozoficzna dziedzina zajmujaca się tym co politycze.

Mysl polityczna- mniej lub bardziej uporzadkowany namysl nad sprawami politycznymi. Filozofia polityczna również jest uporzadkowanym namyslem. Polega na tym, ze siega się do korzeni i istoty. Namysl filozoficzny - jest to namysl nad caloscia istoty. Mysl polityczna nie siega tak daleko. Leo Strauss - w mysli politycznej mamy do czyniania z opiniami, a w mysli politycznej z wiedza.

Wiedza to nie jest wiedza w znaczeniu przyrodniczym, naukowym. Nauki polityczne maja charakter empiryczny.

Filozofia polityczna ma charakter normatywny. Pozytywizm: - wizja naukowa, która rozpowszechnila się w polowie XIX w.

- autor - August Comte

- skupienie się na faktach, wyciagane sa pewne wnioski

- tworzy się zbiory twierdzen, czyli teorie Zrozumiec, aby przewidziec i zapobiec. Krytyka pozytywizmu - odrzucenie wartosciowania w krytyce nad polityka. Nie można odrzucac wartosciowania. Wg. Straussa, aby zrozumiec polityka trzeba zrozumiec pojecie dobra i dobra wspolnego, które jest zawarte w pojeciu wspolnoty politycznej. Filozofia polityczna polityczny wymiar czlowieka traktuje jako szczegolny.

Filozofia spoleczna- czlowiek należy do roznych zbiorowosci, ma szersze tozsamosci (najszersze odniesienie- kosmpolityzm). Czlowiek ma różne tozsamosci. Filozofia polityczna wyroznia te polityczna.

Polityka- dzialalnosc publiczna zwiazana z rzadzeniem- jest to wszystko co zwiazane z wladza panstwowa. Polityka (Weber)- dazenie do udzialu we wladzy albo wybieranie wplywu na podzial wladzy . Władza (Weber) - mozliwosc przeforsowania swojej woli w stosunku do innych.

Może mieć umocowanie w:

- przemoc

- autorytytet

- perswazja Ostatecznie musi być mozliwosc odwolania się do przemocy fizycznej np. interwencja policji. Władza musi być legitymizowana w społeczeństwie.

Legitymizacja wg. Webbera: - tradycyjna - charyzmatyczna

- legalna 1. Panstwo wg. Webbera - wspolnota ludzka, która w obrebie okreslonego terytorium rosci sobie z powodzeniem prawo monopolu na wywieranie prawomocnej przemocy fizycznej. Panstwo nowozytne ma monopol na uzycie sily. 2. Z polityka mamy tez do czynienia, gdy chodzi o konflikt w sferze publicznej. Stronami sa pewne zorganizowane grupy spoleczne . J eśli nie byloby sporu nie byloby polityki. Carl Schmitt - konflikt przede wszystkim miedzy panstwami, które sa podmiotami polityki. Podstawowe kryterium rozroznienia tego co polityczne to rozroznienie