Działania na wektorach. Zastosowania iloczynu skalarnego i wektorowego

Notatkę dodano: 22.04.2013,
Wyświetleń: 120
Podgląd dokumentu

Ćwiczenia nr 6 Sem. II 06.04.2009 Działa nia na wektorach. Zastosowania i loczynu skalarnego i wektorowego Dane są wektory . Obliczyć wartość wyrażenia .

Odp. 231 Dane są wektory . Obliczyć iloczyn skalarny wektorów . Odp. Dane są wektory . Znaleźć cosinusy kata między wektorami i , jeżeli . Odp. Dane są wektory . Znaleźć długość wektora .

Odp. Czy czworokąt o wierzchołkach jest kwadratem?

Odp. Tak

Obliczyć:

a) pole równoległoboku zbudowanego na wektorach . Odp. b) pole trójkąta o wierzchołkach . Odp. 24,5

Dane są wierzchołki trójkąta . Oblicz długość wysokości opuszczonej z wierzchołka B na bok AC . Odp. 5

Dany jest czworościan o wierzchołkach . Obliczyć jego objętość oraz wysokość poprowadzoną z wierzchołka D . Odp. Obliczyć objętość równoległościanu wyznaczonego przez punkty . Odp. 4

Sprawdzić, czy punkty należą do jednej płaszczyzny. 2