Czynniki determinujące uczenie się - omówienie

Notatkę dodano: 29.07.2013,
Wyświetleń: 95
Podgląd dokumentu

Wykład IV

Komponent afektywny:

a) Teorie poczucia własnej wartości Couington

b) Lęk przed wszystkim co jest związane ze szkołą, dla kogoś innego jest to lęk przed

jednym elementem związanym ze szkołą np. nauczycielem

c) Lęk egzaminacyjny – jeden z najważniejszych elementów negatywnej motywacji, ma

to negatywny wpływ na osiągnięcia szkolne

 Niepokój:

 Poznawcze aspekty lęku:

 Negatywne przekonania

 Niepokojące myśli

 Nieprawidłowe decyzje

 Emocjonalność:

 Napięcie

 Nerwowość

Style uczenia się:

a) Indywidualny styl uczenia się:

 Typ oświetlenia

 Dźwięk:

 Cisza

 Muzyka

 Temperatura

 Wilgotność powietrza

 Usadowienie się

 Słuchowcy

 Wzrokowcy

 Kinestetycy

 Dotykowy

 Czas uczenia się:

 Dzień

 Noc