Egzystencjalizm - Koncepcja człowieka

Notatkę dodano: 26.08.2013,
Pobrań: 20,
Wyświetleń: 328
Podgląd dokumentu

Geneza egzystencjalizmu- czy to coś nowego, czy już to kiedyś było?

Wg Franciszka Sawickiego, filozofia egzystencjalna towarzyszy nam od dawna i można ją znaleźć chociażby u średniowiecznych myślicieli chrześcijańskich, takich, jak chociażby św. Augustyn, Pascal czy Newman.

Wg Jana Legowicza egzystencjalizm można ściśle powiązać tylko ze współczesnością i z problemami, z jakimi dzisiaj mierzy się człowiek.

Czy w takim razie egzystencjalizm jest kontynuacją dawnych kierunków, czy może raczej twór epoki współczesnej?

Wydaje się, że najbliższe prawdy i najbardziej logiczne jest rozwiązanie zaproponowane przez Adama Schaffa. Zastanawiał się on nad wzrostem popularności egzystencjalizmu w ostatnich latach. Poddał on analizie filozofię jako taką i podzielił ją na dwa nurty. Pierwszy z nich pochodził ze szkoły jońskiej i był praktykowany chociażby przez Talesa czy Heraklita. Zajmował się on naturą świata, jego początkiem i zasadami rządzącymi tym, co nas otacza. Druga koncepcja, pochodząca od Sokratesa, skupiła się raczej na człowieku i istocie jego natury. W jej skład wchodziła dogłębna analiza jednostki ludzkiej, rozmyślanie nad jej motywacją i postępowaniem względem samej siebie i innych. Mając to na uwadze Adam Schaff twierdził, że egzystencjalizm zalicza się do tego drugiego typu i że jego rodowód jest bardzo rozbudowany. Nagły sukces tej filozofii jest spowodowany jednak aktualnymi czynnikami- problemy losu człowieka są dla niego ważne, ale w niektórych etapach życia wydają się ważniejsze niż kiedykolwiek. Wg Shaffa i egzystencjalistów stoimy dziś właśnie w takim krytycznym momencie- ludzkość ma za sobą już dwie wojny, a świat ciągle targany jest przez nowe konflikty. Prowadzi to do wznowienia się odwiecznych pytań o sens życia, istotę wolności czy o stosunek do innych i stąd tak duże zapotrzebowanie na tę filozofię.

Można więc wysnuć wniosek, że egzystencjalizm stanowi kontynuację starej tradycji filozoficznej skupionej na człowieku jakim takim, ale nagły wzrost zainteresowania tą filozofią spowodowany jest naturą epoki, w której obecnie się znajdujemy.

Tendencje przeciwstawne w egzystencjalizmie

Jako że termin egzystencjalizm jest dość wieloznaczny, bywa używany do określania nieraz sprzecznych ze sobą poglądów. W przypadku egzystencjalizmu można wskazać jego dwa odłamy- jeden zaszczepiony w chrześcijaństwie, a drugi w ateizmie. Omówię teraz oba te odłamy, łącznie z ich najważniejszymi przedstawicielami.

TENDENCJA AGNOSTYCZNO-ATEISTYCZNA

Martin Heidegger (1889-1976)

Koncepcja człowieka:

Zwraca uwagę na trzy etapy w życiu człowieka: Geworfenheit czyli absurdalne wynurzenie się człowieka z nicości i rzucenie w świat,