Etapy integracji gospodarczej w ramach EWG i UE

Notatkę dodano: 09.05.2013,
Pobrań: 6,
Wyświetleń: 228
Podgląd dokumentu

Etapy integracji gospodarczej w ramach EWG/UE Integracja gospodarcza państw UE obejmowała pięć podstawowych etapów:
Strefa wolnego handlu (brak ceł wewnątrz ugrupowania) - Strefa wolnego handlu  Un ii Europejskiej  zawiązana w 1958 roku  strefa wolnego handlu . Prawne umocowanie nowej strefy zostało w  Traktacie ustanawiającym Europejską Wspólnotę Gospodarczą Unia celna (brak ceł wewnątrz ugrupowania, wspólna taryfa celna) - Unia celna  Unii Europejskiej  zawiązana w 1968 r.  unia celna  pomiędzy państwami ówczesnej Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej. Jej przepisy znalazły się w przepisach  Traktatu ustanawiającego EWG Wspólny rynek (brak ceł wewnątrz ugrupowania, wspólna taryfa celna, swobodny przepływ kapitału, usług, ludności) - Wspólny rynek powstał na mocy Traktatu Rzymskiego o utworzeniu Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej (25 marca 1957). Traktat został podpisany przez 6 państw - Belgię, Francję, Holandię, Luksemburg, Niemcy, Włochy.
Unia Gospodarcza (brak ceł wewnątrz ugrupowania, wspólna taryfa celna, swobodny przepływ kapitału, usług, ludności, harmonizacja polityki gospodarczej) - Jednolity rynek wewnętrzny został zdefiniowany jako obszar bez granic wewnętrznych, na którym zostaje zapewniony swobodny przepływ towarów, osób usług i kapitału na mocy Jednolitego Aktu Europejskiego z 1986r. Pełna integracja - Unia Gospodarcza i Walutowa (brak ceł wewnątrz ugrupowania, wspólna taryfa celna, swobodny przepływ kapitału, usług, ludności, harmonizacja polityki gospodarczej, wspólna waluta, jedna polityka kursowa i pieniężna)