Ekonomia- Test 2

Notatkę dodano: 09.09.2013,
Pobrań: 2,
Wyświetleń: 119
Podgląd dokumentu

TEST 2

1. W krajach wysoko rozwiniętych nie występuje obecnie:

a) własność kapitalistyczna,

b) praca najemna,

c) własność spółdzielcza,

d) żadna z powyższych odpowiedzi nie jest dobra.

2. Dominacja własności prywatnej w krajach wysoko rozwiniętych oznacza dziś zazwyczaj:

a) zanik własności publicznej,

b) szybki rozwój własności spółdzielczej,

c) zanik własności pracowniczej,

d) dominację kapitalistycznej własności akcyjnej.

3. Warunkiem istnienia w pełni rozwiniętego rynkowego mechanizmu regulowania procesów gospodarczych jest m.in.:

a) dominacja w gospodarce wielkich przedsiębiorstw,

b) funkcjonowanie tzw. szarej strefy,

c) dominacja własności prywatnej,

d) żadna z powyższych odpowiedzi nie jest dobra.

4. Istotą zasady samofinansowania jest to, że przedsiębiorstwa:

a) działają bez żadnych zobowiązań finansowych,

b) nie korzystają z kredytów bankowych,

c) pokrywają swoje wydatki z własnych przychodów,

d) nie zawierają umów z innymi podmiotami.

5. Kapitalistą jest każdy człowiek, który:

a) prowadzi działalność gospodarczą,

b) sprzedaje swoje produkty na rynku,

c) zatrudnia regularnie pracowników najemnych i działa dla zysku,

c) dysponuje wielkim majątkiem.

6. Dobra publiczne to:

a) dobra produkowane przez firmy państwowe,

b) dobra wolne,

c) dobra społecznie pożądane, a prywatnie mało opłacalne,

d) żadna z powyższych odpowiedzi nie jest dobra.

7. Proces przechodzenia zarządzania w ręce zawodowych menadżerów to:

a) proces związany z rozwojem tzw. demokracji przemysłowej,

b) wzrost znaczenia zbiorowych układów pracy,

c) proces uspołecznienia produkcji,

d) proces profesjonalizacji zarządzania.

8. Dominującym podmiotem w gospodarce centralnie planowanej jest:

a) społeczeństwo,

b) przedsiębiorstwo spółdzielcze,

c) gospodarstwo domowe,

d) państwo.

9. W gospodarce centralnie planowanej:

a) konsumenci nie musieli martwić się o to, że może zabraknąć produktów,

b) w zasadzie nie było jawnego bezrobocia,

c) przedsiębiorstwa bankrutowały bardzo często,

d) dominowały przedsiębiorstwa spółdzielcze.

10. Permanentny niedobór dóbr to:

a) przede wszystkim skutek niepełnego zatrudnienia,