Cykl rozwoju projektu inwestycyjnego

Notatkę dodano: 12.05.2009,
Pobrań: 11,
Wyświetleń: 318
Podgląd dokumentu

...Fazy rozwoju projektu inwestycyjnego. Studium przedrealizacyjne. Kryteria oceny sprawności działań wdrożeniowych.

CYKL ROZWOJU PROJEKTU INWESTYCYJNEGO Fazy rozwoju projektu inwestycyjnegoFaza 1 - Naciski otoczeniaFaza 2 - Definiowanie przedsięwzięcia i opracowanie założeń projektowychFaza przedinwestycyjnaFaza 3 - Ocena projektuFaza 4 - Akceptacja projektuFaza 5 - Realizacja projektuFaza inwestycyjnaFaza 6 - Kontrola przedsięwzięciaFaza operacyjna ELEMENTY FAZY PRZEDINWESTYCYJNEJ studium możliwości - identyfikacja możliwości inwestycyjnych studium przedrealizacyjne (prefeasibility) - analiza wariantów i ich wstępna selekcja oraz wstępne określenie projektu ostateczna wersja projektu (feasibility) - analiza techniczno-ekonomiczna wybranej koncepcji raport oceniający - podjęcie decyzji inwestycyjnej lub wstrzymanie się od inwestowania w dany projekt Studium możliwości 1) cel: określenie możliwości inwestycyjnych lub propozycji projektów, biorąc pod uwagę: * zasoby naturalne * przyszły popyt * sektory rozwijające się pomyślnie w innych krajach * klimat inwestycyjny * ograniczenia ekonomiczne * działalność państwa * nowa technika * pozycja na rynku * nowa wiedza * zmiany społeczne * udoskonalenia wzoru wyrobu 2) zdolność reagowania przedsiębiorstwa zależy od: * posiadania systemów wczesnego ostrzegania * postawy kierownictwa wobec zmian * gotowości podejmowania ryzyka i wykorzystania okazji * wielkości organizacji i jej struktury (wewnętrzna siła bezwładności) * oporów społecznych i biurokratycznych 3) ogólne studia możliwości: • opracowywane są przez agencje i instytucje państwowe dla pozyskania inwestora i kapitałów poprzez określenie możliwości inwestowania w danym kraju • rodzaje studiów: regionalne, branżowe, zasobowe (poświęcone wykorzystaniu zasobów)

CYKL ROZWOJU PROJEKTU INWESTYCYJNEGO

Fazy rozwoju projektu inwestycyjnegoFaza 1 - Naciski otoczeniaFaza 2 - Definiowanie przedsięwzięcia i opracowanie założeń projektowychFaza przedinwestycyjnaFaza 3 - Ocena projektuFaza 4 - Akceptacja projektuFaza 5 - Realizacja projektuFaza inwestycyjnaFaza 6 - Kontrola przedsięwzięciaFaza operacyjna

ELEMENTY FAZY PRZEDINWESTYCYJNEJ

studium możliwości - identyfikacja możliwości inwestycyjnych studium przedrealizacyjne (prefeasibility) - analiza wariantów i ich wstępna selekcja oraz wstępne określenie projektu ostateczna wersja projektu (feasibility) - analiza techniczno-ekonomiczna wybranej koncepcji

raport oceniający - podjęcie decyzji inwestycyjnej lub wstrzymanie się od inwestowania w dany projekt

Studium możliwości

1) cel: określenie możliwości inwestycyjnych lub propozycji projektów, biorąc pod uwagę:

zasoby naturalne

przyszły popyt

sektory rozwijające się pomyślnie w innych krajach

klimat inwestycyjny

ograniczenia ekonomiczne

działalność państwa

nowa technika

pozycja na rynku

nowa wiedza

zmiany społeczne udoskonalenia wzoru wyrobu

2) zdolność reagowania przedsiębiorstwa zależy od:

posiadania systemów wczesnego ostrzegania

postawy kierownictwa wobec zmian

gotowości podejmowania ryzyka i wykorzystania okazji

wielkości organizacji i jej struktury (wewnętrzna siła bezwładności)

oporów społecznych i biurokratycznych

3) ogólne studia możliwości:

 opracowywane są przez agencje i instytucje państwowe dla pozyskania inwestora i kapitałów poprzez określenie możliwości inwestowania w danym kraju

 rodzaje studiów: regionalne, branżowe, zasobowe (poświęcone wykorzystaniu zasobów)

4) specjalistyczne studia możl

(…)

… projektowych

 kompleksowości oceny projektu

 sprawności wdrożenia projektowanego przedsięwzięcia, analizując:

 planowanie i programowanie zasobów

 procedury przetargowe

 wykorzystanie robocizny, materiałów i sprzętu

 skuteczność instrumentów kontroli finansowej

 sprawozdanie z przebiegu prac i systemy komunikacji

 opóźnienia i czas stracony

 strukturę organizacyjną i politykę kadrową

… przedsięwzięcia na tę strategię

uzyskanie akceptacji dla realizacji projektu (przedłożenie projektu, czyli założeń wraz z oceną kierownictwu przedsiębiorstwa) - akceptacja lub odrzucenie projektu wymaga uzasadnienia ze strony decydentów; odrzucenie wymaga określenia, czy projekt ma być zaniechany, czy należy go poprawić

2) rodzaje oceny:

 ilościowa: stopa zwrotu, metody dyskontowe, analiza ryzyka (analiza wrażliwości, scenariusze)

 jakościowa: pozycja wyrobu na rynku, bezpieczeństwo zatrudnienia pracowników, spełnienie ustawowych wymagań dotyczących zdrowia i bezpieczeństwa pracy, wizerunek przedsiębiorstwa na rynku, poziom kompetencji pracowników, procesy podejmowania decyzji kierowniczych

REALIZACJA PROJEKTU I KONTROLA PRZEDSIĘWZIĘCIA

1) kryteria oceny sprawności działań wdrożeniowych:

minimalizacja…

...