Definicja MSP - Kryteria ilościowe

Notatkę dodano: 22.05.2013,
Pobrań: 1,
Wyświetleń: 267
Podgląd dokumentu

Definicja MSP:

Kryteria ilościowe (policzalne parametry):

ilość zatrudnionych,

roczny obrót,

ilość pojazdów (dla firm transportowych),

udział w rynku.

MSP - regulowane jest ustawowo.

Kryteria jakościowe:

finansowa niezależność (max. 25% kapitału zakładowego znajduje się w posiadaniu dużych firm),

jedność własności i kierowania się przedsiębiorstwem.

Small Business ACT - 1953 USA:

Mała firma jest taka jednostką , która stanowi niezależną własność i nie dominuje na rynku, na którym operuje. Definicja MSP w Polsce:

1996 r. Komisja europejska przyjęła zalecenia ustanawiające pierwszą wspólna definicję 6 maja 2003 nowe zalecenia dotyczące definicji - 2003/361/WE.

Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej z roku 2004 - wprowadza pojęcie MSP obowiązujące od 1 stycznia 2005. Ze względu na możliwość powiązań kapitałowych rozróżnia się przedsiębiorstwa:

niezależne,

partnerskie,

związane.

Przedsiębiorstwa niezależne:

Wasze przedsiębiorstwa posiadają mniej niż 25% kapitału lub głosów w innych przedsiębiorstwach, a i/ lub inne przedsiębiorstwa posiadają mniej niż 25% kapitału lub głosów w naszym przedsiębiorstwie.

Ustawa przewiduje szczególne przypadki (25-50%):

spółki kapitałowe o podwyższonym ryzyku,

uniwersytety i uczelnie,

inwestorzy instytucjonalni,

małe samorządy lokalne.

Przedsiębiorstwa partnerskie

Nasza przedsiębiorstwa posiadają co najmniej 25% kapitału, lecz nie więcej niż 50% kapitału lub głosów w drugim przedsiębiorstwie, a i/lub drugie przedsiębiorstwo posiada co najmniej 25% lecz nie więcej niż 50% głosów w naszym przedsiębiorstwie.

Przedsiębiorstwa związane:

Nasza przedsiębiorstwa - ponad 50% Ponad 50% - posiada inne przedsiębiorstwo

Sens tworzenia jednolitego pojęcie MSP:

porównywalność zbiorów statystycznych,

poprawa dostępu do kapitału (finansowanie regionalne, „anioł biznesu, „venture capital”, bez utraty statutu MSP, środki UE),

formułowanie i wdrażanie polityki proinnowacyjnej i poprawa dostępu do rezultatów prac badawczo-rozwojowych.

Problem progów ilościowych - aktualizacja progów (wzrosły). Pojęcie progów ilościowych często związane jest z:

Polityką gospodarcza państwa, według której szczególnej ochronie i opiece podlegają firmy małe,

Stopnie rozwoju gospodarczego kraju - im wyższy poziom, tym ilościowy próg jest niższy.