Czynniki determinujące uczenie się - omówienie

Notatkę dodano: 29.07.2013,
Wyświetleń: 95
Podgląd dokumentu

Wykład IV
Komponent afektywny:
a) Teorie poczucia własnej wartości Couington
b) Lęk przed wszystkim co jest związane ze szkołą, dla kogoś innego jest to lęk przed
jednym elementem związanym ze szkołą np. nauczycielem
c) Lęk egzaminacyjny – jeden z najważniejszych elementów negatywnej motywacji, ma
to negatywny wpływ na osiągnięcia szkolne
 Niepokój:
 Poznawcze aspekty lęku:
 Negatywne przekonania
 Niepokojące myśli
 Nieprawidłowe decyzje
 Emocjonalność:
 Napięcie
 Nerwowość
Style uczenia się:
a) Indywidualny styl uczenia się:
 Typ oświetlenia
 Dźwięk:
 Cisza
 Muzyka
 Temperatura
Wilgotność powietrza
 Usadowienie się
 Słuchowcy
 Wzrokowcy
 Kinestetycy
 Dotykowy
 Czas uczenia się:
 Dzień
 Noc