Etyka w rachunkowości- test

Notatkę dodano: 13.09.2013,
Pobrań: 27,
Wyświetleń: 322
Podgląd dokumentu

Zaznacz zdanie prawdziwe:

Etyka zawodowa w rachunkowości ma służyć:

Klasyfikacji oszustw finansowych ze względu na kwotę przychodów, które w wyniku oszustw może stracić potencjalnie przedsiębiorstwo

wykształceniu wrażliwości na aspekty etyczne pracy w rachunkowości

ocenie różnych systemów etycznych moralnych), którymi posługują się w swojej pracy księgowi

Podstawowa zasada, której w swojej pracy powinna przestrzegać osoba świadcząca usługi rachunkowości (pracownik, osoba prowadząca biuro rachunkowe itp.) istotności przychodów i kosztów

jasnego i rzetelnego obrazu sytuacji finansowej prezentowanego w sprawozdaniu finansowym

wypełniania poleceń przełożonych (lub klientów - w sytuacji prowadzenia biura rachunkowego) w zakresie świadczonych usług

Rozwiązując dylemat etyczny, który dotyczy pracy w rachunkowości należy kierować się przede wszystkim:

regulacjami prawa oraz tym, jak podjęta decyzja wpływa na inne osoby z przedsiębiorstwa oraz otoczenia przedsiębiorstwa instrukcjami otrzymanymi od przełożonych

doraźnymi potrzebami osób zarządzających podmiotem

Podstawowym celem sprawozdań finansowych jest:

dostarczenie informacji dal potrzeb kierownictwa

prognozowanie przyszłych wielkości gotówki, która znajdzie się w posiadaniu jednostki

dostarczenie przydatnych i wiarygodnych informacji zewnętrznym użytkownikom sprawozdań finansowych, a przede wszystkim właścicielom podmiotu

W dobie globalizacji Standarów rachunkowości, która skutkuje nowoczesnym i wysokiej jakości prawem obowiązującym na całym świecie, o jakości sprawozdań finansowych decydują przede wszystkim…

regulacje podatkowe danego kraju

nastawienie służb księgowych do dostarczania informacji właścicielom kapitału zaangażowanego w jednostce

kodeksy moralne osób pracujących w księgowości oparte na wartościach religijnych przez nich wyznawanych

Manipulowanie rezerwami w celu wpływania na wynik finansowy oznacza nie przestrzeganie zasady:

kontynuacji działalności

ciągłości

ostrożnej wyceny

Wartość firmy:

jest elementem nieidentyfikowanym majątku przedsiębiorstwa i przez to wymaga szczególnej staranności w zakresie jej ujawnienia i wyceny

jest elementem nieidentyfikowanym majątku przedsiębiorstwa i dla tego dal jej ujawnienia należy posługiwać się wyłącznie jasno określonym wzorem w ustawie o rachunkowości (wartość firmy = cena nabycia jednostki - wartość przejętych aktywów netto)