Ekonomika transportu - test 27

Przedmiotem zadania jest rynek przedsiębiorstw transportowych o strukturze zbliżonej do oligopolu, na którym popyt na usługę przewozową ma charakter stały i wykazuje się stosunkowo niską elastycznością cenową (np. rynek armatorów wielkich tankowców transportujących ropę naftową). Jeżeli na tym rynku zostanie zaobserwowana wyraźna tendencja do konsolidacji firm (czyli tzw. Koncentracja kapitału, firmy łączą się), to czego należy się spodziewać w odniesieniu do cen na przewozy na tym rynku? Odpowiedź uzasadnij w 1-2 zdaniach.

a). ceny prawdopodobnie spadną,

b). ceny prawdopodobnie wzrosną,

c). ceny prawdopodobnie nie zmienia się.

Rzadkość dóbr oznacza:

a). Że rzadko można na rynku znaleźć dokładnie taki produkt, który nas interesuję,

b). Że nie występuję sytuacja nieograniczonego dostępu do dóbr przy zerowej cenie na nie,

c). Że występuję sytuacja nieograniczonego dostępu do dóbr przy zerowej cenie na nie.

Popyt na rynku transportowym to:

a). Wielkość (zakres) usług transportowych, jaką przewoźnicy są gotowi zaoferować (chcą sprzedać) przy różnym poziomie ceny,

b). Wielkość (zakres) usług transportowych, którą nabywcy gotowi są zakupić przy cenie równej zero,

c). Wielkość (zakres) usług transportowych, którą nabywcy gotowi są zakupić przy różnym poziomie ceny.

1

comments powered by Disqus

Przepisz kod z obrazka, aby kontynuować pobieranie

Nie notuj, studiuj!
Dołącz teraz do naszej społeczności.

Jeśli pobieranie nie rozpoczęło się automatycznie, kliknij tutaj.