Diagnozowanie fobii szkolnej-opracowanie

Notatkę dodano: 04.06.2013,
Pobrań: 20,
Wyświetleń: 421
Podgląd dokumentu

Diagnozowanie fobii szkolnej 1.Testy do badania lęku szkolnego,

2.Kwestionariusz „Ja i Moja Szkoła”, E. Zwierzyńskiej i A. Matuszewskiego

3.Skala odmowy uczęszczania do szkoły Kearney, Silverman 1993,

4.Skala Nieprzystosowania Społecznego (SNS) L. Pytki.

5. Syndrom Nieadekwatnych Osiągnięć Szkolnych (SNOS) S. Rimm Literatura : Dyrda B., Syndrom Nieadekwatnych Osiągnięć jako niepowodzenie szkolne uczniów zdolnych. Diagnoza i terapia. Kraków 2000

Gryniku I., Tuszyńska-Bogucka V., Psychorysunek tematyczny „ Mój nauczyciel jako metoda diagnozy sytuacji szkolnej dziecka. W: Gaś Z., red: Szkoła i nauczyciel w percepcji uczniów. Warszawa 1999

Gryniku I., Tuszyńska-Bogucka V., Test rysunku nauczyciela jako metoda diagnozy sytuacji szkolnej. „Psychologia Wychowawcza” nr 3

Jarosz E., Wysocka E. Diagnoza psychopedagogiczna podstawowe problemy i rozwiązania 2006.

Kmiecik -Baran K., Narzędzia do rozpoznawania zagrożeń społecznych w szkole. Gdańsk 2000

Oszwa U., Dziecko z zaburzeniami rozwoju i zachowania w klasie szkolnej. Kraków 2007

Skałbania B., Diagnostyka Pedagogiczna. Wybrane obszary badawcze i rozwiązania praktyczne. Kraków 2011

Winiarski M. Niepowodzenie szkolne, ( w : ) Lalak D., Pilch T. ( red. ) Elementarne pojęcia pedagogiki społecznej i pracy socjalnej ( 1999 )

Włoch S, Włoch A., Diagnoza całościowa w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Warszawa 2009

Wysocka E., Człowiek a środowisko życia. Podstawy teoretyczno-metodologiczne diagnozy. Warszawa 2007

Zwierzyńska E., Matuszewski A., Kwestionariusz „Ja i moja szkoła”. Warszawa 2002