Czyn zawiniony

Notatkę dodano: 06.05.2013,
Wyświetleń: 115
Podgląd dokumentu

Czyn zawiniony (ZAMIAR/NARUSZANIE REGUŁ OSTROŻNOŚCI) WINA UMYŚLNA (art. 9 § 1)

WINA NIEUMYŚLNA (art. 9 § 2)

Zamiar popełnienia: bezpośredni (chce, wie, że to przestępstwo)

Naruszenie reguł ostrożności: lekkomyślność (przewiduje)

Ewentualny (przewiduje i godzi się)

Niedbalstwo (nie przewiduje)

Klasyfikacja przestępstwa:

Waga czynu → art. 7 i 8

Zbrodnia (od 3-15 lat, ew. 25 lat lub dożywotnie pozbawienie wolności)

Występek (grzywna, ograniczenie wolności, pozbawienie wolności od 1 miesiąca)

Forma winy → art. 8 i 9

Umyślna

Nieumyślna

Forma czynu

Z działania (rozbój)

Z zaniechania (nieudzielenie pomocy, niezawiadomienie o przestępstwie)

Mieszane (działanie z zaniechaniem)

Typ przestępstw

Kwalifikowany (zabójstwo, np. ze szczególnym okrucieństwem)

Podstawowy (morderstwo)

Uprzywilejowany (zabójstwo w afekcie)

Tryb ścigania

Z oskarżenia publicznego

Z oskarżenia prywatnego

STRUKTURA PRZESTĘPSTWA Podmiot przestępstwa (art. 10 § 1 i 2) → przestępstwa indywidualne, przestępstwa powszechne (w momencie przestępstwa osoba musi mieć ukończone 17 lat)

Ukończony 15 r.ż.

Zamknięty katalog czynu (tylko to, co zapisane jest w kodeksie)

Okoliczności sprawy

Stopień rozwoju

Stopień dojrzałości

Właściwości i warunki osobiste/osobowości

Bezskuteczność wcześniejszych środków wychowawczych i poprawczych

Strona podmiotowa → czyn (działania, zaniechania, mieszany), czas, miejsce, sposób, przedmiot przestępstwa

Strona przedmiotowa → przestępstwa umyślne/nieumyślne

Przedmiot przestępstwa → dobro chronione/naruszone/abstrakcyjne